19 lipca 2021

Dlaczego warto stosować preparat mlekozastępczy w odchowie cieląt?

Pierwsze tygodnie życia cieląt to moment przełomowy. W tym okresie zwierzęta są szczególnie podatne na stres i choroby. Wskaźniki śmiertelności przed odsadzeniem cieląt są nadal wysokie. Dlatego też, celem każdego programu hodowli powinno być zapobieganie chorobom cieląt w połączeniu z optymalnym wzrostem zwierząt.

Należy dbać szczególnie o:

  • utrzymywanie cieląt w doskonałym zdrowiu,

  • dążenie do uzyskania wysokich dziennych przyrostów,

  • rozwój żwacza cielęcia – aby po odsadzeniu żywienie paszami stałymi przynosiło wysokie dzienne przyrosty.

Aby to osiągnąć należy podawać cielętom preparaty mlekozastępcze wykonane z wysokiej jakości produktów mlecznych. To jednak połowa sukcesu. Aby w pełni zadbać o dobrostan cieląt, należy zrealizować kilka dodatkowych wymogów.

Podanie wysokiej jakości siary

Pierwszym krokiem, jaki powinna wykonać osoba odpowiedzialna za żywienie w gospodarstwie, jest skarmienie cieląt wysokiej jakości siarą. Układ odpornościowy cielęcia po urodzeniu nie jest w pełni rozwinięty. Dlatego niezbędne jest podanie mu siary, która zawiera przeciwciała krowy. Pomoże ona bronić się cielętom przed chorobami w pierwszych tygodniach życia. Pierwsza siara zawiera największą porcję przeciwciał. Gdy krowa matka ma siarę o niskiej koncentracji immunoglobulin, wskazane jest użycie siary innej krowy. Musi to być krowa z tego samego gospodarstwa, ponieważ będzie ona zawierała te same przeciwciała specyficzne dla farmy.

Dlaczego siara jest tak ważna?

Skarmienie dobrej jakości siarą poprawia zdrowie, zmniejsza ryzyko chorób przed odsadzeniem i poziom śmiertelności cieląt. Badania potwierdzają, że spożycie dobrej jakości siary wpływa na tempo wzrostu cieląt, a w dłuższej perspektywie na wyższą produkcję mleka.

Optymalne żywienie

Pierwsze tygodnie życia cieląt mają kluczowy wpływ na ich rozwój i późniejszą wydajność. Im wyższe dzienne przyrosty cieląt w okresie skarmiania mleka, tym wyższa produktywność w przyszłości. W tym czasie cielęta są odpajane pełnym mlekiem krowy lub zamiennikami mleka. Tych drugich nie należy się obawiać. Wszystkie składniki preparatów mlekozastępczych są poddawane obróbce cieplnej, która inaktywuje bakterie. Zapobiega to przenoszeniu chorób.

Zamienniki mleka dla cieląt są zbilansowane tak, aby spełnić wymagania żywieniowe intensywnie rosnących cieląt. Oznacza to, że w preparacie mlekozastepczym dostarczana jest odpowiednia ilość białka, energii, witamin i minerałów, które optymalizują ich zdrowie i wzrost. Oprócz wysokiej jakości składników odżywczych, preparaty mlekozastępcze są wzbogacone o dodatki funkcyjne, które zmniejszają częstotliwość występowania biegunek. Powstrzymują one wzrost i proliferację (zdolność namnażania komórek) bakterii patogennych zawsze obecnych w układzie pokarmowym cielęcia.

Uwaga! Preparaty mlekozastępcze marki De Heus są wzbogacone o unikatową formułę LactiProtect, która hamuje wzrost niebezpiecznych dla cieląt bakterii, jednocześnie wzmacniając ich układ odpornościowy.

LactiProtect to formuła dwusezonowa, czyli dostosowana do zmieniających się warunków atmosferycznych. Cielęta wymagają innej ochrony w okresie zimy, a innej podczas letnich upałów, dlatego LactiProtect występuje w dwóch wersjach, na sezon jesienno-zimowy oraz wiosenno-letni. LactiProtect nie tylko podnosi odporność, pozwala także redukować stosowanie antybiotyków. Korzystnie wpływa na rekonwalescencję cieląt po leczeniu antybiotykowym.

