star-jaworow-4

Gospodarstwo Majątek Ziemski Stary Jaworów SA

Informacje podstawowe

Początek akcji: 20 września 2020

Planowany koniec: 1 lipca 2023

Galeria zdjęć gospodarstwa

Opis gospodarstwa

Gospodarstwo Majątek Ziemski Stary Jaworów SA mieści się w dolnośląskich Milikowicach, niedaleko Świdnicy. Jego historia zaczyna się w 1994 roku, kiedy to rozpoczęła się działalność Skarbowego Przedsiębiorstwa Rolnego Stary Jaworów Sp. z o.o Następnie po szeregu przekształceń, ostatecznie w 2011 roku nastąpiło połączenie spółek 2BEfficient ze spółką Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów, dzięki któremu powstała obecnie działająca spółka Majątek Ziemski Stary Jaworów z nową siedzibą w Milikowicach.

Tereny milikowickiego gospodarstwa to ponad 2500 ha, na których dominują gleby ciężkie i gliniaste, głównie III klasy. Takie tereny wymagają szczególnej opieki i najlepszych odmian traw oraz kukurydzy. Niezawodne odmiany Pioneer (głównie P9363, P9911, P7529) siane są na ok 300 ha, po mieszance traw poplonowych B&G 13 Milkway Poplon od Barenbrug. Uprawiana jest także lucerna. Użytki zielone zajmują ok 160 ha. Na pozostałych terenach siane są zboża (głównie pszenica i jęczmień), rzepak oraz uprawiane buraki cukrowe.

Stado krów mlecznych w Majątku Ziemskim Stary Jaworów SA liczy ok 460 krów, których wydajność mleczna to ok 37-40 litrów od krowy dziennie. O sukcesie wydajności mlecznej decyduje systematyczna praca i bardzo dobre, wysokiej jakości pasze. Żywienie oparte jest o paszę z linii Optimlek Balance NGMO, która pozwala uprościć żywienie poprzez ograniczenie komponentów dawki oraz czyni ją bardziej powtarzalną. Wspólnie z firmą De Heus wdrażane są liczne koncepty żywieniowe takie jak Prelacto dla krów zasuszonych oraz Program Kaliber zapewniający prawidłowy odchów jałówek.

W Gospodarstwie wykorzystuje się bardzo szeroki zestaw maszyn firmy CLAAS, w tym ładowarki teleskopowe, kombajny, prasy wysokiej stopnia zgniotu, prasy rolujące i ciągniki, dzięki którym Stary Jaworów może pochwalić się świetnymi wynikami i jakością pokosów czy żniw.

Podjęte działania

Uczestnicy programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!