27 września 2023

Bestermine Mycotoxiclean – rozwiązuje problem groźnych mykotoksyn

Szkodliwe i toksyczne mikotoksyny wywierają negatywny wpływ na zdrowie, płodność, dobrostan oraz wydajność krów mlecznych. Preparaty od De Heys Bestermine MycoToxiClean i Bestermine MycoToxiClean Extra to sprawdzone kompleksy aktywnych składników wiążących i dezaktywujących mikotoksyny.

Mikotoksyny w paszy – co to i dlaczego są groźne dla bydła?

Mikotoksyny to toksyny wytwarzane przez pewne gatunki grzybów (pleśni). Mogą pojawić się w większości pasz – ziarnach zbóż z własnej uprawy, czy w kiszonkach z kukurydzy, trawy i roślin motylkowych. Niektóre grzyby, takie jak Fusarium, atakują rośliny (kukurydzę) jeszcze na polu w fazie wegetacji, produkując bardzo groźną toksynę – zearalenon. Mikotoksyny w paszy to:

  • mniejsza odporność krów – większa wrażliwość na infekcje;
  • mniejsza efektywność szczepień i gorsze wyniki leczenia;
  • ograniczenie wchłaniania składników pokarmowych poprzez zmniejszenie strawności białka i włókna;
  • biegunki z powodu stanów zapalnych jelit;
  • zaburzenia owulacji i znaczące pogorszenie wyników rozrodu.

Jak walczyć z mikotoksynami?

W przypadku ziaren zbóż kluczowe jest utrzymanie łanu w „czystości”, a także odpowiedni termin i jakość zbioru (wilgotność), dobra konserwacja i magazynowanie.

Dla pasz objętościowych ważna jest kompresja zawartości. Z silosu lub pryzmy należy usunąć jak najwięcej powietrza, ponieważ tlen powoduje zwiększoną aktywność drożdży i pleśni produkujących mikotoksyny.

Należy używać tylko sprawdzonego i nieporażonego materiału siewnego oraz pamiętać o środkach grzybobójczych i dobrym mieszaniu resztek pożniwnych z glebą.

 

Czasami jednak te zabiegi zawodzą i konieczne jest zastosowanie innych rozwiązań, takich jak preparat na mikotoksyny. Jak zmniejszyć ryzyko problemów zdrowotnych i produkcyjnych z tytułu mikotoksyn w kiszonkach?

Odpowiedzią są sprawdzone kompleksy aktywnych składników wiążących i dezaktywujących mikotoksyny zawarte w Bestermine MycoToxiClean i Bestermine MycoToxiClean Extra.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!