Jak redukować negatywny wpływ mikotoksyn na zdrowie krów i produkcję mleka?

Przeżuwacze mogą być narażone na ryzyko wynikające z obecności różnych mikotoksyn obecnych w kiszonkach. Wykazano, że pogarszają one funkcjonowanie żwacza, powodują biegunki i zmniejszają produkcję mleka, a także wywołują inne specyficzne objawy w zależności od rodzaju mikotoksyny. Jak ograniczyć ryzyko narażenia zwierząt na mikotoksyny w paszach?

Przeżuwacze mają pewną zdolność do ochrony przed szkodliwym działaniem mikotoksyn z powodu detoksykującego działania niektórych mikroorganizmów żwacza. Jednak współczesne krowy mleczne mają znacznie szybszy przepływ paszy przez żwacz, co pozostawia mikroorganizmom mniej czasu na detoksykację. To w połączeniu z wyższym spożyciem paszy oznacza, że ​​naturalne mechanizmy obronne naszych krów nie są w stanie ich chronić tak, jak się często zakłada. Ponadto, niektóre mikotoksyny mogą niekorzystnie wpływać na mikroflorę w żwaczu krowy, szczególnie w trudnych warunkach metabolicznych, np. podostrej kwasica żwacza (SARA).

Mikotoksyny w paszach dla bydła

Mikotoksyny występują w prawie każdym produkcie rolnym na świecie. Dotychczas poznana jest tylko część mikotoksyn i ich wpływ na organizm zwierząt.  Niezależnie od tego, czy toksyny zostały wyprodukowane przez grzyby porażające uprawy na polu, czy zanieczyszczające paszę podczas przechowywania, stanowią wyzwanie dla zwierząt gospodarskich.

Mitotoksyny-De_Heus.jpg

Przeżuwacze mogą być narażone na ryzyko wynikające z obecności różnych mikotoksyn obecnych w kiszonkach. Wykazano, że pogarszają one funkcjonowanie żwacza, powodują biegunki i zmniejszają produkcję mleka, a także wywołują inne specyficzne objawy w zależności od rodzaju mikotoksyny.

Objawy obecności mikotoksyny w żywieniu bydła

Szkodliwe działanie mikotoksyn nie zaczyna się od metabolizmu zwierząt, ale od mikroflory w żwaczu, która wpływa na wydajność mleczną i efektywność fermentacji w żwaczu. W praktyce objawy kliniczne zatrucia mikotoksynami pojawiają się dość rzadko, natomiast częstymi objawami związanymi z obecnością mikotoksyn są:

- pogorszenie wydajności mlecznej krów

- pogorszenie wskaźników rozrodu

- zwiększona ilość kulawizn

- podwyższona liczba komórek somatycznych w mleku

- większa liczba przypadków mastitis

- niższa efektywność leczenia przypadków mastitis.

Wpływ wybranych mikotoksyn na organizm jego funkcje.png

Rys.1 Wpływ wybranych mikotoksyn na organizm i jego funkcje

Wiele z tych objawów ma podłoże wieloczynnikowe i trudno całą winę przypisać obecności mikotoksyn, jednak nie można tego zagrożenia bagatelizować i należy zwrócić szczególną uwagę na obecność mikotoksyn zwłaszcza w sytuacji, gdy pozostałe czynniki ryzyka zostały ograniczone a problem nie został wyeliminowany.

Główne konsekwencje obecności mikotoksyn u krów mlecznych w odniesieniu do zdrowia i produkcji mleka

Zmniejszona produkcja mleka wynika z kilku czynników, w tym ze zmniejszenia spożycia, co jest często zgłaszane w przypadku niektórych mikotoksyn, takich jak DON. Mikotoksyny mogą pogarszać funkcję żwacza, zmieniając populacje drobnoustrojów lub rozkład składników odżywczych, w konsekwencji zmniejszając wchłanianie składników odżywczych i upośledzając metabolizm, co ostatecznie prowadzi do zmniejszonej dostępności prekursorów niezbędnych do syntezy mleka. Mikotoksyny to również silne obciążenie dla wątroby, która jest szczególnie narażona w okresie intensywnej produkcji na początku oraz w szczycie laktacji.

Zarządzanie ryzykiem mikotoksyn u bydła

Kluczowe znaczenie ma ograniczenie narażenia zwierząt na mikotoksyny w paszach. Dobre zarządzanie kiszonką jest niezbędne, aby uniknąć dalszego wzrostu pleśni, a tym samym zapobiec produkcji mikotoksyn w przechowywanej paszy. Prawidłowy zbiór oraz zakiszanie materiału pozwala częściowo ograniczyć obecność mikotoksyn w paszach, niestety większość mikotoksyn jest wytwarzanych przez grzyby porażające rośliny jeszcze przed zbiorem. Wskazane jest stosowanie sorbentów mikotoksyn i dezaktywatorów. Właściwe zarządzanie ryzykiem mikotoksyn jest niezbędne, aby uniknąć nieprzewidzianych strat i utrzymać stado mleczne o wysokiej wydajności.


Bestermine MycoToxiClean.png

Bestermine MycoToxiClean to mieszanka zawierająca niezawodny i sprawdzony w działaniu kompleks aktywnych składników, które wiążą i dezaktywują mikotoksyny obecne w paszach stosowanych w żywieniu bydła, mieszanka posiada w składzie również składniki aktywne wspierające detoksykację i ochronę wątroby.

Produkt skutecznie niwelujący szkodliwe działanie mikotoksyn, efektywnie usuwa z przewodu pokarmowego najczęściej spotykane mikotoksyny (Trichotecenon, Zaeralenon, Fumonizyny, Ochratoksyna A, alkaloid sporyszu, aflatoksyny), minimalizuje wywołane mikotoksynami zagrożenie uszkodzeń wątroby i układu pokarmowego, problemy z rozrodem, uszkodzenia nerek, racic i wymion, pozwala na lepsze wykorzystanie paszy, zwiększa zdrowotność stada.

Na działania mikotoksyn szczególnie narażone są krowy w okresie przejściowym, w szczycie laktacji, osłabione chorobami i pod wpływem stresu. Dodatkowo, należy stosować produkt w przypadku widocznych objawów zatrucia mikotoksynami, zagrzewających się kiszonek i widocznej pleśni.

 • Barenbrug Polska Sp. z o. o.
  ul. Sowia 15
  62-080 Tarnowo Podgórne Polska
 • www.barenbrug.pl
 • De Heus Sp. z o.o.
  ul.Lotnicza 21B
  99-100 Łęczyca
 • www.deheus.pl
 • Corteva Agriscience™
  ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
  00-728 Warszawa
 • www.corteva.pl
 • CLAAS Polska sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 7, Niepruszewo
  64-320 Buk
 • www.claas.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Nie czekaj, zapisz się do programu i odbierz darmowe Vademecum użytków zielonych! Dołącz do programu