Jak zmniejszyć liczbę przypadków mastitis we wczesnej laktacji?

W profilaktyce mastitis bardzo istotną rolę odgrywa żywienie. Zapewnienie prawidłowego zbilansowania dawki zarówno pod względem białka i energii, jak również minerałów i witamin, pozwala utrzymać prawidłowo funkcjonujące mechanizmy obronne układu immunologicznego. Dzięki temu krowy dużo łatwiej radzą sobie z presją patogenów obecnych w środowisku.

Mastitis.jpg

Szczególnie wysokie ryzyko klinicznych przypadków mastitis występuje w okresie okołoporodowym. Podłożem, jak dowodzą liczne badania jest obniżona odporność w okresie przedwycieleniowym i w pierwszych tygodniach po porodzie oraz zaburzenia metaboliczne jakie często występują w tym okresie. Ujemny bilans energetyczny, obniżone pobranie pasz, oraz stres oksydacyjny - wszystkie te elementy dodatkowo składają się na ograniczenie funkcji obronnych gruczołu mlekowego.

Jednym z czynników zwiększających ryzyko mastitis jest hipokalcemia (poziom Ca w surowicy krwi <2.125 mmol/L), występująca niestety u większości krów po porodzie. Badania pokazują, że w gospodarstwach, które nie mają wdrożonej skutecznej profilaktyki okołoporodowej, subkliniczna hipokalcemia może występować u 70% krów w stadzie. Jednym z jej skutków jest upośledzenie funkcji mięśni zwieracza strzyku i niedomykanie kanału strzykowego po doju, prowadzące do wnikania bakterii do wnętrza strzyków oraz rozwoju infekcji.

Najskuteczniejszym sposobem ograniczania ryzyka hipokalcemii jest zastosowanie w okresie przedporodowym strategii obniżenia bilansu kationowo anionowego, prowadzącego do zakwaszenia organizmu. Skuteczność działania mieszanek z gorzkimi solami anionowymi możemy monitorować poprzez badanie pH moczu. Uzyskanie kwaśnego odczynu (pH moczu < 6,8) prowadzi do zwiększenia wrażliwości receptorów parathormonu, uruchamiającego mechanizmy wchłaniania wapnia w jelicie oraz mobilizacji wapnia z kości, niezbędnego do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia po porodzie.

De Heus proponuje w okresie 3 tygodni przed porodem stosowanie specjalistycznej mieszanki paszowej Prelacto dla krów zasuszonych, która:

 • skutecznie obniża bilans kationowo anionowy, zapewniając lepsze przyswajanie wapnia po porodzie
 • ogranicza ryzyko hipokalcemii i zalegań poporodowych
 • zapewnia dobre przygotowanie żwacza do wysokich dawek pasz treściwych
 • pokrywa zwiększone zapotrzebowanie krów przed porodem, na witaminy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
 • ogranicza ryzyko ketozy i stłuszczenia wątroby
 • zapewnia wysoki poziom białka i energii
 • pomaga utrzymać wysokie pobranie pasz
 • ogranicza okołoporodowe obrzęki wymion
 • jest wygodna w stosowaniu.

Dzięki granulowanej formie, może być podawana zarówno indywidualnym sztukom w systemie PMR, jak również w dawkach TMR

Dzięki tak szerokiemu zakresowi działania pasza Prelacto zapewnia dobre przygotowanie do porodu oraz laktacji.  

Więcej informacji o tym jak przygotować krowy do laktacji i redukować ryzyko Mastitis wdrażając kompletny program Prelacto, budujący naturalną odporność krów, znajdziesz w kolejnych artykułach Krowie na Zdrowie oraz u Doradców Żywieniowych De Heus

 • Barenbrug Polska Sp. z o. o.
  ul. Sowia 15
  62-080 Tarnowo Podgórne Polska
 • www.barenbrug.pl
 • De Heus Sp. z o.o.
  ul.Lotnicza 21B
  99-100 Łęczyca
 • www.deheus.pl
 • Corteva Agriscience™
  ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
  00-728 Warszawa
 • www.corteva.pl
 • CLAAS Polska sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 7, Niepruszewo
  64-320 Buk
 • www.claas.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Nie czekaj, zapisz się do programu i odbierz darmowe Vademecum użytków zielonych! Dołącz do programu