28 grudnia 2020

Jak redukować negatywny wpływ mikotoksyn na zdrowie krów i produkcję mleka?

Przeżuwacze mogą być narażone na ryzyko wynikające z obecności różnych mikotoksyn obecnych w kiszonkach. Wykazano, że pogarszają one funkcjonowanie żwacza, powodują biegunki i zmniejszają produkcję mleka, a także wywołują inne specyficzne objawy w zależności od rodzaju mikotoksyny. Jak ograniczyć ryzyko narażenia zwierząt na mikotoksyny w paszach?

Przeżuwacze mają pewną zdolność do ochrony przed szkodliwym działaniem mikotoksyn z powodu detoksykującego działania niektórych mikroorganizmów żwacza. Jednak współczesne krowy mleczne mają znacznie szybszy przepływ paszy przez żwacz, co pozostawia mikroorganizmom mniej czasu na detoksykację. To w połączeniu z wyższym spożyciem paszy oznacza, że ​​naturalne mechanizmy obronne naszych krów nie są w stanie ich chronić tak, jak się często zakłada. Ponadto, niektóre mikotoksyny mogą niekorzystnie wpływać na mikroflorę w żwaczu krowy, szczególnie w trudnych warunkach metabolicznych, np. podostrej kwasica żwacza (SARA).

Mikotoksyny w paszach dla bydła

Mikotoksyny występują w prawie każdym produkcie rolnym na świecie. Dotychczas poznana jest tylko część mikotoksyn i ich wpływ na organizm zwierząt. Niezależnie od tego, czy toksyny zostały wyprodukowane przez grzyby porażające uprawy na polu, czy zanieczyszczające paszę podczas przechowywania, stanowią wyzwanie dla zwierząt gospodarskich.

Przeżuwacze mogą być narażone na ryzyko wynikające z obecności różnych mikotoksyn obecnych w kiszonkach. Wykazano, że pogarszają one funkcjonowanie żwacza, powodują biegunki i zmniejszają produkcję mleka, a także wywołują inne specyficzne objawy w zależności od rodzaju mikotoksyny.

Objawy obecności mikotoksyny w żywieniu bydła

Szkodliwe działanie mikotoksyn nie zaczyna się od metabolizmu zwierząt, ale od mikroflory w żwaczu, która wpływa na wydajność mleczną i efektywność fermentacji w żwaczu. W praktyce objawy kliniczne zatrucia mikotoksynami pojawiają się dość rzadko, natomiast częstymi objawami związanymi z obecnością mikotoksyn są:

  • pogorszenie wydajności mlecznej krów
  • pogorszenie wskaźników rozrodu
  • – zwiększona ilość kulawizn
  • – podwyższona liczba komórek somatycznych w mleku
  • – większa liczba przypadków mastitis
  • – niższa efektywność leczenia przypadków mastitis.
Wpływ wybranych mikotoksyn na organizm i jego funkcje

Rys.1 Wpływ wybranych mikotoksyn na organizm i jego funkcje

Wiele z tych objawów ma podłoże wieloczynnikowe i trudno całą winę przypisać obecności mikotoksyn, jednak nie można tego zagrożenia bagatelizować i należy zwrócić szczególną uwagę na obecność mikotoksyn zwłaszcza w sytuacji, gdy pozostałe czynniki ryzyka zostały ograniczone a problem nie został wyeliminowany.

Główne konsekwencje obecności mikotoksyn u krów mlecznych w odniesieniu do zdrowia i produkcji mleka

Zmniejszona produkcja mleka wynika z kilku czynników, w tym ze zmniejszenia spożycia, co jest często zgłaszane w przypadku niektórych mikotoksyn, takich jak DON. Mikotoksyny mogą pogarszać funkcję żwacza, zmieniając populacje drobnoustrojów lub rozkład składników odżywczych, w konsekwencji zmniejszając wchłanianie składników odżywczych i upośledzając metabolizm, co ostatecznie prowadzi do zmniejszonej dostępności prekursorów niezbędnych do syntezy mleka. Mikotoksyny to również silne obciążenie dla wątroby, która jest szczególnie narażona w okresie intensywnej produkcji na początku oraz w szczycie laktacji.

Zarządzanie ryzykiem mikotoksyn u bydła

Kluczowe znaczenie ma ograniczenie narażenia zwierząt na mikotoksyny w paszach. Dobre zarządzanie kiszonką jest niezbędne, aby uniknąć dalszego wzrostu pleśni, a tym samym zapobiec produkcji mikotoksyn w przechowywanej paszy. Prawidłowy zbiór oraz zakiszanie materiału pozwala częściowo ograniczyć obecność mikotoksyn w paszach, niestety większość mikotoksyn jest wytwarzanych przez grzyby porażające rośliny jeszcze przed zbiorem. Wskazane jest stosowanie sorbentów mikotoksyn i dezaktywatorów. Właściwe zarządzanie ryzykiem mikotoksyn jest niezbędne, aby uniknąć nieprzewidzianych strat i utrzymać stado mleczne o wysokiej wydajności.

Bestermine MycoToxiClean to mieszanka zawierająca niezawodny i sprawdzony w działaniu kompleks aktywnych składników, które wiążą i dezaktywują mikotoksyny obecne w paszach stosowanych w żywieniu bydła, mieszanka posiada w składzie również składniki aktywne wspierające detoksykację i ochronę wątroby.

Produkt skutecznie niwelujący szkodliwe działanie mikotoksyn, efektywnie usuwa z przewodu pokarmowego najczęściej spotykane mikotoksyny (Trichotecenon, Zaeralenon, Fumonizyny, Ochratoksyna A, alkaloid sporyszu, aflatoksyny), minimalizuje wywołane mikotoksynami zagrożenie uszkodzeń wątroby i układu pokarmowego, problemy z rozrodem, uszkodzenia nerek, racic i wymion, pozwala na lepsze wykorzystanie paszy, zwiększa zdrowotność stada.

Na działania mikotoksyn szczególnie narażone są krowy w okresie przejściowym, w szczycie laktacji, osłabione chorobami i pod wpływem stresu. Dodatkowo, należy stosować produkt w przypadku widocznych objawów zatrucia mikotoksynami, zagrzewających się kiszonek i widocznej pleśni.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!