Wszechstronne wykorzystanie kukurydzy w żywieniu krów mlecznych

Żywienie bydła jest oparte w dużej mierze na kukurydzy. Tendencje na Świecie zmierzają w kierunku zwiększonego udziału kukurydzy w żywieniu krów. Przemawia za tym wysoki plon z ha i doskonała przydatność żywieniowa. W USA trwają badania nad żywieniem krów opartym w prawie 80% na kukurydzy!

   Gospodarze coraz większą role przykładają do doboru odpowiedniej odmiany, wysiewu, nawożenia kukurydzy na polu. W zasiewie coraz większy udział zyskują odmiany typu Dent, które cechuje większy potencjał plonotwórczy, wyższa strawność skrobi w żwaczu, większą odporność na susze oraz lepszy efekt stay green bardziej miękkie ziarno łatwiej jest poddawać dalszej obróbce. Doskonałej jakości materiał zebrany z pola należy jeszcze prawidłowo przygotować i zakonserwować aby korzystać z niego w okresie późniejszym. Kukurydze można zakisić, suszyć oraz chemicznie konserwować. Najbardziej popularna i za razem najtańszą metodą konserwacji jest kiszenie kukurydzy, czy to całych roślin (popularna kiszonka z kukurydzy), kolb (LKS) czy samego ziarna (CCM). Do przygotowania kiszonek należy używać odpowiednio dobranych inokulantów , które przyspiesza i ukierunkują odpowiednio procesy fermentacyjne i zapewnia stabilność tlenowa po otwarciu pryzmy. Bardzo ważne aby po otwarciu pryzmy na bieżąco dociskać folie i zabezpieczać przed podwiewaniem i penetracja powietrza woda z deszczu lub śniegu. Dostające się powietrze i woda w głąb pryzmy inicjuje w wierzchniej warstwie rozwój drożdzy, które powodują dalszy rozwój pleśni i grzybów co wpływa na jakość kiszonki

rys1.jpgrys2.jpg

Doskonałej jakości kiszonki z kukurydzy

rys4.jpgrys5.jpg

Nieodpowiednie przykrycie kiszonki potrafi zepsuć cala włożoną prace w przygotowanie silosu. Najlepiej ukazuje to zdjęcie zrobione przy użyciu kamery termowizyjnej

Klimat w Polsce jest nieprzewidywalny, dlatego należałoby mieć rezerwę paszowa, gdyż nigdy nie wiemy jaki będzie kolejny rok. Rezerwa ta pozwoli na spokojne dawek żywieniowych i zbiorów w następnym sezonie. Rezerwa powinna wynosić przynajmniej ¼ całej bazy paszowej. Otwarcie nowego silosu powinno nastąpić najwcześniej po Świętach Bożego Narodzenia. Choć procesy fermentacyjne stabilizują się juz po 6-8 tygodniach od zamknięcia pryzmy, jednak dojrzewanie skrobi trwa nadal i kończy się w kiszonce z kukurydzy po około 4-6 miesiącach a w CCM trwać może do około 1 roku. Zawartość skrobi w kiszonce z kukurydzy wzrasta w tym okresie o koło 4%. Kukurydza na kiszonkę zebrana w odpowiedniej fazie, pociętą, zabezpieczona inokulantem, ubita i szczelnie okryta w czasie przechowywana nie zmienia swoich właściwości odżywczych nawet przez wiele lat. Zbyt wczesne otwarcie silosu zaburzy prawidłową fermentacje i obniży stabilność tlenowa kiszonki. Jeżeli na wstępnym etapie wiemy, ze mamy nie wystarczającą ilość paszy z poprzedniego sezonu to należy przygotować mniejsza pryzmę i do jej przygotowania użyć specjalnego inokulantu przyspieszającego procesy fermentacyjne.

Kukurydza może być wszechstronnie wykorzystywana w żywieniu krów, jako podstawowa pasza objętościową, jako dodatek energetyczny w postaci ziarna i jako cale suszone ziarno do stymulacji rozwoju żołądków u cieląt.

Galeria zdjęć

 • Barenbrug Polska Sp. z o. o.
  ul. Sowia 15
  62-080 Tarnowo Podgórne Polska
 • www.barenbrug.pl
 • De Heus Sp. z o.o.
  ul.Lotnicza 21B
  99-100 Łęczyca
 • www.deheus.pl
 • Corteva Agriscience™
  ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
  00-728 Warszawa
 • www.corteva.pl
 • CLAAS Polska sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 7, Niepruszewo
  64-320 Buk
 • www.claas.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Nie czekaj, zapisz się do programu i odbierz darmowe Vademecum użytków zielonych! Dołącz do programu