Piotr Krępski

Gospodarstwo Bogusław i Piotr Krępscy

Informacje podstawowe

Początek akcji: 1 maja 2016

Planowany koniec: 30 listopada 2018

Główny problem:

Pod koniec maja 2016 roku przeprowadzona została lustracja stanu użytków zielonych w całym gospodarstwie. Łąki były w trakcie odrostu po pierwszym pokosie. Wspólnie z panem Bogusławem i jego synem Piotrem wytypowaliśmy dwa stanowiska, które poddamy renowacji. Jedna z łąk, które postanowiliśmy wspólnie odnowić weszła właśnie w 4 rok użytkowania. Niestety intensywne zachwaszczenie z roku na rok systematycznie obniża walory żywieniowe produkowanej sianokiszonki. Wyraźnie dominującym chwastem obecnym na całym użytku był mniszek lekarski, który rozprzestrzenił się także na sąsiadujące łąki. Dodatkowo zidentyfikowano obecność m.in. tasznika, babki lancetowatej i szczawiu tępolistnego. Rozprzestrzeniające się chwasty stały się konkurencyjne dla traw i roślin motylkowatych. Drugie stanowisko to sąsiadująca 4 letnia łąka, na której wystąpiło wyraźne przerzedzenie runi, a w miejscu ubytków pojawiają się systematycznie nowe chwasty.

Podjęte działania:

Jaki plan? Podjęto decyzję o renowacji metodą podsiewu 3-hektarowego użytku. Najlepszym terminem do podsiewu mieszanką BG-2 Milkway Tetra będzie późne lato, a renowację należy poprzedzić zabiegiem chemicznym Fernando Forte 300 EC w celu eliminacji zachwaszczenia. Sąsiadujące 2 hektary jesienią poddane zostaną pełnej uprawie i przeprowadzony zostanie nowy zasiew trawy wieloletniej BG-11 Mikway Complex.

Galeria zdjęć gospodarstwa

Opis gospodarstwa

Rodzinne gospodarstwo Państwa Krępskich – tu tradycja spotyka się z nowoczesnością!

Położone na północnym Mazowszu gospodarstwo jest prowadzone przez pana Bogusława oraz Piotra – jednego z czterech synów. Wielopokoleniowa tradycja łączy się tu z nowoczesną wiedzą i technologią. Produkcja mleka, w której specjalizują się właściciele to wymagająca dziedzina, dlatego ważne jest profesjonalne podejście na wszystkich etapach produkcji. W gospodarstwie państwa Krępskich dużo uwagi poświęca się paszom objętościowym. Użytki zielone, których jest łącznie blisko 40ha są priorytetowym źródłem wartościowej sianokiszonki. Pan Bogusław wspólnie z synem Piotrem dbają o kondycję swoich kośnych łąk oraz lucerny, która obecnie zajmuje obszar 5ha. Świadomi wartości i zysków jakie niesie prawidłowa agrotechnika i renowacja użytków zielonych bez wahania przystąpili do programu GRASS INTO GOLD. Pod okiem doradców z firm Barenbrug i Dow AgroSciences przeprowadzą renowację 5 ha użytków zielonych. Dzięki temu będziecie mogli zobaczyć jak krok po kroku poprawić kondycję łąk i wpłynąć na jakość produkowanej sianokiszonki.

 

Zapraszamy do śledzenia relacji!

Podjęte działania

30 maja 2018
Szlachetne trawy pozwalają produkcję jakościowej sianokiszonki

“Cieszy nas poprawa kondycji użytku po renowacji”- P.Krępski

10 kwietnia 2018
Trawa w kwietniowych promieniach słońca

Kwiecień – czas pierwszych zabiegów na odnowionych łąkach

31 lipca 2017
Ugniatanie trawy na pryzmie

Piękne maszyny i szybki zbiór – czas na trzeci pokos!

Ostatniego dnia lipca 2017 wszystkie użytki zielone w gospodarstwie zostały skoszone. Pod nóż poszły łąki odnawiane w programie Grass into Gold oraz pozostałe użytki i lucerna – łącznie około 40ha.
14 czerwca 2017
Kolejne koszenie łąk

Czerwcowy pokos na Mazowszu

18 maja 2017
Zaczynamy kosić!

Czas na zbiór pierwszego pokosu. Okazały plon odnowionych łąk!

8 maja 2017
Lubimy ten blask

Przymrozki tuż przed pierwszym pokosem

31 marca 2017
Tu pilnuję ja

Pierwsze dni wiosny na użytkach zielonych

23 października 2016
Łąka w październiku

Podsiana łąka w październiku

19 października 2016
Bg-11 Mikway Complex, międzyrzędzia

Pełna uprawa i zasiew BG-11 Milkway Complex

28 września 2016
Łąka po podsiewie

Pierwsze efekty podsiewu

1 września 2016

Podsiew Mieszanką BG-2 Milkway Tetra

16 sierpnia 2016
Brona łąkowa zapięta. Pan Bogusław rozpoczyna przygotowania do podsiewu

Przygotowanie do podsiewu

1 sierpnia 2016
Pokosy na powierzchni gdzie zastosowano oprysk Fernando Forte EC 300. Obumarłe chwasty znacznie zmniejszyły objętość pokosów

Skuteczna eliminacja chwastów

3 lipca 2016
Fernando Forte 300 EC – rozwiązanie dedykowane dla użytków zielonych

Lipiec – likwidujemy zachwaszczenie

26 czerwca 2016
Na wszystkich łąkach zbiór materiału obywa się za pomocą przyczep samozbierających

Drugi pokos

Uczestnicy programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!