22 sierpnia 2023

Jak zakiszać lucernę?

Proces przygotowania kiszonki z lucerny jest w naturalny sposób utrudniony, zaś sama lucerna im bogatsza w białko, tym trudniej przechodzi procesy fermentacyjne. Nawet spełnienie wszystkich warunków, takich jak wybór prawidłowej fazy wegetacji roślin do zbioru, odpowiednie warunki atmosferyczne, dobre ubicie i okrycie materiału, nie sprawi, że lucerna się zakisi i uzyskamy kiszonkę dobrej jakości. Co zatem zrobić?

Lucerna charakteryzuje się wysoką pojemnością buforową, czyli jest odporna na szybki spadek pH i ma niską zawartość cukrów przy wysokich poziomach białka. Wybrane szczepy bakterii homofermentatywnych kwasu mlekowego w inokulantach marki Pioneer® umożliwiają szybkie rozpoczęcie procesu zakiszenia przy niewielkiej zawartości węglowodanów przez obniżenie pH materiału wyjściowego.

W ofercie marki Pioneer® znajdują się dwa produkty do zakiszania lucerny – są to inokulanty 11AFT i 11H50.

11AFT to innowacyjny dodatek mikrobiologiczny oparty na kombinacji szczepów homo i heterofermentatywnych kwasu mlekowego, których celem jest optymalizacja przygotowania i przechowywania kiszonek wraz z ulepszeniem jej wartości odżywczych i energetycznych.

Bakterie homofermentatywne kwasu mlekowego wpływają na szybkie obniżenie pH zakisznego materiału i przygotowują go do dalszej fermentacji. Zawarty w inokulancie szczep Laktobacillus Buchneri podczas namnażania się w zebranym materiale zielonym w silosie wytwarza dwa rodzaje enzymów, zwanych esterazami kwasu ferulowego oraz acetyloesterazami, które w procesach fermentacyjnych zmieniają strukturę ściany komórkowej przerywając wiązania między ligniną a celulozą. Enzymy wpływają na zwartość ligniny, dzięki czemu zwiększa się dostępność energii zawartej w ścianie komórkowej dla bakterii żwaczowych. W rezultacie podnosi się również strawność włókna zawartego w lucernie (nawet o 6% !) co przekłada się bezpośrednio na wzrost produkcji mleka.

Kiszonka z lucerny przygotowana w oparciu o inokulant 11AFT cechuje się dobrze prowadzoną fermentacją w kierunku kwasu mlekowego, zwiększającą strawność włókna, zredukowanymi stratami białka w wyniku zakiszania oraz przedłużoną stabilnością tlenową podczas skarmiania.

11H50 marki Pioneer® znakomicie przyspiesza i prowadzi fermentację w kierunku kwasu mlekowego w kiszonce z lucerny, znakomicie radzi sobie także z wysoką pojemnością buforową i niską zawartością cukrów w lucernie. Szybko i skuteczne obniży pH w zakiszanej lucernie, co przekłada się na ochronę wartości odżywczych oraz zmniejsza ryzyko degradacji białka przez bakterie beztlenowe (Clostridia). Redukuje również wytwarzanie amoniaku (NH3) i ogranicza procesy degradacji białka, obniża temperaturę podczas zakiszania w pierwszej fazie fermentacji, ograniczając w ten sposób utratę cennych składników odżywczych.

Nie mamy wpływu na pogodę i zmienność warunków atmosferycznych. W procesie przygotowywania kiszonek możemy jednak zadbać o wybór dobrej odmiany lucerny, najwyższej jakości inokulantu do zakiszania materiału oraz o stosowanie prawidłowych technik zbioru i przygotowania kiszonki. Dobrej jakości kiszonka z lucerny pomaga obniżyć koszty suplementacji białka w paszy. Warto o tym pamiętać!

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!