Rozwój żwacza

Nie można zapomnieć, że rozwój żwacza rozpoczyna się tuż przed odsadzeniem. Jego podstawową rolą jest umożliwienie zwierzęciu wykorzystywanie składników pokarmowych z trawienia włókna. Dla jego rozwoju konieczne jest skarmianie paszą treściwą w połączeniu z dobrej jakości sianem i wodą. To na tym etapie widać główne korzyści z karmienia cieląt zamiennikiem mleka opartym na serwatkach. Krótszy okres trawienia takiego preparatu stymuluje szybsze pobranie pasz treściwych.

Aby dodatkowo poprawić trawienie i zadbać o jelita zwierząt, do wszystkich pasz Kaliber dodawane są fitogeniczne składniki odżywcze. Ukryte w formule FitoProtect elementy stymulują wydzielanie enzymów przewodu pokarmowego, tym samym poprawiając trawienie paszy oraz zwiększając współczynnik konwersji. To nie jedyna zaleta. Poprawia się także działanie antyoksydacyjne, ochrona mikrokosmków oraz zwiększa się produkcja kwasu masłowego, który wpływa na rozwój brodawek żwaczowych.

Często cena preparatu mlekozastępczego staje się barierą w programie żywienia cieląt. Jednak warto pamiętać, że dobrej jakości preparat zapewni hodowcy wysokie wyniki wzrostu i zdrowie cieląt. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup preparatu, warto zadać sobie kilka ważnych pytań:

  1. Czy warto oszczędzać na preparacie mlekozastępczym?
  2. Czy ważniejszy jest koszt, czy efekt w postaci wysokich dziennych przyrostów?

Wiele cieląt w Polsce jest karmionych preparatami mlekozastępczymi. Ekonomia, wygoda i bezpieczeństwo biologiczne to jedne z głównych czynników, które sprawiają, że karmienie zamiennikami mleka jest korzystne z punktu widzenia hodowcy.

Z ekonomicznego punktu widzenia tańsze jest żywienie cieląt preparatem mlekozastępczym, niż karmienie pełnotłustym, nadającym się do sprzedaży mlekiem. Preparaty są wytwarzane z produktów przemysłu mleczarskiego. Serwatka i mleko odtłuszczone to główne źródła białka i energetycznej laktozy w preparatach mlekozastępczych. Ich wybór jest bardziej ekonomiczny niż pełnotłuste mleko krowy.

Wygoda

Preparaty mlekozastępcze oferują wiele możliwości wyboru pod kątem składników pokarmowych.  Zapewniają elastyczność, która ułatwia hodowcom zaspokojenie różnych potrzeb w zakresie zarządzania. Witaminy, mikroelementy oraz dodatki zwiększające odporność mogą być łatwo dostarczane za pomocą zamiennika mleka. Ponadto można wybrać dogodny poziom białka i tłuszczu w preparacie, co zwiększa efekty wzrostu cieląt oraz możliwość reakcji na warunki środowiskowe i klimatyczne.

Woda i jej znaczenie

Świeża, czysta woda ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju żwacza. Powinna być ona dostępna od momentu, gdy cielę zacznie pić zamiennik mleka. Aby żwacz się rozwijał, muszą być w nim obecne bakterie. Ponieważ cielak rodzi się bez bakterii żwaczowych, należy je dostarczyć do żwacza wraz z pokarmem, gdzie będą się namnażać.

Dlaczego woda odgrywa tak ważną rolę? Ponieważ bakterie żyją i rosną w środowisku wodnym. Woda musi być podawana niezależnie od zamiennika mleka, aby mogła dostać się do żwacza. W czasie picia mleka tworzy się rynienka przełykowa, którą mleko przepływa obok żwacza i dostaje się do trawieńca. Ponieważ rynienka utrzymuje się do 10 minut po karmieniu, wodę najlepiej podać z opóźnieniem, aby mogła przedostać się do żwacza.

Badania pokazują, że cielęta, które mają wolny dostęp do wody osiągają średnio o 127 g wyższy dzienny przyrost w porównaniu z cielętami, które tego dostępu nie posiadają. Zużycie pasz starterowych było o 129 g dziennie wyższe u cieląt otrzymujących wodę.

