25 listopada 2021

Jak plonowała kukurydza na kiszonkę Pioneer w sezonie 2021 w Polsce?

Odmiana kukurydzy Pioneer® P9911 została liderem w zakresie ilości suchej masy z hektara, natomiast P8904 zwycięzcą w kategorii zawartość skrobi – znamy wyniki tegorocznych doświadczeń polowych Corteva Agriscience, partnera programu Krowie na Zdrowie. Jak co roku firma sprawdziła jak plonują odmiany kukurydzy na kiszonkę marki Pioneer®. Przetestowano łącznie 19 odmian na 92 poletkach doświadczalnych w 17 lokalizacjach w Polsce.

P9911, P9241 i P9590 to najwyżej plonujące odmiany kiszonkowe Pioneer® w Polsce

Liderami zestawienia zostały odmiany P9911, P9241 i P9590 z lokalizacji Pawłowice, które osiągnęły plon suchej masy na poziomie 30 767, 30 410 i 30 190 kilogramów na hektar. W pierwszej dziesiątce znalazły się także:

 • P8240 – 29 342 kg suchej masy/ ha (Pawłowice)
 • P8500 – 28 660 kg suchej masy/ ha (Pawłowice)
 • P8888 – 28 611 kg suchej masy/ ha (Zaręby Choromany)
 • P9363 – 26 975 kg suchej masy/ ha (Cieszymowo)
 • P8888 – 25 680 kg suchej masy/ ha (Pawłowice)
 • P0725 – 25 426 kg suchej masy/ ha (Zaręby Choromany)
 • P0725 – 25 009 kg suchej masy/ ha (Sulmów).

P8904, P9241, P888 to odmiany Pioneer® o najwyższej zawartości skrobi w Polsce

Odmiany kukurydzy o najwyższej zawartości skrobi to: P8904 i P9241 z lokalizacji Pawłowice, które zawierają odpowiednio 44,7% oraz 40,8% skrobi oraz P8888 z Turewa, gdzie zawartość skrobi wynosiła 40,57%. Na pozycjach od 4 do 10 uplasowały się:

 • P9911 – 39,7% (Pawłowice)
 • P8500 – 38,8% (Otylin)
 • P9241 – 38,62 (Pierzchno)
 • P8683 – 38,1% (Zaborze)
 • P8500 – 38,1% (Żołędnica)
 • P9911 – 37,86% (Turew)
 • P8240 – 37,4% (Pawłowice).

Doświadczenia przeprowadzono w 17 lokalizacjach na terenie całej Polski, w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim i wielkopolskim.

Testowane odmiany:

 • DS1897B
 • P0725
 • P7515
 • P7948
 • P8240
 • P8244
 • P8329
 • P8358
 • P8500
 • P8683
 • P8888
 • P8904
 • P9074
 • P9127
 • P9241
 • P9363
 • P9590
 • P9911
 • P9911

Badano plon suchej masy z hektara, % zawartość suchej masy w plonie oraz ilość skrobi.

„Od jakości podstawowej paszy objętościowej zależy wydajność i zdrowotność zwierząt, a to bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe gospodarstwa. Im bardziej energetyczna kiszonka z kukurydzy tym mniejsze nakłady na suplementację energii,” – komentuje Hanna Nowak, specjalistka ds. żywienia zwierząt w Corteva Agriscience. – „Pamiętajmy o tym podczas wyboru odmiany na kiszonkę. O poszczególnych odmianach najlepiej jest rozmawiać bezpośrednio z przedstawicielem swojego terenu, który zna specyficzne potrzeby regionu i potrafi doradzić we właściwym doborze odmian. Każda z lokalizacji miała inny przebieg pogody i inne warunki glebowe. Odmiany mają zakodowany genetycznie wysoki plon, ale ich potencjał ujawnia się w ściśle określonych warunkach. ”

Mapa plonowania kukurydzy kiszonkowej znajduje się na stronie https://www.e-pole.pl/mapa-plonowania-kukurydzy-kiszonkowej-w-polsce-w-roku-2021

Tab. 1 – województwo pomorskie, Gostkowo

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P7515 15 028 28.2 29.7
P7948 14 836 33 34.2
P8240 15 667 28.2 18.9
P8244 13 733 28.6 28.4
P8329 15 996 29.6 23.8
P8500 17 547 31.7 36
P8888 14 192 26.5 23.4

Tab. 2 – województwo pomorskie, Cieszymowo

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8329 21 867 31.4 32.2
P8888 23 126 32.7 35.8
P9363 26 975 32.3 35.3

