25 czerwca 2020

Na lucernie mleko idzie do góry!

O wpływie lucerny na zdrowotność krów i wydajność mleka – rozmawiamy z Panami Janem Pabierowskim – Prezesem Zarządu – oraz Zbigniewem Grabarskim – Kierownikiem Produkcji Roślinnej – z gospodarstwa Osowa Sień w województwie lubuskim.

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. położona jest na Ziemi Lubuskiej, tuż przy granicy z Wielkopolską. Przedsiębiorstwo zaczęto tworzyć w lutym 1945 roku na pozostałościach opuszczonych poniemieckich majątków ziemskich. Od roku 1995 firma działa jako spółka prawa handlowego ze 100 proc. udziałem skarbu państwa, którego przedstawicielem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. należy do wiodących przedsiębiorstw hodowli bydła mlecznego w Polsce, funkcjonuje na około 3600 ha. Spółka specjalizuje się w produkcji zwierzęcej (mleko, materiał hodowlany – buhajki hodowlane i jałowice cielne, bydło opasowe) oraz w produkcja roślinna towarowa i pasowa (pszenica konsumpcyjna, buraki cukrowe, rzepak ozimy oraz kukurydza).

Redakcja Krowie na Zdrowie: Na początek poprosimy o kilka słów na temat Państwa gospodarstwa. Jaka jest powierzchnia uprawna ogółem? Na ilu hektarach uprawiają Państwo użytki zielone? Jak duże jest gospodarstwo mleczne? Ile krów i jakiej rasy Państwo hodujecie?

Zbigniew Grabarski, Osowa Sień: Gospodarujemy na powierzchni 3600 hektarów, pod zasiewy przeznaczone jest 2900 hektarów reszta to łąki i pastwiska. Uprawiamy pszenicę (507 ha), pszenżyto (262 ha), rzepak (350 ha), jęczmień (328 ha), buraki cukrowe (288 ha), kukurydzę (878 ha), lucernę (215 ha), trawy (290 ha), żyto (30 ha), facelia (11 ha) i owies (8 ha). W gospodarstwie hodujemy 3800 sztuk bydła rasy HF, z czego około 1500 to krowy mleczne.

KnZ: Panie Janie, jak zarządza się tak dużym gospodarstwem i majątkiem ziemskim?

Jan Pabierowski, Osowa Sień: Prezesem HZZ Osowa Sień jestem od kilku lat i mogę powiedzieć, że sukces tworzy się odpowiednim zespołem. Sam Prezes nie jest w stanie działać bez zespołu, dlatego pierwszym zarządzeniem był dobór odpowiedniej kadry kierowniczej. W naszym zespole znajdują się ludzie młodzi, ale także ludzie z dużym doświadczeniem mogący pochwalić się wysokimi kwalifikacjami, dzięki temu, że mają wytyczone cele, do których nieustannie dążą. Osowa Sień w ostatnich latach zrobiła duży progres. Pochwalić możemy się między innymi osiągnięciem przez naszą Fermę w Jędrzychowicach najlepszego wyniku w skali kraju w kategorii 500- 1000 szt. w użytkowności mlecznej za rok 2019 – 13 232 kg mleka od krowy. Taka wydajność nie bierze się znikąd!

KnZ: Przejdźmy do użytków zielonych – Panie Zbigniewie, na jakich glebach ma Pan umiejscowione łąki? Jakie mieszanki traw Pan posiał na ten sezon? A na jakiej powierzchni wysiał Pan lucernę?

ZG: Trwałe użytki zielone stanowią ponad 600 hektarów, z czego około 250 ha jest w uprawie ekstensywnej w programie rolno – środowiskowym. Pozostałe użytki zielone eksploatowane są intensywnie trzykrotnie koszone i regularnie, co 4-5 lat poddawane rekultywacji. Trwałe użytki zielone znajdują się na gruntach III, IV i V klasy. Najczęściej do rekultywacji trwałych użytków zielonych używamy najlepszych odmian dostosowanych do naszych warunków firmy Barenbrug, a mianowicie B&G-1, B&G-4, B&G-8 oraz B&G-13 Milkway Poplon (życica wielokwiatowa, wyka ozima, koniczyna inkarnatka), który siany był na gruntach ornych w Osowej Sieni po zbożach. Nasza Spółka oprócz trwałych użytków zielonych w ostatnich latach ze względu na niskie opady musiała rozszerzyć areał gruntów pod produkcje pasz, korzystając z gruntów ornych. Zasialiśmy około 100 ha traw w gruntach ornych oraz zwiększyliśmy areał lucerników do 215 ha. Odmiana lucerny, która była wykorzystana do siewu, to Yellow Jacket. Jest to wczesna odmiana, która wyróżnia się dobrym plonowaniem, szybkim odrastaniem i wysoką wartością pokarmową. Ma delikatną łodygę oraz duży udział liści w masie nadziemnej, a także białko na poziomie powyżej 23 procent. Ponadto, jest odporna na choroby uwiądu i nicienie.