Pasza starterowa

Podanie paszy starterowej cielęciu daje szansę na rozwój i wzrost żwacza. Obecne w paszy węglowodany fermentują w maleńkim żwaczu, który wytwarza lotne kwasy tłuszczowe. To one odpowiadają za wzrost żwacza, co w konsekwencji zwiększa zapotrzebowania na wodę i paszę. Kolejnym ważnym elementem warunkującym prawidłowy rozwój żwacza jest podanie cielętom siana dobrej jakości. Jest to podstawowy warunek programu odchowu cieląt Kaliber. Badania naukowe potwierdzają istotnie większą masę, pojemność żwacza oraz wyższe pH treści żwacza u cieląt skarmianych sianem z paszą starterową.

Szeroki wachlarz preparatów mlekozastępczych De Heus zapewnia możliwość wyboru idealnego produktu, odpowiadającego potrzebom rosnących cieląt oraz założeniom wobec ekonomii hodowli. Należy pamiętać, że wybór i stosowanie preparatu mlekozastepczego to tylko jeden z elementów udanej hodowli cieląt. Pozostałe, równie istotne, związane są ze środowiskiem i programem odpoju.  Przy właściwym karmieniu z wykorzystaniem preparatów mlekozastępczych De Heus, możliwe jest osiągnięcie dziennych przyrostów wyższych niż w przypadku stosowania mleka pełnego.

Młode cielęta mają ogromną zdolność do wykorzystywania składników odżywczych. Im więcej składników wysokiej jakości dostarczymy im w okresie odpoju, tym będą zdrowsze i bardziej wydajne, co przełoży się na wyższą wydajność w okresie laktacji i długowieczność.

Przy wyborze idealnego preparatu mlekozastepczego należy wziąć pod uwagę poziomy białka i tłuszczu oraz źródła ich pochodzenia. Bardzo istotny jest również dodatek witamin i minerałów.

Preparaty o wysokiej zawartości białka (ponad 22%), takie jak Kaliber Gold i Kaliber Silver to produkty skarmiane w wyższym dawkowaniu dziennym, przeznaczone głównie do intensywnego odchowu. Dla jeszcze lepszego wykorzystania ogólnego białka, preparaty De Heus uzupełnione są o niezbędne aminokwasy.  Ze względu na bezpieczeństwo skarmiania, składniki takich preparatów muszą zapewnić kontrolowany przepływ treści pokarmowej do jelit. Doskonale sprawdza się w tym przypadku odtłuszczone mleko w proszku, którego udział reguluje przepływ treści pokarmowej do jelit, zwiększając tym samym bezpieczeństwo skarmiania.

Tłuszcz jest najbardziej skoncentrowanym źródłem energii, a jego zawartość w preparatach mlekozastępczych odpowiada głównie za poziom energii niezbędnej dla wzrostu i absorbcji pozostałych składników. Źródła tłuszczu powinny być dobrze przyswajalne dla młodego cielęcia i zabezpieczone przeciwutleniaczem, aby zapobiec jełczeniu w trakcie przechowywania. W żywieniu cieląt doskonale sprawdzają się tłuszcze roślinne, takie jak olej palmowy i kokosowy. Ich niska temperatura topnienia zapewnia dobrą rozpuszczalność preparatów, a odpowiedni skład kwasów tłuszczowych – wysoką strawność, porównywalną z tłuszczem mlecznym. Preparaty mlekozastępcze w porównaniu do mleka pełnego, mają niższy udział tłuszczu w stosunku do zawartości białka. Dzięki temu, przy podobnej koncentracji, znacznie większa ilość białka wykorzystywanego do budowy tkanki mięśniowej jest dostarczana cielętom w pójle, co przekłada się na większe przyrosty przy mniejszym otłuszczeniu. Dodatkową zaletą jest większa zdolność pobierania pasz treściwych i związany z tym szybszy rozwój żwacza, pozwalający na bezproblemowe przejście z żywienia płynnego na pasze stałe.

Laktoza jest cukrem mlecznym występującym we wszystkich składnikach preparatów pochodzenia mlecznego, takich jak serwatki czy odtłuszczone mleko w proszku. Dostarcza cielętom energię oraz jest substratem dla bakterii kwasu mlekowego, które zakwaszając treść przewodu pokarmowego, ograniczają rozwój niepożądanych bakterii.

