Pawłowice

Zakład Doświadczalny Pawłowice

Informacje podstawowe

Początek akcji: 12 czerwca 2018

Planowany koniec: 30 czerwca 2020

Galeria zdjęć gospodarstwa

Opis gospodarstwa

Główna siedziba Zakładu Doświadczalnego mieści się w Pawłowicach. Działalność zakładu możliwa jest dzięki posiadaniu nowoczesnych obór dla krów mlecznych i młodzieży wyposażonych w systemy i urządzenia umożliwiające pełne zarządzania stadem. Istniejąca baza doświadczalna a także uzyskiwane wyniki produkcyjno-hodowlane, nagrody za prezentowane na wystawach zwierzęta oraz wysoka jakość sprzedawanego materiału hodowlanego są podstawą renomy Zakładu Doświadczalnego IZ w Pawłowicach. Produkcja roślinna opiera się na kukurydzy, zbożach, rzepaku, ale również produkcji sianokiszonki z użytków zielonych. Część traw zbierana jest z trwałych użytków, pozostałe siane są na gruntach ornych.

Podjęte działania

8 sierpnia 2019

Przegląd użytków i jesienne zasiewy

1 maja 2019
03.06.2019 - jak robić sianokiszonkę to z najlepszymi - zakiszacze Pioneer

Pokos po zasiewach jesiennych

 
11 września 2018
Nie dajemy się, mimo suszy 2018 - podsiew czas zacząć!

Podsiew

30 sierpnia 2018
Częściowa likwidacja chwastów po oprysku Fernando Forte - sierpień 2018

Oprysk

Uczestnicy programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!