20 listopada 2020

Jak zmniejszyć liczbę przypadków mastitis we wczesnej laktacji?

W profilaktyce mastitis bardzo istotną rolę odgrywa żywienie. Zapewnienie prawidłowego zbilansowania dawki zarówno pod względem białka i energii, jak również minerałów i witamin, pozwala utrzymać prawidłowo funkcjonujące mechanizmy obronne układu immunologicznego. Dzięki temu krowy dużo łatwiej radzą sobie z presją patogenów obecnych w środowisku.

Szczególnie wysokie ryzyko klinicznych przypadków mastitis występuje w okresie okołoporodowym. Podłożem, jak dowodzą liczne badania jest obniżona odporność w okresie przedwycieleniowym i w pierwszych tygodniach po porodzie oraz zaburzenia metaboliczne jakie często występują w tym okresie. Ujemny bilans energetyczny, obniżone pobranie pasz, oraz stres oksydacyjny – wszystkie te elementy dodatkowo składają się na ograniczenie funkcji obronnych gruczołu mlekowego.

Jednym z czynników zwiększających ryzyko mastitis jest hipokalcemia (poziom Ca w surowicy krwi <2.125 mmol/L), występująca niestety u większości krów po porodzie. Badania pokazują, że w gospodarstwach, które nie mają wdrożonej skutecznej profilaktyki okołoporodowej, subkliniczna hipokalcemia może występować u 70% krów w stadzie. Jednym z jej skutków jest upośledzenie funkcji mięśni zwieracza strzyku i niedomykanie kanału strzykowego po doju, prowadzące do wnikania bakterii do wnętrza strzyków oraz rozwoju infekcji.

Najskuteczniejszym sposobem ograniczania ryzyka hipokalcemii jest zastosowanie w okresie przedporodowym strategii obniżenia bilansu kationowo anionowego, prowadzącego do zakwaszenia organizmu. Skuteczność działania mieszanek z gorzkimi solami anionowymi możemy monitorować poprzez badanie pH moczu. Uzyskanie kwaśnego odczynu (pH moczu < 6,8) prowadzi do zwiększenia wrażliwości receptorów parathormonu, uruchamiającego mechanizmy wchłaniania wapnia w jelicie oraz mobilizacji wapnia z kości, niezbędnego do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia po porodzie.

De Heus proponuje w okresie 3 tygodni przed porodem stosowanie specjalistycznej mieszanki paszowej Prelacto dla krów zasuszonych, która:

  • skutecznie obniża bilans kationowo anionowy, zapewniając lepsze przyswajanie wapnia po porodzie
  • ogranicza ryzyko hipokalcemii i zalegań poporodowych
  • zapewnia dobre przygotowanie żwacza do wysokich dawek pasz treściwych
  • pokrywa zwiększone zapotrzebowanie krów przed porodem, na witaminy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
  • ogranicza ryzyko ketozy i stłuszczenia wątroby
  • zapewnia wysoki poziom białka i energii
  • pomaga utrzymać wysokie pobranie pasz
  • ogranicza okołoporodowe obrzęki wymion
  • jest wygodna w stosowaniu.

Dzięki granulowanej formie, może być podawana zarówno indywidualnym sztukom w systemie PMR, jak również w dawkach TMR

Dzięki tak szerokiemu zakresowi działania pasza Prelacto zapewnia dobre przygotowanie do porodu oraz laktacji.

Więcej informacji o tym jak przygotować krowy do laktacji i redukować ryzyko Mastitis wdrażając kompletny program Prelacto, budujący naturalną odporność krów, znajdziesz w kolejnych artykułach Krowie na Zdrowie oraz u Doradców Żywieniowych De Heus

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!