Kontakt

Specjalista do spraw użytków zielonych:

Piotr Kowalski
Tel. 606 346 467
Email: p.kowalski@barenbrug.pl

Specjalista do spraw zakiszania:

Hanna Nowak
Tel. 664 449 813
Email: hanna.nowak@corteva.com

Specjalista do spraw żywienia:

Marcin Sabiło
Tel. 600 434 219
Email: msabilo@deheus.com

Specjalista do spraw zwalczania chwastów:

Rafał Kowalski
Tel. 604 505 122
Email: rafal.kowalski@corteva.com

Specjalista do spraw maszyn do zbioru zielonki:

Patryk Piontek
Tel. 785 052 113
Email: patryk.piontek@claas.com