18 maja 2023

Kiszonka z traw na „6+” krok po kroku

Właściwie prowadzone użytki zielone dostarczają naturalnej pełnowartościowej paszy zawierającej odpowiednie składniki pokarmowe, łatwostrawnej, a przede wszystkim stanowią tanią paszę dla bydła.

Aby doskonałej jakości zielonka była dostępna przez cały rok w bazie paszowej gospodarstwa należy ją odpowiednio przygotować i przechowywać. Zielonkę taką można wysuszyć i skarmiać w formie siana, co niesie ze sobą spore straty cennych składników żywieniowych albo zakisić. W dobrze zakiszonym materiale skład chemiczny niewiele różni się od składu materiału wyjściowego, a długość składowania ma niewielki na to wpływ.

Krok 1 – czy już kosimy na kiszonkę?

Odpowiedni termin koszenia dla traw to faza kłoszenia, natomiast w przypadku lucerny przyjmuje się, że najwyższą wartość paszową lucerna uzyskuje w fazie pączkowania.

Najlepsza pora to od południa do popołudnia, wtedy w roślinach jest najwyższe stężenie węglowodanów, przy suchej i lekko wietrznej pogodzie.

Wskazany jest możliwie najkrótszy czas pozostawienia skoszonego materiału roślinnego na polu, tak by udział suchej masy był w zakresie 30-38%, zalecany czas to 4h maksymalnie do jednego dnia.

Dla właściwego określenia wilgotności zielonki przeznaczonej do zakiszenia warto wykonać test polowy. Jest on niezwykle prosty i polega na skręceniu zagarniętej z pokosu wiązki w dłoniach. Jeżeli ręce pozostaną lekko zielone to jest to właściwy moment do zbioru.

Wysokość koszenia powinna wynosić 5-7 cm.

Krok 2 – Bele, silos, rękaw?

Każdy z systemów przechowywania ma swoje plusy. Dobór systemu zależy od sprzętów posiadanych w gospodarstwie oraz od ilości materiałī jaka jest zużywana na dzień.

Sianokiszonkę magazynowaną w belach cechuje większa zmienność niż w silosie, gdzie jest większe wyrównanie materiału. Przygotowanie bel oraz później „rozpakowanie” ich jest obarczone większym nakładem pracy. Wielkość otwartej ściany silosu musi być dostosowana do szybkości skarmiania. Zbyt duże ściany względem możliwości przerobowych są narażone na niestabilność. Inokulanty mogą temu zaradzić.

Krok 3 – Wybór odpowiedniego inokulantu

Podstawą jest właściwy zbiór i prawidłowe praktyki kiszonkarskie. Dodatek inokulantu pomoże z dobrej jakości kiszonki uzyskać doskonałą. Natomiast nigdy ze złej nie zrobi dobrej…

Największym wrogiem zielonek jest kwas masłowy, który powstaje w procesie niewłaściwej fermentacji w materiale zabrudzonym ziemia. Pewnym zabezpieczeniem przed rozwojem fermentacji masłowej w zakiszanej trawie jest higieniczny zbiór oraz zastosowanie inokulantów, które z racji specyficznego składu najlepiej sobie radzą z odpowiednim prowadzeniem fermentacji.

Krok 4 – Napełnianie, ubicie i przykrycie

Zielonkę z traw i motylkowych możemy przechowywać z powodzeniem w silosach, pryzmach, belach i rękawach. Każdy z wykorzystanych systemów ma swoje plusy i jest dobrym rozwiązaniem w określonych typach gospodarstw.

Niezależnie od wybranego systemu ważne jest dobre ubicie zakiszanego materiału, zapewniające niska porowatość i warunki beztlenowe, niezbędne do prawidłowej fermentacji. W silosach i na pryzmach ubijamy warstwami do 15 cm, w czasie do 45 minut. Napełnianie powinno być zakończone w możliwie najszybszym terminie, a każdorazowo jeśli proces napełniania zostaje przerwany materiał musi być szczelnie okryty, a folia dociśnięta (np. oponami, workami ze żwirem, piaskiem).

Przykrycie musi stworzyć warunki beztlenowe, a użyte folie odcinać kiszonkę od warunków zewnętrznych. Nie należy oszczędzać na foli, jej zadanie to ochrona doskonale przygotowanej kiszonki przed deszczem, śniegiem i wysoką temperaturą, czyli naszej bazy paszowej na następny sezon. Dobrze przygotowana kiszonka z traw i lucerny z inokulantem marki Pioneer może być przechowywana kilka lat w stanie niezmiennym.

Krok 5 – Wybieranie z silosu i przygotowanie TMR

W okresie wybierania kiszonki, wszystkie zabiegi rolnika powinny skupiać się na ograniczaniu strat. Dobra kiszonka poddawana niewłaściwym procesom przygotowawczym (zbyt długo cięta, a raczej szarpana przez tępe noże w wozie paszowym) potrafi stracić kilka procent cennego białka! Wybieranie powinno być realizowane odpowiednim sprzętem, który wycina a nie wyszarpuje kiszonkę, zamykając dostęp powietrza. Tego problemu nie ma wybierając rękaw lub bele.

Krok 6 – Analiza jakościowa

Warto badać swoje kiszonki, dzięki czemu mamy wiedzę na temat posiadanych w gospodarstwie kiszonek. Na tej podstawie możemy zarządzać żywieniem zwierząt i ustalać odpowiednie dawki żywieniowe o odpowiednich parametrach dla różnych grup.

Warto zaznaczyć, że Pioneer wykonuje serwis kiszonek nieodpłatnie dla swoich klientów. Przedstawiciele marki dysponują sprzętem do prawidłowego pobierania kiszonek, mierzenia zagęszczenia oraz badania jej jakości w mobilnym laboratorium. Badanie odbywa się na miejscu w gospodarstwie na urządzeniu Polytech matoda NIRS.

Silos z trawą to inwestycja, a przygotowany prawidłowo zapewnia doskonałej jakości bazę pasz objętościowych białkowych. Każdy uzyskany procent parametrów jakościowych więcej to dodatkowy zysk.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!