Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody

Lipiec 2017- wypas na kwaterze

Bardzo intensywne opady w czerwcu i lipcu spowodowały znacznie krótszy okres pomiędzy drugim a trzecim pokosem. Na kwaterze „Helena” trawy koszone były jeszcze w czerwcu, natomiast w lipcu, zdecydowaliśmy się na wypas bydła.

Młode trawy – w tym wypadku same życice (mieszanka BG-2 Milkway Tetra) – spowodowały, iż były one chętniej pobierane, niż na innych kwaterach. Dodatkowo warto wspomnieć, że było też znacznie mniej niedojadów, chociażby ze względu na zminimalizowaną (prawie do zera) ilość chwastów. Natomiast ważne, aby pamiętać, że wypasu nie prowadzimy bezpośrednio po podsiewie czy też na założonym użytku zielonym od nowa zbyt szybko – trawa musi się ukorzenić! Ponieważ nasza kwatera podsiewana była jesienią 2016 roku, a w chwili obecnej zrobiono dwa pokosy, to jest znacznie mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia nowo wsianych traw. Minus tego stanowiska polega jednak na tym, że dawno nie odnawiana łąka miała dość mocno rozbudowaną warstwę filcu (nawet kilkukrotne włókowanie średnio sobie z tym radziło), przez co miejscami życica niestety nie potrafiła „stawić czoła” dobrze już zadomowionym, aczkolwiek mało wartościowym trawom. Po kolejnych pokosach warto będzie zastanowić się co możemy zrobić dalej z takim użytkiem. A Wy? Jakie macie najczęstsze problemy przy odnawianiu swoich użytków zielonych? Podzielcie się z nami swoimi obserwacjami – wspólnie możemy ustalić najlepsze rozwiązanie w kwestii poprawy jakości Waszych łąk i pastwisk!

Galeria zdjęć

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!