21 lipca 2022

Jak rozwiązać problem niskiej zawartości tłuszczu w mleku?

Hodowcy bydła mlecznego robią wszystko, by wyprodukować mleko o odpowiednim poziomie tłuszczu i białka, co gwarantuje wyższą cenę za sprzedawany do mleczarni produkt. Na parametry mleka może wpływać wiele czynników. Należą do nich m.in. warunki pogodowe, w tym zwłaszcza letnie upały, które negatywnie wpływają na zawartość tłuszczu w mleku. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?

Poziom tłuszczu zależy od wielu czynników

Skład chemiczny mleka to cenna informacja o prawidłowościach lub nieprawidłowościach bilansu pasz w dawcę pokarmowej, a wszelkie odchylenia poziomów sygnalizują ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych i w konsekwencji – poważnych strat w przychodzie hodowcy, wynikających z niższej ceny za mleko ubogie w tłuszcz. Dlatego tak ważna i cenna jest stała współpraca z doradcą żywieniowym. W przypadku pogorszenia się parametrów mleka najlepiej od razu skonsultować się ze swoim doradcą, by wspólnie poszukać przyczyny i jak najszybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Poziom tłuszczu w mleku krowim może oscylować w przedziale od 3,5 do 4,5% i jest warunkowany wieloma czynnikami. Na jego spadek, obok wspomnianych już upałów, bardzo duży wpływ ma także żywienie krów mlecznych, w tym poziom włókna w dawce, stosunek pasz objętościowych do treściwych oraz homogenność i wilgotność PMR-u lub TMR-u. Nie bez znaczenia jest również genetyka krów oraz komfort bytowania zwierząt w oborze.

Dobrze zbilansowana dawka oparta na analizach pasz objętościowych

Gdy myślimy o poprawie tłuszczu w mleku, na pierwszym miejscu powinna pojawić się dobrze zbilansowana dawka pokarmowa oparta na analizach pasz objętościowych. Jak wiadomo, parametry pasz objętościowych są mocno zróżnicowane i mogą warunkować poprawę lub dalszy spadek poziomu tłuszczu. Mowa tu o poziomie włókna, kwasu mlekowego, pH, jak również poziomie szybko strawnych węglowodanów.

Warto także zwrócić uwagę na strukturę, czyli stopień rozdrobnienia pasz objętościowych, która powinna skłaniać krowy do optymalnego poziomu przeżuwań. Kolejnym elementem jest homogenność paszy z wozu, jak również odpowiednia jej wilgotność, warunkująca brak separacji pasz treściwych z przygotowanej mieszaniny. Krowy, które mają możliwość separacji, zawsze będą szukały smaczniejszych kąsków, czyli pasz treściwych. To z kolei doprowadza do spadku pH w żwaczu, a ostatecznie do obniżenia poziomu tłuszczu w mleku.

Na zawartości poszczególnych składników mleka wpływają także warunki środowiskowe, warunki bytowania oraz system utrzymania zwierząt. Zadbanie o wygodne legowisko, czy odpowiednią ilość ruchu to podstawa wpływająca na zdrowotność stada i parametry mleka.

Proporcje, które pozwalają uwolnić potencjał

Eksperci De Heus podkreślają, że jeżeli krowy pobierają ze stołu paszowego dopracowaną już dawkę, w odpowiedniej ilości i czasie, musimy zweryfikować dobowy stosunek zjadanej paszy objętościowej do paszy treściwej. Sprawdzamy pobranie (w kilogramach) suchej masy z pasz objętościowych do pobrania suchej masy pasz treściwych. Ten parametr powinien zawsze być wyższy od 1, a więc sucha masa z pasz objętościowych powinna przekraczać sumą masę z pasz treściwych.

Krowy żywione według tych wytycznych są w stanie zaprezentować nam swój genetyczny potencjał produkcji mleka o odpowiednim poziomie tłuszczu.

Jak zwiększyć procent tłuszczu w mleku w opłacalny sposób bez obniżania produkcji?

