Gospodarstwa

Gospodarstwo Rolne Huberta Murlowskiego

Początek akcji: 1 marca 2021

Planowany koniec: 30 czerwca 2022

Gospodarstwo Rolne Andrzej Ficak

Początek akcji: 15 marca 2019

Planowany koniec: 30 czerwca 2021

Gospodarstwo Rolne Andrzej Hoffmann

Początek akcji: 5 września 2018

Planowany koniec: 30 czerwca 2021

Gospodarstwo Państwa Grażyny i Daniela Schmidtko

Początek akcji: 1 stycznia 2019

Planowany koniec: 30 czerwca 2021

Gospodarstwo Majątek Ziemski Stary Jaworów SA

Początek akcji: 20 września 2020

Planowany koniec: 30 czerwca 2022

Gospodarstwo Rolne Sebastian Jaskuła

Początek akcji: 1 grudnia 2020

Planowany koniec: 31 grudnia 2021

Gospodarstwo Rolne Mariusz Uszyński

Początek akcji: 1 stycznia 2019

Planowany koniec: 30 czerwca 2021

Gospodarstwo Rolne Jarosława Gajewskiego

Początek akcji: 1 stycznia 2021

Planowany koniec: 31 grudnia 2021