21 lipca 2020

Cel – ograniczenie chorób u krów mlecznych w okresie przejściowym – część 2

Okres poporodowy do dnia 21 laktacji (DL) jest czasem, w którym występuje u krów najwięcej chorób wpływających na dalszy przebieg laktacji, w tym produkcję mleka, poziom komórek somatycznych oraz wskaźniki rozrodu i brakowanie. Od krów, u których po porodzie wystąpiła jedna lub więcej chorób możemy spodziewać się niższej produkcji mleka oraz gorszych wskaźników rozrodu. Ograniczenie występowania chorób w tym okresie jest podstawą do zmniejszenia strat, a tym samym zwiększania zysku z produkcji. Eksperci De Heus stworzyli w tym celu specjalny program na okres zasuszenia – Prelacto, który pozwala przygotować krowy do porodu oraz laktacji jednocześnie ograniczając ryzyko wystąpienia najczęstszych chorób okresu okołoporodowego.

Podłożem dla wielu chorób okresu okołoporodowego jest nieprawidłowa kondycja krów przed i w trakcie zasuszenia (BCS>3,75) nieprawidłowy bilans kationowo-anionowy w okresie przedporodowym (close up) oraz zbilansowanie w dawce poziomu białka, energii, witamin i minerałów. Jeśli mamy do czynienia z jednym z wymienionych czynników, istnieje szansa, że u krowy po porodzie nie wystąpi żadna choroba i laktacja będzie przebiegała prawidłowo. Jednak gdy pojawi się kilka czynników jednocześnie, możemy liczyć się z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia problemów poporodowych oraz dużymi stratami.

Głównym problemem i jednocześnie przynoszącym największe straty jest zaleganie poporodowe. Krowa bezpośrednio po porodzie lub kilka dni po porodzie nie może wstać, jest apatyczna, zwieracze strzyków nie utrzymują mleka, dochodzi do zatrzymania łożyska i wielu innych dysfunkcji organizmu, w tym porażenia mięśni. Podłożem tego schorzenia jest hipokalcemia – obniżenie poziomu wapnia we krwi oraz spadek poziomu glukozy. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem, które jest w stanie uratować zwierzę przed upadkiem jest podanie odpowiedniej dawki wapnia, w formie kroplówki lub wlewu dożwaczowego.

Co możemy zrobić by uniknąć porażenia poporodowego u krów po wycieleniu?

Kluczowe jest przygotowanie krowy do porodu i laktacji w czasie zasuszenia:

– Już na końcu laktacji powinniśmy zwrócić uwagę na kondycję krów i w razie potrzeby skorygować dawkę, zmniejszając poziom energii i skrobi – kontrola i utrzymanie kondycji krów na poziomie BCS<3,75 zapewnia wysokie pobranie pasz zarówno przed jak i po porodzie a tym samym odpowiednie zaopatrzenie organizmu krowy w składniki dostarczane w dawce, ograniczając ryzyko ketozy i jej negatywnych skutków.

– W okresie zasuszenia właściwego tj. od 8 do 4-ego tygodnia przed planowanym wycieleniem, należy stosować dawkę z ograniczoną ilością energii i skrobi, wzbogaconą specjalnie zbilansowaną mieszanką mineralno- witaminową Bestermine Vital na okres zasuszenia właściwego, która zapewnia regenerację tkanek wymienia oraz niezbędne witaminy i minerały do prawidłowego wzrostu płodu i odbudowy zapasów wapnia w kościach, niezbędnego krowom w początkowej fazie laktacji.

– Od 3 tygodnia przed porodem należy zwiększyć poziom energii w dawce stosując paszę Prelacto z solami anionowymi zapewniającymi obniżenie bilansu kationowo-anionowego niezbędnego do uruchomienia mechanizmu mobilizacji wapnia, zmagazynowanego w kościach. Zastosowanie paszy Prelacto zapewnia również wysoką dawkę witamin i mikroelementów ograniczających stres oksydacyjny i wspomagających wątrobę, zapobiegając tym samym przed jej stłuszczeniem.

Bezpośrednio po porodzie należy podać krowie pójło Power Drink z dużą ilością wody, które uzupełnia poziom niezbędnych minerałów i witamin z łatwo dostępną energią dla szybkiej regeneracji.

Powyższe zalecenia to tylko część programu profilaktycznego Prelacto. Dla zapewnienia pełnej ochrony przed chorobami okresu okołoporodowego program Prelacto uwzględnia również precyzyjne zbilansowanie dawki pod względem poziomu składników odżywczych oraz bilansu kationowo-anionowego obliczanego na podstawie analizy pasz dostępnych w gospodarstwie. Zachęcam do kontaktu z doradcami De Heus, którzy pomogą we wdrożeniu skutecznego planu profilaktycznego Prelacto oraz czytania kolejnych wydań newsletteru Krowie na Zdrowie.

Krzysztof Adamczyk, Kierownik Produktu ds. bydła, De Heus

Cel – ograniczenie chorób u krów mlecznych w okresie przejściowym – część 1

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!