Widoczne są nowe liście gwarantujące smakowitą ruń

Gospodarstwo Rolne Andrzej Ficak

Informacje podstawowe

Początek akcji: 15 marca 2019

Planowany koniec: 1 lipca 2023

Podjęte działania:

Wybrany użytek wykorzystywany jest głównie jako pastwisko dla jałowizny. Rosnące jałówki wymagają bogatej w białko, energię i składniki mineralne oraz beta-karoten paszy objętościowej. Dlatego tak ważne jest przygotowanie odpowiedniego pastwiska tak by zaspokajało ono większość potrzeb żywieniowych tej grupy zwierząt oraz zapewniło odpowiedni wzrost i rozwój przyszłych krów. Nie pozostajemy obojętni również na smakowitość runi, na co główny wpływ ma udział roślin nieporządanych. Stąd, po zakwalifikowaniu użytku zielonego i ocenie składu botanicznego, zdecydowaliśmy wspólnie z Panem Piotrem o wykonaniu zabiegu herbicydowego w celu wyeliminowania uciążliwych chwastów. Podsiew, mający na celu wzbogacenie runi w trawy szlachetne, wysokostrawne i bardzo smakowite, zostanie przeprowadzony po kolejnych pokosach w miarę możliwości zależnych od pogody (temperatury i rozkładu opadów). Sledźcie uważnie nasze działania i wzorując się na sprawdzonych rozwiązaniach, rozwijajcie swoje gospodarstwa.

Galeria zdjęć gospodarstwa

Opis gospodarstwa

Do udziału w programie „Krowie na zdrowie” już w 2018 roku Pan Piotr Ficak zgłosił gospodarstwo rolne swojego ojca Pana Andrzeja Ficaka. Gospodarstwo położone jest w najbliższej okolicy Elbląga, na zwięzłych i zasobnych glebach. Powierzchnia użytkowana wynosi 70 hektarów z czego użytki zielone i lucerna zajmują 50 ha, a kukurydza kiszonkowa 20 ha. W gospodarstwie jest 110 sztuk bydła, w tym 60 krów dojnych o średniej rocznej wydajności ok. 11 000 litrów od krowy. Produkowane mleko jest bardzo bogate w kazeinę cenioną zwłaszcza przy produkcji serów. W tym właśnie gospodarstwie w 2019 roku przeprowadzimy renowacje użytku zielonego w oparciu o zabieg herbicydowy oraz podsiew.

Uczestnicy programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!