Strefa Kiszonki - Kukurydza typu Dent czy Flint na kiszonkę?

Chyba większość hodowców zgodzi się, że najważniejszym czynnikiem limitującym wielkość produkcji mleka i mięsa jest dobrze zbilansowane żywienie zwierząt. Jednym z ważnych elementów tego bilansu stanowią kiszonki wytworzone z kukurydzy.

W ostatnich latach zaczęto częściej zwracać uwagę na typ ziarna z jakiego ta pasza jest wytwarzana. Z badań i doświadczeń wynika, że odmiany kukurydzy o typie ziarna Dent są bardziej pożądane do produkcji kiszonki z racji większej zawartości skrobi w kolbie. Skrobia to zarazem źródło energii, więc im większa jej zawartość w ziarniakach tym lepiej.

kiszonka.jpg

Odmiany kukurydzy o typie ziarna Dent mają również luźniejszą strukturę, co pozwala lepiej wykorzystać skrobię, czyli węglowodany i wszystkie składniki znajdujące się w ziarnie. Ziarniaki typu dent są większe i łatwiej je rozdrobnić w sieczkarni a źle rozdrobione ziarna są słabiej trawione i w całości lub znacznej części wydalone przez zwierzę. Jest to wyraźna strata energii, która powinna być przekazana do mięsa czy też mleka.

Skrobia powinna jak najdłużej być trawiona przez mikroflorę żwacza i a dzięki temu lepiej wykorzystana nie tylko w żołądku, ale również w jelitach. Proces ten nazywa się skrobia by-pass.

Optymalnym rozwiązaniem w uprawie kukurydzy na kiszonkę jest celowe połączenie odmian typu Flint i Dent wysiewanych współrzędnie, przez co uzyskujemy pasze łączącą zalety obu typów odmian. Można też wybierać do uprawy odmiany o ziarnie pośrednim.

Dobierając odmiany kukurydzy na kiszonkę, które planuje zbierać w późniejszym terminie należy wybierać odmiany typu Dent, ponieważ mają lepszy stay-green i każdego dnia wegetacji przyrasta 1% skrobi, a strawność ziarna-skrobii rośnie o 1%. Strawność pozostałej części rośliny pozostaje na nie zmienionym poziomie.

Koszenie-kukurydzy.jpg

Firma Corteva Agriscience przebadała wiele odmian pod kątem strawności, wydajności, sposobu zakiszania i wydobyła z kilku odmian najwyższe właściwości z tych wymienionych powyżej. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy na kiszonkę odmiany marki Pioneer, które znalazły się już w programie kiszonkowym: Do tych odmian należą. P8333, P8888, P8500, P9241, P9127, P9234

To tylko część odmian wybranych z portfolio marki Pioneer. Dzięki różnej wczesności poszczególnych odmian można dobrać taką, która mogła by być uprawiana w każdym gospodarstwie w Polsce.

Nasz zespół chętnie pomoże dobrać odpowiednią odmianę kukurydzy do typu prowadzonego gospodarstwa a w następnej kolejności podpowie, jak zrobić wysokiej jakości kiszonkę.

Program „Strefa Kiszonki” został przygotowany dla gospodarstwach, którym zależy na doskonałej jakości paszach. Zachęcamy do jego śledzenia go na naszych stronach internetowych i bezpośrednim kontaktem z naszymi specjalistami.

 • Barenbrug Polska Sp. z o. o.
  ul. Sowia 15
  62-080 Tarnowo Podgórne Polska
 • www.barenbrug.pl
 • De Heus Sp. z o.o.
  ul.Lotnicza 21B
  99-100 Łęczyca
 • www.deheus.pl
 • Corteva Agriscience™
  ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
  00-728 Warszawa
 • www.corteva.pl
 • CLAAS Polska sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 7, Niepruszewo
  64-320 Buk
 • www.claas.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Nie czekaj, zapisz się do programu i odbierz darmowe Vademecum użytków zielonych! Dołącz do programu