Użytek pod koniec sezonu wegetacyjnego (widoczne zabudowania gospodarstwa)

Gospodarstwo Rolne Paweł Policht

Informacje podstawowe

Początek akcji: 1 czerwca 2016

Planowany koniec: 30 listopada 2018

Podjęte działania:

Użytek zielony zakwalifikowany do programu Grass into Gold. Widoczne ubytki w runi oraz zachwaszczenie. Plan renowacji zakłada zniszczenie chwastów preparatem Fernando Forte 300 EC a następnie bezpośrednio po zbiorze drugiego pokosu podsiew użytku mieszanką BG-4 Milkway Universal.

4 lipiec 2016

Użytek zielony po planowym zastosowaniu preparatu chwastobójczego Fernando Forte 300 EC oraz podsiewie mieszanką BG-4 Milkway Universal.

23 sierpień 2016

Użytek zielony po przeprowadzeniu wszystkich planowanych zabiegów rekultywacyjnych. Widoczna pełna obsada wartościowych traw oraz brak zachwaszczenia. Poprawie uległa nie tylko wizualna strona użytku, ale przede wszystkim wartość żywieniowa uzyskiwanej sianokiszonki.

Galeria zdjęć gospodarstwa

Opis gospodarstwa

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 250 ha z czego użytki zielone zajmują powierzchnię 90 ha, kukurydza 95 ha. Pozostałe gleby obsiane są zbożami. W gospodarstwie utrzymywanych jest 380 sztuk bydła. Krowy mleczne w ilości 130 sztuk przebywają w nowoczesnej oborze z zautomatyzowanym procesem udoju, wykonywanym przez dwa roboty. Gospodarstwo od wielu lat uzyskuje wysokie wyniki wydajności mlecznej. Średnia roczna wydajność krów to ponad 10 tys.kg mleka od sztuki.

Uczestnicy programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!