27 stycznia 2021

Kukurydza AQUAmax® – susza jej nie rusza

W Polsce rozkład opadów jest w ostatnich latach mocno zaburzony, często są coraz dłuższe okresy bez opadów wraz z wysokimi temperaturami. Odpowiedzią na ten problem są odmiany kukurydzy AQUAmax®, które lepiej sobie radzą sobie w czasowych niedoborach wody. Są to też odmiany, które, dzięki lepszemu gospodarowaniu wodą, znajdują się w grupie najlepiej plonujących odmian Polsce, najchętniej kupowanych i wysiewanych.

Odmiany Pioneer® muszą doskonale plonować, znakomicie wyglądać, być odporne na czyhające na nie zagrożenia, a nawet niedobory wody. Nasi Klienci są z sezonu na sezon bardziej wymagający, a my nieustannie staramy się sprostać rosnącym wymaganiom – mówi Hanna Nowak z Corteva Agriscience. – Pracując nad nowymi odmianami korzystamy z prac badawczych prowadzonych przez naukowców na całym świecie. Z nich wybieramy najnowocześniejsze rozwiązania, które testujemy na naszych poletkach doświadczalnych. Tylko najlepsze odmiany wchodzą w skład naszego portfolio odmian.

Odmiany z grupy AQUAmax® budują mocniejszy, bardziej rozbudowany system korzeniowy, dzięki czemu są w stanie korzystać z wody znajdującej się nieco głębiej, znamiona są bardziej wytrzymałe na wysokie temperatury co czyni je bardziej tolerancyjnymi na głownie guzowatą a całe rośliny dłużej zachowują efekt stay-green. Rosną i asymilują dłużej przez co lepiej się zaziarniają i wypełniają kolby skrobią. Ponadto, rośliny lepiej wykorzystują wodę opadową. Dzięki temu do produkcji ziarna wysokiej jakości lepiej gospodarują dostępną wodą.

Kiszonki z odmian AQUAmax® są najwyższej jakości – rośliny są solidnej budowy, z dużą ilością szerokich liści i dużym udziałemkolb bogatych w ziarno. Doskonale konstruuja materiał zbierany do silosu, który daje się dobrze ubić, a równocześnie ma wysokie parametry jakościowe wynikające z dojrzałego ziarna. Przekłada się to na wysokie poziomy zawartości skrobi w kiszonce, co bezpośrednio wpływa na ilość produkowanego mleka.

Nawet po długich okresach niedoboru wody, a wręcz suszy, gdy inne odmiany już się zwijają i tracą wigor, nasze odmiany AQUAmax® dzielnie czekają na deszcz. Gdy spadnie deszcz natychmiast się regenerują i aż błyszczą.

Technologia AQUAmax® nie wpływa na ziarno w momencie pełnej dojrzałości. Ziarno doskonale oddaje wodę na suszarni jak każdy nasz dent.

Więcej informacji o odmianach kukurydzy Pioneer® można znaleźć:

https://fcopy.info/CORTEVA/Pioneer-Katalog_Odmian_Kukurydzy-2021/

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!