W diagnozie przyczyn niskiego tłuszczu w mleku należy również zwrócić uwagę na wielonienasycone kwasy tłuszczowe w dawce pokarmowej. Ich źródłem są głównie dawki z dużą ilością kukurydzy w postaci kiszonki, kiszonego ziarna i śruty kukurydzianej. Ziarno kukurydzy zawiera duże ilości oleju kukurydzianego, bogatego w kwas linolowy. W czasie fermentacji w żwaczu jest on przekształcany w inny izomer, który blokuje w gruczole wymienia syntezę kwasów niezbędnych do produkcji tłuszczu mleka.

Technolodzy De Heus opracowali innowacyjne rozwiązanie – mieszankę Bestermine Promotor Tłuszczu, która pozwala zwiększyć syntezę tłuszczu w gruczole wymienia i zwiększyć procent tłuszczu w mleku w opłacalny sposób i bez obniżania produkcji. Jest to opłacalne rozwiązanie dla ferm bydła mlecznego borykających się z problemem niskiej zawartości tłuszczu w mleku. Warto dodać, że optymalny efekt wzrostu tłuszczu w mleku jest widoczny już po 2 tygodniach po zastosowaniu produktu.

Wyniki potwierdzone badaniami

Zanim produkt wprowadzono do sprzedaży, jego efektywność została sprawdzona i potwierdzona w wielu stadach krów mlecznych. Analiza licznych wyników pozyskanych z gospodarstw potwierdziła, że jest to bardzo interesujące narzędzie do walki ze spadkiem tłuszczu w mleku.

Piotr Gójski podkreśla, że w gospodarstwach odnotowano wzrost tłuszczu w mleku na poziomie od 0,2 do 0,5 p.p., co prowadziło do zwiększenia przychodu ze sprzedaży mleka bez obniżania poziomu produkcji. W ten sposób poprawiono rentowność gospodarstw.

Bestermine Promotor Tłuszczu to precyzyjne rozwiązanie, które sprawdzi się w określonych przypadkach. Wynik finansowy stosowania Bestermine Promotor Tłuszczu zależy od ilości krów mlecznych, dziennej produkcji mleka, bonusu na jednostkę tłuszczu, jaki płaci mleczarnia i wzrostu % tłuszczu w mleku. Jeżeli hodowca chce sprawdzić, czy takie rozwiązanie w jego gospodarstwie zda egzamin i czy będzie stanowić źródło zysku, powinien skontaktować się z doradcą żywieniowym De Heus. Doradca na podstawie kilku danych jest w stanie obliczyć przewidywany zwrot z inwestycji stosowania Bestermine Promotor Tłuszczu i zysk dla gospodarstwa w skali miesiąca.

PROMOTOR TŁUSZCZU bonus za tłuszcz mleka
[PLN/%]
średnia dzienna produkcja mleka od krowy ilość krów mlecznych przychód
za dodatkowy tłuszcz mleka [PLN/stado/m-c]
koszt produktu [dawkowanie: 100g] zysk gospodarstwa [PLN/m-c]
przewidywany % wzrostu tłuszczu mleka: 0,2
mleczarnia 1 0,16 30 50 1 440 913,50 526,50
mleczarnia 2 0,16 35 50 1 680 913,50 766,0

Przykład 1: 50 krów w doju, wzrost % tłuszczu o 0,2%, średnia wydajność: 30 i 35 L/krowę dziennie

PROMOTOR TŁUSZCZU bonus za tłuszcz mleka
[PLN/%]
średnia dzienna produkcja mleka od krowy ilość krów mlecznych przychód
za dodatkowy tłuszcz mleka [PLN/stado/m-c]
koszt produktu [dawkowanie: 100g] zysk gospodarstwa [PLN/m-c]
przewidywany % wzrostu tłuszczu mleka: 0,4
mleczarnia 1 0,16 30 50 2 880 913,50 1 966,50
mleczarnia 2 0,16 35 50 3 360 913,50 2 446,50

Przykład 2: 50 krów w doju, wzrost % tłuszczu o 0,4%, średnia wydajność: 30 i 35 L/krowę dziennie

Źródło: Materiały do tekstu De Heus

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!