Gospodarstwo Rolne Paweł Policht

Kolejny, pełen wigoru odrost traw

Pogoda na Warmii w 2017 roku jest łaskawa dla traw. Czerwiec mimo iż był suchy, tylko w niewielkim stopniu wpłynął na spadek plonu drugiego pokosu (22 czerwca). Lipiec był ciepły i wilgotny, dlatego trzeci pokos wykonano już 25 lipca. Plon trzeciego pokosu w opinii Gospodarza był najwyższy ze wszystkich, co przełożyło się na jego opinię, że naprawdę warto podsiewać użytki zielone. Kompleksowy program renowacji łąk i pastwisk Grass Into Gold pozwolił zwiększyć rentowność użytku zielonego, bo przy podobnym nawożeniu jak przed renowacją, uzyskiwane plony są nieporównywalnie większe i lepsze jakościowo. Kolejny odrost jest pełen wigoru, pozwala to prognozować wysoki plon czwartego pokosu.

Galeria zdjęć

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!