18 sierpnia 2020

Jak optymalnie wykorzystać potencjał żniw kukurydzianych?

Mamy dobry rok na przygotowanie zapasów pasz objętościowych. Przypominamy, że kiszonka z kukurydzy, prawidłowo przygotowana na bazie zakiszaczy Pioneer® Corteva, może być przechowywana bez straty na jakości przez kilka lat!

Sezon obfituje w trawy, lucernę oraz inne zielonki, a co z królową upraw, czyli kukurydzą?

Strefa kiszonki Pioneer® cały czas trzyma rękę na pulsie, na bieżąco monitorując pola z kukurydzą z przeznaczeniem na kiszonkę. Sezon zapowiada nam się w wielu rejonach jako dobry, a nawet bardzo dobry, jeśli chodzi o ilość masy zielonej, jaką będziemy w czasie żniw kukurydzianych zbierać. Kukurydze są w większości bardzo wysokie (3,5-4m), z dużymi liśćmi, w wielu miejscach wykształciły więcej niż jedną kolbę. Prawidłowe zaziarnienie kolb teraz zależy od ilości opadów deszczu. A na ten moment zapowiedzi synoptyków są wysoce satysfakcjonujące. Zapowiada nam się rok obfitości, a to doskonały moment do przygotowywania zapasów na następne lata.

Do żniw kukurydzy na kiszonkę mamy około miesiąca, warto już teraz starannie zaplanować oraz przygotować się do sezonu. Już teraz zaopatrując się w inokulanty oraz sprzęt do precyzyjnego aplikowania zyskujemy spokój w tym newralgicznym czasie.

Inokulanty dobieramy na bieżąco do istniejących potrzeb w gospodarstwie. W tym sezonie szczególnie polecamy inokulanty z dodatkowym trawieniem włókna-11CFT. W wysokich roślinach mamy wyższą zawartość włókna (to dzięki niemu kukurydza utrzymuje się w pionie), w których, dzięki specjalnym szczepom bakterii l.buchneri, w procesie zakiszania następuje rozdzielenie połączeń ligninowych i uwolnienie niedostępnej energii. W ofercie Pioneer® Corteva posiadamy również aplikatory dostosowane do różnych sprzętów oraz potrzeb w gospodarstwie.

Niestety nadal zdarza się, że hodowcom w okresie letnim zaczyna już brakować podstawowej paszy objętościowej, jaką jest kiszonka z kukurydzy. Tak jest zwłaszcza w rejonach nękanych suszą kilka lat z rzędu. Gospodarstwom z tych obszarów proponujemy produkt do szybkiego zakiszania 11C33 Rapid React. Warto przygotować pryzmę/silos z produktem przyspieszającym procesy fermentacyjne, kiszonkę z 11C33 Rapid React można otworzyć już 7-10 dniach od przygotowania. Kiszonka taka jest w pełni gotowa do skarmiania zachowując cenne składniki odżywcze oraz stabilność w warunkach tlenowych, a co jest najważniejsze jest bardzo chętnie pobierana przez zwierzęta.

Należy pamiętać, że zbierana jeszcze niedojrzała kukurydza nie będzie miała takich wartości pokarmowych jak gdyby była zbierana w odpowiedniej dla niej fazie. Polecamy wtedy przygotować tzw. pryzmę awaryjną, a resztę kukurydzy przygotować we właściwym momencie zbioru na kiszonkę, gdy skrobia jest już właściwie odłożona w kolbie, a jej SM oscyluje w granicach 35-37%.

Gdy o niedoborze kiszonki wiemy wcześniej, w momencie wysiewu warto na części areału wysiać kukurydzę z możliwie krótkim FAO, które gwarantuje nam wcześniejsze dojrzewanie rośliny, choć co za tym idzie, zmniejszony potencjał plonotwórczy. Aby zbudować stabilną bazę paszową należy posiadać minimum półroczny zapas w kiszonkach o najwyższej jakości. Najlepszej jakości kiszonki z kukurydzy uzyskujemy przez wysiewanie odmian o możliwie długim FAO gwarantującym nam duże plony skrobi z ha.

To skrobia daje mleko!

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!