27 kwietnia 2021

Maksymalne plony traw na gruntach ornych

W chowie bydła mlecznego o efektach ekonomicznych decydują pasze. Szczególna rola przypada użytkom zielonym, o czym świadczą wydajności mleka uzyskiwane od krów w wielu krajach, w których pasze z łąk i pastwisk stanowią główne źródło składników pokarmowych. 

Krótkotrwałe użytki zielone

Warunki klimatyczne i glebowe Polski sprawiają, że powierzchnia trwałych użytków jest stosunkowo niewielka, a ich rozmieszczenie nierównomierne. W związku z tym celowa staje się uprawa mieszanek traw na gruntach ornych w gospodarstwach, w których występuje niedobór lub brak użytków trwałych. Krótkotrwałe użytki zielone (2-3 letnie) zakłada się na gruntach ornych w dobrych stanowiskach, wykorzystując najbardziej wartościowe i plonotwórcze trawy pastewne.

Podstawowe składniki mieszanek traw do krótkotrwałego użytkowania stanowią: życica wielokwiatowa, życica mieszańcowa i życica trwała.

Życice w porównaniu z innymi gatunkami traw, posiadają najwyższą wartość odżywczą, a ponadto gwarantują wysokie plony suchej masy z hektara. Dobra smakowitość życic zwiększa pobranie czy to zielonki czy sianokiszonki i dzięki temu pasza podstawowa dostarcza większej ilości składników odżywczych. Życice poprzez swoje specyficzne właściwości biologiczne dają wiele korzyści rolnikom. Przede wszystkim szybko kiełkują i ukorzeniają się oraz szybko odrastają po pokosach. Są trawami bardzo agresywnymi w stosunku do innych niepożądanych gatunków, dzięki temu użytki z ich dominującym udziałem nie wymagają chemicznej ochrony.

W ofercie firmy Barenbrug są  dwie mieszanki specjalnie przygotowane do krótkotrwałego użytkowania na gruntach ornych:

BG-1 Milkway Sprint

Pierwsza  BG-1 Milkway Sprint jest mieszanką kośną, o dwuletnim okresie użytkowania, w stu procentach złożona jest z życicy wielokwiatowej, gatunku o dobrej smakowitości, dużej zawartości cukrów i bardzo dobrej strawności. Milkway Sprint pozwala uzyskać wysoki plon zielonej masy w ciągu roku (również jako roślina poplonowa). Pierwszy pokos możliwy jest już po 8 tygodniach od siewu.

Druga mieszanka BG-2 Milkway Tetra daje wysoki plon suchej masy, przeznaczona jest głównie do sporządzania sianokiszonki, choć dobrze znosi również użytkowanie pastwiskowe. Wysoki udział życicy mieszańcowej, pozwala osiągnąć szybkie odrosty po zbiorze kolejnych pokosów. Dodatkowy udział życicy trwałej przedłuża okres użytkowania tej mieszanki do trzech lat. Milkway Tetra doskonale sprawdza się w gospodarstwach o intensywnej produkcji mleka.

BG-2 Milkway Tetra

Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów o:     

BG-1 Milkway Sprint

BG-2 Milkway Tetra.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!