24 lutego 2021

Czy polscy rolnicy stawiają na poplon?

Zapytaliśmy rolników o ich doświadczenia i wykorzystanie mieszanek poplonowych. Sprawdziliśmy, czy zyskujące na popularności stosowanie paszowych międzyplonów, faktycznie „przyjęło się” na polach polskich producentów mleka. Co odpowiedzieli?

Na zdjęciu życica wielokwiatowa

Fot. 1. Na zdjęciu życica wielokwiatowa

Już co drugie gospodarstwo wykorzystuje poplony

Okazuje się, że stosowanie międzyplonowych rozwiązań przy uprawie kukurydzy i zbóż staje się coraz bardziej popularne. W ponad połowie ankietowanych gospodarstw w ostatnich 3 latach stosowano rośliny poplonowe. Rolnicy wysiewają poplony w okresie późnego lata – w pierwszej kolejności po zbiorze zbóż. Drugim wskazywanym okresem wysiewu mieszanek poplonowych jest okres po zbiorze kukurydzy, przypadający zazwyczaj na drugą połowę lub końcówkę września.

Wykres. Poplony w polskich gospodarstwach. Badanie ankietowe czerwiec 2019.

Wykres. Poplony w polskich gospodarstwach. Badanie ankietowe czerwiec 2019.

Siew mieszanki poplonowej po kukurydzy to gwarancja wysokiego plonu wiosną

Wśród celów stosowania poplonu rolnicy wymieniają m.in. konieczność produkcji dodatkowej paszy objętościowej, potrzebę przerwania monokultury w uprawie kukurydzy czy poprawienie struktury gleby. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka zdecydowanie stawiają na kompozycje roślin najbardziej wartościowych pod względem żywieniowym. Do takich rozwiązań należy mieszanka poplonowa B&G 13 Milkway POPLON, której atuty doceniają kolejne polskie gospodarstwa.

„Mieszanka B&G 13 POPLON regularnie wysiewana po żniwach pozwala nam zagospodarować produkowaną w gospodarstwie gnojowicę. Po zbiorze wiosennego pokosu mieszanki poplonowej stanowisko jest wykorzystywane pod zasiew kukurydzy,” – mówi Grzegorz Niestępski, prowadzący gospodarstwo w woj. mazowieckim (stado 300 sztuk w tym 120 krów mlecznych).

Fot. 2. Ozima mieszanka poplonowa B&G-13 POPLON. Zdjęcie z dnia 8.05.2019 tuż przed wiosennym koszeniem.

Fot. 2. Ozima mieszanka poplonowa B&G-13 POPLON. Zdjęcie z dnia 8.05.2019 tuż przed wiosennym koszeniem.

Wydajna mieszanka poplonowa ratuje bazę paszową

Ozima mieszanka poplonowa B&G 13 POPLON oparta o życicę wielokwiatową, wykę i koniczynę inkarnatkę pozwala na zbiór obfitego wiosennego pokosu. Wartość pokarmowa zielonki zbieranej przez rolników zazwyczaj w początkach maja oraz możliwość szybkiego wprowadzenia na stanowisko np. kukurydzy, to ogromna szansa dla gospodarstw mlecznych. Innym rozwiązaniem wykorzystywanym jako jesienny poplon jest mieszanka B&G 1 Milkway SPRINT. Kombinacja dwóch odmian życicy wielokwiatowej wczesną wiosną pokazuje swój plonotwórczy potencjał, o czym przekonały się już gospodarstwa poszukujące dodatkowego źródła wartościowej zielonki.

Pośród ankietowanych gospodarstw aż 62% deklarowało konieczność siewu wydajnych mieszanek poplonowych po zbiorze kukurydzy lub zboża.

Fot. 3. Mieszanka poplonowa B&G 1 Milkway SPRINT

Fot. 3. Mieszanka poplonowa B&G 1 Milkway SPRINT

Wszystkie gospodarstwa niezależnie od regionu Polski w ostatnich ltach odczuły skutki obniżającej plony letniej suszy. Hodowcy bydła mlecznego opierający żywienie na wartościowych paszach objętościowych otwarcie mówią o konieczności zabezpieczania i uzupełnienia bazy paszowej poplonami. Zdecydowanie rośnie zainteresowanie wydajnymi mieszankami poplonowymi, które pozwalają optymalnie wykorzystać każdy hektar do produkcji wartościowej paszy dla krów.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!