4 lipca 2023

Co dla hodowców bydła mlecznego w Polsce oznacza dbałość o zdrowie krów?

Odpowiednie żywienie i dobrostan są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zdrowie krów mlecznych – wynika z sondażu przeprowadzonego wśród hodowców bydła mlecznego na zlecenie programu Krowie na Zdrowie.

Co dla hodowców bydła mlecznego w Polsce oznacza dbałość o zdrowie krów?

Co dla hodowców bydła mlecznego w Polsce oznacza dbałość o zdrowie krów?

W badaniu ankietowym zapytano hodowców bydła mlecznego co, ich zdaniem, w największym stopniu decyduje o zdrowiu krów. Dla większości ankietowanych (29 proc.) kluczowa kwestia w dbałości o zdrowie krów to odpowiednie żywienie. Respondenci zwracali uwagę m.in. na „właściwe parametry żywienia”, „zdrową paszę”, „dobrze zbilansowaną paszę”, „dobrą jakość pasz objętościowych”, „zapewnienie zwierzętom jak najlepszych warunków żywieniowych”, „smaczne i prozdrowotne żywienie”, „jakość pasz podstawowych z traw i kukurydzy”, „dbałość o dobrą jakość pasz!”.

Dla 13 proc. badanych najważniejszym czynnikiem, który decyduje o zdrowiu krów jest dobrostan. Niektórzy hodowcy doprecyzowali w swoich odpowiedziach, że istotna jest „higiena” i „odpowiednie warunki higieniczne” (6 proc.), „świeże powietrze”, „światło” i „wentylacja” (6 proc.) oraz „ruch” i „dostęp do wybiegu” (4 proc.).

„Opiekę weterynaryjną” wskazało 5 proc. badanych, co może świadczyć o tym, że hodowcy kierują się zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Za istotną kwestię zdrowotną ankietowani uznali dbałość o racice krów (4 proc.).

Pojawiały się także odpowiedzi świadczące o emocjonalnym stosunku gospodarzy do zwierząt. Ankietowani twierdzili, że najważniejsze w dbałości o zdrowie krów to: „niekończąca się troska o zwierzęta”, „okazywanie im miłości” oraz „traktowanie zwierząt jak członka rodziny”. Niektórzy hodowcy podkreślali rolę sprawnego zarządzania gospodarstwem. Według 10 procent kluczem do zdrowia krów jest „profesjonalna i właściwa obsługa”, będąca efektem odpowiedniego planowania oraz „systematyczności, pracowitości, staranności i konsekwencji” w realizacji planu.

Niektórzy hodowcy ankietowani zwracali uwagę na wartości, które są nierozerwalnie związane z prowadzeniem gospodarstwa mlecznego. „Spokój”, „pasja”, „wytrzymałość i pokora” gospodarzy wpływają na dobrą kondycję zwierząt.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 12 kwietnia do 15 maja 2023 w trakcie wybranych spotkań „Mleczne Laury” organizowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka (PFHBiPM) dla hodowców bydła mlecznego. Wyniki opracowano na podstawie 82 wypowiedzi.

Co na temat wyników sondażu myślą partnerzy Krowie na Zdrowie?

„Najwięcej hodowców zwraca uwagę na żywienie, czyli jakość pasz objętościowych i treściwych. Według naszych respondentów jest to jeden z ważniejszych elementów w  produkcji mleka, co z punktu widzenia firmy Barenbrug, która zajmuje się sprzedażą nasion traw i lucerny  jest bardzo optymistyczne. Zajmujemy się doradztwem dotyczącym wyboru mieszanek nasion traw oraz przekazujemy wiedzę na temat użytkowania i agrotechniki użytków zielonych i lucerników, aby hodowcy mogli wyprodukować paszę najwyższej jakości,” – powiedziała Małgorzata Sikora, specjalistka ds. nasion traw pastewnych i lucerny w Barenbrug. – „Według klientów bardzo ważne są również warunki w jakich zwierzęta funkcjonują, czyli szeroko rozumiany dobrostan. Zwierzęta muszą mieć jak najlepsze warunki bytowe, dostęp do wody, paszy, świeże powietrze. Hodowcy bydła mlecznego są coraz częściej ludźmi wykształconymi, którzy ciągle poszerzają swoją wiedzę, między innym poprzez współpracę z firmami programu Krowie na Zdrowie.”

Hanna Nowak, specjalistka ds. żywienia zwierząt w Corteva: „Wyniki przeprowadzonego sondażu wśród hodowców bydła pokazują, że obraliśmy bardzo dobry kierunek w produkcji mleka. Mamy świadomych, odpowiedzialnych, szukających nowych i najlepszych dla swoich gospodarstw rozwiązań, ludzi, prowadzących gospodarstwa z pasją i pełnym zaangażowaniem. Hodowców kochających zwierzęta i traktujących je jak członków rodziny, produkujących najwyższej jakości produkty. Myślę, że to jest to spójne z myślą przyświecającą Corteva, jesteśmy skupieni na wprowadzaniu najlepszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla rolnictwa przy jednoczesnej miłości do środowiska naturalnego. Pracujemy z pasją i pełną świadomością, że to co produkujemy trafia finalnie na nasz stół. Razem tworzymy przyszłość dla kolejnych pokoleń.”

Małgorzata Grzelązka, kierownik sekcji marketingu strategicznego De Heus: „Od 30 lat współpracujemy z polskimi hodowcami na ich fermach. Każdego dnia wiele się od nich uczymy. Oddajemy im tą wiedzę w formie produktów do żywienia krów i doradztwa, które są wykorzystywane do maksymalizacji wyników zwierząt, z jednoczesną troską o ich dobrostan. Zróżnicowanie jakości kiszonek, będących podstawą żywienia krów na fermach, wymaga ciągłej współpracy z hodowcami i indywidualnego podejścia. Jednak efekty, które osiągają nasi klienci bardzo cieszą: zdrowe stada, troska o cielęta i jałówki, coraz większa świadomość istotności żywienia w okresie zasuszenia. To procentuje w postaci wydajności mlecznej, której maksymalizacja jest szczególnie istotna w obecnej rzeczywistości rynkowej”.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!