Mieszanka B&G-13 Milkway Poplon (życica wielokwiatowa, wyka ozima, koniczyna inkarnatka).

Mieszanka B&G-13 Milkway Poplon (życica wielokwiatowa, wyka ozima, koniczyna inkarnatka).

Mieszanka B&G-13 Milkway Poplon (życica wielokwiatowa, wyka ozima, koniczyna inkarnatka).

Mieszanka B&G-13 Milkway Poplon (życica wielokwiatowa, wyka ozima, koniczyna inkarnatka).

KnZ: Jak Pan ocenia zbiory w maju 2020 roku? Kiedy przeprowadził Pan pierwszy pokos? Jakie były efekty? Ile ton z hektara udało się zebrać? Jak Pan ocenia jakość sianokiszonki z tegorocznych pokosów?

ZG: W pierwszym pokosie, który odbył się w drugiej połowie maja, zebraliśmy 30 ton z hektara zielonej masy. To bardzo dobry wynik. Nie mamy jeszcze wyników analizy kiszonki z lucerny, ale już dziś możemy ocenić, że towar jest wyśmienity. Kolejny pokos planujemy pod koniec czerwca.

KnZ: Jakie Pana zdaniem są główne korzyści wynikające z zasiewu lucerny Barenbrug? Jaki jest jej wpływ zdrowotność krów?

ZG: Na podstawie mojego blisko 40-letniego doświadczenia mogę powiedzieć, że lucerna Barenbrug jest materiałem najwyższej jakości. Lucernę uprawiamy intensywnie. Wykonujemy zabiegi chwastobójcze, a także jest zastosowane odpowiednie nawożenie mineralne makroelementami roślin, szczególnie potasem. Kiszonka z lucerny jest podstawowym i najtańszym źródłem białka w żywieniu bydła. Z pewnością żywienie krów lucerną ma bardzo duży i pozytywny wpływ, nie tylko na zdrowotność krów, ale także na wydajność mleka. Gospodarstwo, w którym żywiliśmy krowy kiszonką na bazie lucerny, zdobyło pierwsze miejsce w kraju w swojej grupie pod względem wydajności. To o czymś świadczy.

KnZ: Czy, na podstawie tegorocznych doświadczeń, można powiedzieć, że głęboko zakorzeniona lucerna pomogła w radzeniu sobie z deficytami wody i suszą?

ZG: Z całą pewnością tak. Dwuletnia lucerna, w porównaniu do tej jednorocznej, była o niebo lepsza właśnie z powodu głębokiego systemu korzeniowego. Dlatego start i początkowy wigor tych roślin był zdecydowanie lepszy.

KnZ: Jaki jest procent sianokiszonki pochodzącej z użytków zielonych w ogólnym żywieniu krów w Pana gospodarstwie?

ZG: Zwierzęta karmimy mieszanką pochodzącą z sianokiszonki i kiszonek (pasz objętościowych) stanowią udział około 60 %. Ponadto, wykorzystujemy także młóto i wytłoki. Do żywienia krów potrzebujemy ponad 70 ton paszy objętościowej dziennie.

KnZ: Czy dopłaty do uprawy lucerny są istotnym argumentem przemawiającym za uprawą tej rośliny?

ZG: Na pewno tak, mamy bardzo dobrą paszę i dodatkowe finanse. Ponadto lucerna jest bardzo dobrym przedplonem dla rośliny następczej oraz dobrze wpływają na jakość gleby. A ziemie u nas nie są najlepsze. Więc jestem bardzo dumny, że mimo wszystko udająće nam się osiągać bardzo dobrej jakości plon, który jest bazą pasz objętościowych.

KnZ: Panie Janie, na koniec pytanie o to, jakie widzi Pan największe wyzwania w 2020 r. dla HZZ Osowa Sień?

JP: Wyzwaniem jest ciągle brak wody. Osiąganie bardzo wysokich plonów nierozłącznie wiąże się z opadami deszczu. Na ten moment z pełną świadomością mogę powiedzieć, że poziom upraw na naszych polach jest rewelacyjny, co mogą potwierdzić licznie odwiedzający nas fachowcy i doradcy branżowi. Takich buraków i takiej lucerny, jakie mamy, myślę, że nie ma nikt inny w promieniu 100 km. Czekamy na deszcz i prognozujemy, że jeśli w najbliższych dwóch miesiącach spadnie około 120 l/m2, to będziemy mogli liczyć na bardzo dobre plony. To jest nasze największe wyzwanie do osiągnięcia: jak najlepsze plony w produkcji roślinnej, zaś w produkcji zwierzęcej podtrzymanie dobrych wyników obecnych.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!