Jaroslaw-Gajewski-13

Gospodarstwo Rolne Jarosława Gajewskiego

Informacje podstawowe

Początek akcji: 1 stycznia 2021

Planowany koniec: 31 grudnia 2021

Galeria zdjęć gospodarstwa

Opis gospodarstwa

Gospodarstwo Pana Jarosława znajduje się na Mazowszu, we wsi Zgagowo-Wieś. Razem z dwoma braćmi Pan Jarosław gospodaruje na obszarze 65 hektarów, na których przeważają niestety gleby bardzo słabej jakości, piaszczyste, o niskim poziomie próchnicy, ubogie w substancje organiczne. Uprawy stanowią głównie kukurydza (20 ha)  i zboża – pszenica, pszenżyto (24 ha). Użytki zielone w gospodarstwie stanowią około 21 ha i są wysiane na terenach częściowo podmokłych i torfowiskach, które wymagają odpowiednio dobranych mieszanek traw. Tu świetnie sprawdziły się odmiany BarenbrugCałość upraw przeznaczona jest na paszę dla zwierząt.

Stado u Pana Jarosława liczy 120 krów, w tym 70 krów mlecznych, wszystkie rasy HF. Miesięcznie uzyskuje się wynik 50 000 litrów mleka od stada.

Park maszynowy gospodarstwa tworzy niezawodny sprzęd od CLAAS. Są to ciągniki: ARION 420, ELIOS 220 z ładowaczem czołowym CLAAS, AXOS 340 CX z ładowaczem czołowym CLAAS i ARION 440 CIS z ładowaczem czołowym CLAAS. Pan Jarosław używa także maszyn zielonkowych: kosiarek dyskowych DISCO 3050 PLUS i DISCO 3200 F PROFIL, przetrząsarki siana VOLTO 52, zgrabiarek LINER 450 i LINER 1600 oraz prasy rolującej ROLLANT 350 RC.

Podjęte działania

Uczestnicy programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!