Przyrosty i efektywność wykorzystania preparatów przez rosnące cielęta wiąże się z wieloma czynnikami. Najbardziej istotnym czynnikiem regulującym wzrost jest dzienne spożycie białka i energii, dlatego różne poziomy karmienia będą w różnym stopniu wpływać na przyrosty. Istotne są również warunki, takie jak niska temperatura otoczenia, która wymaga podawania wyższego poziomu energii. Możemy ją osiągnąć zwiększając koncentrację preparatu w pójle.

Wysokiej jakości preparaty mlekozastępcze De Heus, odpowiednio dopasowane do określonych systemów chowu cieląt, zapewniają producentowi mleka i hodowcy cieląt szereg korzyści, takich jak:

  • poprawa bezpieczeństwa biologicznego,

  • wysokie przyrosty cieląt,

  • budowanie zdrowotności i odporności,

  • ekonomię odchowu.

Składniki preparatów i ich właściwości

OMP odtłuszczone mleko w proszku to doskonałe źródło składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego wzrostu cieląt. Wysoki udział białek mlecznych (35%), z których największy udział stanowią białka kazeinowe, sprzyja tworzeniu w trawieńcu skrzepu kazeinowego, stopniowo uwalniającego  treść pokarmową do jelit, minimalizując tym samym ryzyko biegunek. OMP jest bogatym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia i fosforu oraz laktozy, która stanowi źródło energii. Dzięki wysokiej zawartości niezbędnych aminokwasów, OMP pozwala uzyskiwać wysokie przyrosty oraz wysoką odporność cieląt. OMP charakteryzuje wysoka smakowitość i łatwa rozpuszczalność.

Serwatka w proszku – jest produktem ubocznym powstającym w procesie produkcji serów. Stanowi bardzo dobre źródło wysokiej jakości białka, laktozy, minerałów, witamin i substancji bioaktywnych. W zależności od pochodzenia (rodzaju sera, przy produkcji którego powstaje), może mieć odczyn kwaśny lub zbliżony do obojętnego (w przypadku serwatek słodkich). Serwatki mają bardzo dobrą rozpuszczalność, smakowitość i strawność, dzięki której zastosowanie serwatki w preparatach mlekozastępczych promuje pobranie pasz treściwych i szybki rozwój żwacza. Serwatki kwaśne zawierają kwas mlekowy oraz białka poddane częściowej fermentacji, dzięki czemu korzystnie wpływają na funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Filtrat serwatki w proszku – powstaje w procesie produkcji koncentratów białek serwatkowych. Jest źródłem laktozy oraz soli mineralnych i mikroelementów, łatwo się rozpuszcza.

Olej palmowy i kokosowy – wysokostrawne oleje będące źródłem energii oraz kwasów tłuszczowych, mających działanie bakteriostatyczne.

Probiotyk – mikrobiologiczny dodatek paszowy, Bacillus licheniformis (DSM5749) i Bacillus subtilis (DSM5750). Żywe mikroorganizmy, zdefiniowane jako dobre bakterie zawarte w probiotyku, poprawiają trawienie, wydajność cieląt i budowę układu odpornościowego. Przewód pokarmowy cielęcia ma złożony mikrobiom jelitowy. Dobre bakterie probiotyczne wspierają mikrobiom, pomagając zbudować silny układ odpornościowy. Probiotyki wytwarzają związki przeciwbakteryjne, takie jak kwasy i substancje podobne do antybiotyków, ograniczając rozwój bakterii chorobotwórczych. Badania wskazują, że probiotyki stosowane u cieląt skutecznie zmniejszyły choroby jelitowe i poprawiły wzrost cieląt przed odsadzeniem.

Witaminy i minerały – niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju tkanek oraz budowania odporności.

Gluten pszenny – białko pozyskiwane z mąki pszennej, bardzo dobrze wykorzystywane przez cielęta.

Mączka sojowa – źródło białka o wysokiej zawartości aminokwasów i dobrej strawności, szczególnie korzystne w przypadku starszych cieląt (od 3. tygodnia życia), w dwufazowym odpoju.

Siemię lniane – bogate źródło białka i tłuszczu z kwasami tłuszczowymi omega-3. Stosowane jest do łagodzenia szeregu dolegliwości układu pokarmowego ze względu na jego działanie osłonowe i stabilizujące, poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

W wyborze właściwego preparatu mlekozastępczego, najlepiej odpowiadającego potrzebom cieląt i założeniom wobec hodowli, pomogą nasi doradcy żywieniowi.

 

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!