Gospodarstwo Rolne Paweł Policht

Kwalifikacja do programu grass into Gold

Użytek zielony zakwalifikowany do programu Grass into Gold. Widoczne ubytki w runi oraz zachwaszczenie. Plan renowacji zakłada zniszczenie chwastów preparatem Fernando Forte 300 EC a następnie bezpośrednio po zbiorze drugiego pokosu podsiew użytku mieszanką BG-4 Milkway Universal.

Galeria zdjęć

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!