Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody

Łąka po renowacji i nowo założony użytek – podsumowanie

W tym roku pogoda znowu nas zaskoczyła – po bardzo obfitych opadach nie ma już śladu, a wysokie temperatury w kwietniu i w maju spowodowały, że pierwszy pokos znacznie przyśpieszył! Na „Helenie”, czyli kwaterze, którą podsiewaliśmy mieszanką BG-2 Milkway Tetra, pokos zrobiliśmy tuż po weekendzie majowym i zebraliśmy trawy na sianokiszonkę, umożliwiając szybszy wypas bydła. Kosząc trawę mieliśmy na uwadze wysokość koszenia – na to właśnie zwracamy Wam szczególną uwagę. Zwłaszcza teraz, gdy mamy do czynienia z suszą! Zauważcie, że skoszona trawa po tygodniu była już dość wysoka i pełna wigoru, a to dlatego, że kosiarka nie kosiła niżej niż 7 cm, przez co odrost pozwolił nam wprowadzić zwierzęta ok. dwa tygodnie po pokosie. Tak samo na trwałych użytkach zielonych, trawach na gruntach ornych czy lucernikach, należy ustawić kosiarkę jak najwyżej, aby nie męczyć dodatkowo roślin, gdy są wystawione na stres w postaci suszy. Dodatkowo po pokosie oprócz azotu zawsze warto dorzucić potas, który odpowiada za gospodarkę wodną roślin.

Na stanowisku gdzie na nowo była zasiana mieszanka BG-4 Milkway Universal, obfity plon dały nam oprócz występujących w mieszance życic, kostrzewa łąkowa oraz tymotka. Pokos robiony był w połowie maja, gdy trawy osiągnęły swą dojrzałość (ale części generatywne jeszcze nie były przekwitnięte!!) – zyskaliśmy dzięki temu dużo zielonej masy, przy jak najwyższych parametrach, takich jak białko i cukry.

Galeria zdjęć

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!