Tab. 3 – województwo zachodniopomorskie, Rzepczyno

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8244 12 690 32.7 22.7
P8683 13 200 32.3 25.6
P8888 13 411 31.5 23.6

Tab. 4 – województwo kujawsko-pomorski, Otylin

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8240 15 620 36.4 31.2
P8500 15 577 36.3 38.8
P8888 14 835 35.4 30

Tab. 5 – województwo warmińsko-mazurskie, Upałty

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P7515 17 674 27.2 23.4
P7948 20 091 32.17 36.8
P8240 21 815 29.75 22.7
P8244 21 147 28.62 25.3
P8329 21 288 28.63 32.7
P8358 20 453 27.23 30.9
P8683 19 423 28.61 28.5
P8888 23 173 26.8 31.9

Tab. 6 – województwo warmińsko-mazurskie, Franciszkowo

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8358 16 696 39.9 36.2
P8500 16 389 39.4 33.4
P8888 17 067 39 32.9
P9127 16 597 39.3 31.2

Tab. 7 – województwo mazowieckie, Zaręby Choromany

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8244 20 712 35.8 20
P8888 28 611 39.2 31.2
P9911 24 934 34.3 20.2
P0725 25 426 32.3 19.7

Tab. 8 – województwo łódzkie, Poniatów

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8240 16 704 41.9 33.9
P8244 14 065 38.9 36.3
P8500 16 782 41.7 37.2
P8683 20 776 44.1 36.1
P8888 16 755 36.6 33.1

Tab. 9 – województwo łódzkie, Rychłocice

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8244 19 467 36.5 32.9
P8358 19 989 34.1 34.5
P8500 17 013 32.6 30.9
DS1897B 22 036 34.5 37.1
P8888 18 063 34.5 33.8
P8904 19 596 37.5 32.3
P9241 17 103 30.2 32.5
P9363 19 813 32.8 33.2
P9911 19 235 29.8 34.7
P0725 19 894 27.7 29.1

Tab. 10 – województwo łódzkie, Sulmów

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P7948 21 020 42.7 35.3
P8244 19 086 35.6 31.4
P8358 19 934 35.3 27
P8500 18 887 34.5 29.9
P8683 19 095 35.1 30.8
P8888 20 719 31.6 28.7
P9241 20 392 33.5 29.9
P9363 18 857 30.3 27.2
P9911 22 116 30.8 28.1
P0725 25 009 30.9 29.4

Tab. 11 – województwo śląskie, Zaborze

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8240 13 083 35.5 30.8
P8244 14 004 34.6 33.3
P8500 15 020 35.5 35.8
P8683 15 543 37.2 38.1

Tab. 12 – województwo wielkopolskie, Podgaj

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8888 18 206 36.8 32.14
P9911 10 620 34.3 35.11

Tab. 13 – województwo wielkopolskie, Pierzchno

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8240 15 185 38.2 35.98
P8244 16 212 42.2 32
P8500 15 304 38.1 34.5
P8683 17 248 37.7 36.4
P8888 14 006 36.3 28
P9241 16 550 37.9 38.62
P9911 18 571 37.9 33.55

Tab. 14 – województwo wielkopolskie, Turew

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8240 14 646 38.5 35.72
P8244 15 995 41.5 33.39
P8500 16 024 41 34.95
P8683 15 722 35.8 34.11
P8888 16 331 42.1 40.57
P9241 16 920 38.6 35.89
P9911 17 084 35.5 37.86

Tab. 15 – województwo wielkopolskie, Kobylniki

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8240 11 652 43.91 32.2
P8244 14 658 37.13 36.2
P8329 16 346 40.08 31.7
P8500 13 245 39.12 34.9
P8888 19 750 37.63 33.2
P9074 16 948 34.21 34.7

Tab. 16 – województwo wielkopolskie, Pawłowice

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8240 29 342 38.9 37.4
P8500 28 660 33.5 31.3
P8888 25 680 36.1 34
P8904 19 760 38 44.7
P9241 30 410 40.9 40.8
P9590 30 190 39.1 36.1
P9911 30 767 40.6 39.7

Tab. 17 – województwo wielkopolskie, Żołędnica

Odmiana Plon suchej masy kg/ha Zawartość suchej masy w % Zawartość skrobi %
P8244 16 219 37.2 32.2
P8500 20 342 41.6 38.1
P8888 19 276 32.18 31.9
P9590 16 333 37.72 33.7

 

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!