25 lutego 2020

Jak przygotować dobrą kiszonkę z kukurydzy? Zaczynając od doboru odpowiedniej odmiany kukurydzy.

Na jakość kiszonki z kukurydzy ma wpływ wiele czynników. Każdy element jest równie ważny i bez niego nie osiągniemy planowanych efektów żywieniowych. Pierwszym etapem jest wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy na kiszonkę.

  • Odmianę kukurydzy na kiszonkę dobieramy do rodzaju gleb i warunków klimatycznych w regionie.
  • Do uprawy kukurydzy na kiszonkę wybieramy odmiany dent, które dają wyższy plon ziarna z hektara, wyższą zawartość bardziej strawnej energii w kiszonce i wyższą zawartość bielma mączystego w porównaniu do odmian typu flint.
  • W programie „Strefa Kiszonki” Pioneer® Polska przetestowano kilkanaście odmian kukurydzy w warunkach polowych, silosowych, przy szczególnym nacisku na strawność i energię, z czego najwyższymi właściwościami mogą pochwalić się takie odmiany jak: P8333 i P8888, P8500, P9241, P9127, P9234.
  • Po wyborze odmiany, w uprawie kukurydzy na kiszonkę ważne jest określenie gęstości wysiewu oraz zaplanowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych.

Przygotowanie kiszonki rozpoczynamy od doboru odpowiedniej odmiany do warunków klimatycznych regionu oraz gleb jakie mamy w gospodarstwie. Tu z pomocą przychodzą doświadczeni pracownicy firmy Pioneer® Polska, którzy podzielą się własnym doświadczeniem, jak i wynikami poszczególnych odmian testowanych na poletkach doświadczalnych w okolicy. Nasi specjaliści pomogą również dobrać właściwą gęstość wysiewu na danych gruntach, konieczne zabiegi agrotechniczne oraz doradzą w określeniu terminu zbioru i prawidłowym przygotowaniu kiszonki.

Kiszonka z kukurydzy to połączenie kolby o wysokiej zawartości energii (energia w kiszonce z kukurydzy 65% -ziarno, 25% NDF i 10% zawartość komórek) połączone w wysoce strawną częścią zieloną kukurydzy tzw. „trawą” (włókno wpływa na zagęszczenie energii, pobranie suchej masy, strukturę paszy oraz zdrowy żwacz).

Należy cały czas pamiętać, że im wyższa zawartość ziarna tym bardziej energetyczna kiszonka. Na strawność włókna w kiszonce kukurydzy trzy razy bardziej mają wpływ warunki środowiskowe w jakich rosła kukurydza, zwłaszcza do wiechowania, a nie sama genetyka odmian.

Na strawność całej kiszonki największy wpływ ma zawartość skrobi. Doskonała kiszonka jest bogata w ziarno o wysokiej zawartości skrobi. Na podstawie wieloletnich doświadczeń do przygotowania doskonałej kiszonki wybieramy odmiany o ziarnie typu dent, którą cechują wyższe plony ziarna z hektara, co przekłada się na wyższą zawartość bardziej strawnej energii w kiszonce w porównaniu do odmian typu flint. Również sama morfologia ziarna dent wykazuje znacznie wyższą zawartość bielma mączystego, lepiej trawionego w żwaczu.

Rośliny kukurydzy w typie dent lepiej radzą sobie z warunkami zmniejszonych opadów, wysokich temperatur oraz zdecydowanie dłużej utrzymują efekt stay green. Odmiany kukurydzy na kiszonkę to odmiany o ziarnie typu dent, z dużą kolbą, cechujące się jednocześnie wysokim wzrostem, zwartym pokrojem i gęstym ulistnieniem.

Pioneer® Polska stworzył specjalny program „Strefa Kiszonki”, w którym zostało przetestowane w warunkach polowych, silosowych, przy szczególnym nacisku na strawność i energię, kilkanaście odmian z czego najwyższymi właściwościami mogą pochwalić się takie odmiany jak: P8333 i P8888, P8500, P9241, P9127, P9234.

Pamiętajmy też, że na właściwe proporcje między wielkością kolby, udziałem ziarna w kolbie (a tym samym energii) a wysokością roślin największy wpływ ma obsada roślin na m2 lub hektarze. Zasada jest prosta. Im zagęszczenia roślin jest większe tym mamy wyższe rośliny i więcej „zielonego” (o ile starczy wody), a mniejszą kolbę i mniej ziarna, czyli mniej wysoko energetycznego składnika w proporcji do mniej strawnego włókna. W odwrotnej sytuacji mamy mniej masy zielonej, większą koncentrację strawnej energii z ziarna, jak też lepsze pobieranie wysokoenergetycznej paszy, co skutkuje pełnym nasyceniem żwacza i dłuższym przeżuwaniem włókna.

Pamiętajmy też o tym, że odmiany typu dent znacznie korzystniej wpływają na jakość kiszonki i na wydajność mleczną krów przy opóźnionych zbiorach. Najczęściej zbieramy kukurydzę na kiszonkę przy ogólnej zawartości suchej masy powyżej 35%, co w przypadku zdrowych roślin odmian typu dent daje nam dodatkową skrobię w ziarnie ok. 0,5%/doba oraz większą strawność ziarna, strawność włókna już się niewiele zmienia.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!