28 marca 2021

Dlaczego sucha masa jest tak istotna?

Sucha masa

Pogoda ma istotny wpływ na podsuszanie skoszonych traw i lucerny. W naszym kraju zaczęto trochę przesadnie dążyć do uzyskania suchych pasz objętościowych choć w ostatnich 2-3 latach analizujemy więcej kiszonek o optymalnej suchej masie tj. 35-40%. Musimy pamiętać, że im więcej wody wyparuje z naszej zielonki tym więcej składników pokarmowych utracimy. Doświadczenia z Finlandii wskazują, że straty polowe składników pokarmowych przy zbiorze traw bezpośrednio z pokosu bez podsuszenia wynosiły 2,5% a straty na pryzmie około 16,5% i było to spowodowane głównie wyciekiem soków. Natomiast straty przy materiale podsuszonym o zawartości suchej masy poniżej 30% wskazują na straty polowe na poziomie 8,5% pod wpływem podsuszenia i straty podczas zakiszania na poziomie 8,5%. Wyniki tych badań pokazują bardzo dokładnie, że sucha masa pomiędzy 35-40% w zupełności wystarczy i zapewni super warunki dla przeprowadzenia procesów fermentacyjnych w paszach objętościowych.

Kiszonka, zawierająca między 35 a 45% suchej masy lepiej się zakisza. Ma wysoką zawartość kwasu mlekowego i octowego oraz charakteryzuje się małą stratą w czasie zakiszania. Taka kiszonka jest chętniej wyjadana przez krowy, a jej wartość pokarmowa jest wysoka, co potwierdzają wyniki analizy w LaboExpert. W konsekwencji prowadzi to do wyższej produkcji mleka.

Jak uzyskać optymalną suchą masę pasz objętościowych?

  • Przy słonecznej i wietrznej pogodzie kośmy popołudniu i na 2 dzień zgrabiajmy materiał od samego rana. Jeżeli kosimy od rana to róbmy wałki już w godzinach popołudniowych tego samego dnia po skoszeniu i zbierajmy na 2 dzień od samego rana.
  • Gdy jest zbyt wilgotno, rozrzućmy materiał na polu aby mógł choć trochę podeschnąć i po 2 dobach róbmy wałki i zbierajmy nie zależnie od tego czy jest wilgotne czy nie; zostawiając materiał na polu doprowadzimy do zbyt dużych strat wynikających z procesów rozkładu oraz wymywania z wodą.

Przy optymalnej suchej masie pasz objętościowych (30%-38%) najlepszymi dodatkami do zakiszania są inokulanty bakteryjne. Starajmy się wybierać dodatki, które poza szczepami bakterii zawierają również enzymy ( celulaza, ksylanaza, mannozynaza) rozkładające wiązania pomiędzy węglowodanami strukturalnymi. Najprościej mówiąc działanie enzymów możemy wytłumaczyć jako działanie obieraczki do ziemniaków. Za pomocą tego urządzenia zdejmujemy wierzchnią warstwę

W czasie podsuszania i zakiszania zawsze dochodzi do strat wartości pokarmowej pasz objętościowych. Zebrane i zakiszone mokre trawy charakteryzują się największymi stratami zarówno białka jak i energii. Jeżeli zostanie zebrana trawa o suchej masie 20%, to aż 37% białka ulega degradacji, głównie do amoniaku.

Posługując się przykładem: trawa przed koszeniem, mająca 250 g białka jako kiszonka będzie miała tylko 160 g białka w suchej masie. Jest to bardzo duża strata, a w przeliczeniu na hektar może sięgać 1000 złotych.

Mając wynik analizy kiszonki specjaliści De Heus wyciągają wnioski dotyczące czynników, jakie mogły wpłynąć na wysokie lub niskie parametry żywieniowe i jaki będzie wpływ danej kiszonki na produkcję mleka. Projekt Grass-Map pozwala dokładniej przyjrzeć się procesowi produkcji kiszonek, analizując straty ponoszone na poszczególnych etapach zbioru: od koszenia do otwarcia pryzmy z gotową kiszonką z traw.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!