12 czerwca 2020

Cel – ograniczenie chorób u krów mlecznych w okresie przejściowym – część 1

Większość problemów metabolicznych krów mlecznych występuje w ciągu pierwszych dwóch tygodni laktacji. W przeglądzie kilku eksperymentów naukowcy odkryli, że około jedna na trzy świeżo wycielone krowy ma co najmniej jedną chorobę kliniczną podczas pierwszych 3 tygodni laktacji. W związku z tym częstość brakowania wzrasta podczas wczesnej laktacji. Badania potwierdziły, że prawie 25% krów opuszcza stada przez pierwsze 60 dni laktacji (DL).

Niedawne badanie przeprowadzone na 5 tys. krów z Florydy oceniało wpływ chorób klinicznych podczas okresu przejściowego (21 DL) na produkcję mleka, rozród i wskaźnik brakowania krów przez cały okres laktacji (305 DL). Naukowcy (Carvalho i in., 2019) sklasyfikowali 5085 krów (1814 pierwiastek i 3271 wieloródek) według częstości występowania choroby klinicznej podczas pierwszego 21 DL jako zdrowe krowy lub krowy z jedną lub wieloma chorobami klinicznymi: zatrzymane łożyska / zapalenie macicy, kliniczne zapalenie wymienia, kulawizna, problemy trawienne i problemy płucne.

Podczas pierwszych 21 DL 30,2% krów miało co najmniej jedną chorobę kliniczną: zatrzymane łożysko / zapalenie macicy 21,6%, zapalenie wymienia 5,7%, kulawizna 1,5%, problem trawienny 5,5% i problemy płucne 0,6%.

Produkcja mleka: choroba kliniczna podczas pierwszych 21 DL zmniejszyła wydajność mleka w 305 dniach laktacji. Podczas gdy zdrowe krowy wyprodukowały 10 499 kg skorygowanego energetycznie mleka podczas 305 DL, krowy z jedną lub wieloma chorobami klinicznymi podczas okresu przejściowego wyprodukowały odpowiednio 10 104 i 9 783 kg (3,8 i 6,8% mniej).

Rozród: chociaż nie zaobserwowano różnic w czasie do pierwszego krycia (średnio 81 dni), krowy, które miały jedną lub wiele chorób klinicznych, zmniejszyły (odpowiednio 6,6 i 17,8%) wskaźnik zacieleń do 305 DL. Ponadto utrata ciąży po 45 dniu cielności dla wszystkich zacieleń przeprowadzonych w 305 DL była większa u krów z chorobami klinicznymi (23,6%) w porównaniu do zdrowych krów (13,9%).

Wskaźnik brakowania: zgodnie z oczekiwaniami, większy odsetek krów, u których wystąpiły choroby kliniczne podczas okresu poporodowego, opuściło stado. Odsetek krów wybrakowanych w ciągu 305 DL wyniósł 23% u zdrowych krów natomiast wzrósł do 36% i 54% u tych, u których zdiagnozowano jedną i wiele chorób klinicznych odpowiednio podczas pierwszego 21 DL.

Badanie to pokazuje długotrwałe szkodliwe konsekwencje chorób klinicznych krów w okresie poporodowym na produkcję mleka, rozród i brakowanie krów mlecznych. Wszystkie negatywne zmiany wspomniane powyżej, wiążą się z znacznym wzrostem kosztów. Krowy w tym okresie posiadają bardzo duży potencjał produkcyjny który na skutek chorób nie zostaje w pełni wykorzystany. Dlatego należy w okresie przejściowym wdrożyć dobre praktyki zarządzania wraz z odpowiednim programem żywienia, aby zapobiec chorobom klinicznym i związanym z nimi stratom ekonomicznym.

Kluczowym etapem jest przygotowanie krów do laktacji w okresie zasuszenia, w ten sposób jesteśmy w stanie najbardziej wpłynąć na ograniczenie występowania chorób klinicznych w pierwszych 3 tygodniach laktacji. Zatrzymanie łożyska lub zaleganie poporodowe to choroby związane z zarządzaniem oraz żywieniem w okresie „Close-up”. Bez prawidłowego żywienia w tym okresie możemy spodziewać się wielu problemów, dlatego warto skorzystać ze sprawdzonych programów profilaktycznych. Takim programem jest Prelacto firmy De Heus. Obejmuje on okres od późnej laktacji do 3 tygodnia wycielenia, kompleksowo uwzględniając wszystkie aspekty zarzadzania w tym okresie.

Więcej na temat zarządzania w okresie przejściowym oraz programu Prelacto dowiecie się z kolejnego newslettera Krowie na Zdrowie lub u doradców żywieniowych De Heus

Krzysztof Adamczyk, Kierownik Produktu ds. bydła, De Heus

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!