20 sierpnia 2021

Niedobór kiszonki z kukurydzy – powracający problem

Hodowcy bydła mlecznego, co roku o tej porze, z obawą spoglądają w stronę zapasów kiszonki z kukurydzą. Co prawda drugi, a nawet trzeci pokos traw i lucerny był w tym sezonie na bardzo dobrym poziomie. Wiadomo jednak, że bez „energetycznej” kukurydzy nie ma dobrego TMR-u. W minionym sezonie zbiory kukurydzy na kiszonkę nie dla wszystkich rolników były udane. Tegoroczne z kolei najprawdopodobniej będą opóźnione, nawet o  2–3 tygodnie w stosunku do lat ubiegłych.

Warto mieć na uwadze także fakt, że stabilna cena mleka oraz wysoki poziom żywienia bydła sprawiają, że  w gospodarstwach przybywa zwierząt, a powierzchnia uprawy pozostaje na tym samym poziomie.  Dlatego tak istotna jest intensyfikacja zbiorów, polegająca na osiąganiu jak najwyższych plonów z danego areału. Jak to zrobić?

Doskonałym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy ze Strefą Kiszonki® Pioneer®. Eksperckie wsparcie hodowców, od siewu aż po zbiory, gwarantuje pewny i obfity plon, zebrany w optymalnym terminie.  Wysoką jakość kiszonki i jej prawidłowe zakiszanie uzyskać można przez wybór odpowiednich inokulantów.

Odmiany na wczesną kiszonkę

Do zbioru kiszonkowych odmian kukurydzy o krótkim FAO, wynoszącym 230–240, możemy przystąpić o 2–4 tygodnie wcześniej niż w wypadku odmian standardowych. Rośliny wcześniej osiągają bowiem właściwą fazę dojrzałości zbiorczej, dzięki czemu można je szybciej wykorzystać  jako materiał do przygotowania kiszonki. Wyróżnia się ona bardzo wysoką ilością masy zielonej o dobrych parametrach jakościowych.

Odmiany kukurydzy rekomendowane na wczesną kiszonkę to:

  • P7515 – wczesny mieszaniec o ziarnie w typie dent. Sprawdza się na różnych rodzajach gleb. Cechuje się ponadprzeciętną tolerancją na okresowe niedobory wody w glebie. Rośliny wyróżniają się dobrą zdrowotnością i wysoką strawnością oraz dobrym wzrostem początkowym. Mieszaniec daje wysokie plony jakościowej kiszonki.
  • P8244 – odmiana przeznaczona do produkcji średnio wczesnych kiszonek. Mieszaniec o  typie ziarna zbliżonym do dent , charakteryzuje się wysokimi: plonowaniem oraz plonem suchej masy. Rośliny wykazują dobry rozwój początkowy i tolerancję na okresowe spadki temperatury. Wysoki plon suchej masy gwarantuje uzyskanie w krótkim czasie kiszonki najlepszej  jakości.
  • P8358 – odmiana średnio wczesna o wysokich plonach zielonej masy i ziarna. Mieszaniec o pośrednim typie ziarna, dający stabilne plony Polecany na cieplejsze stanowiska, o wysokiej kulturze glebowej. Kiszonka o wysokiej strawności.

Właściwy termin zbioru

Istotnym elementem gwarantującym uzyskanie kiszonki o odpowiednich parametrach jakościowych jest termin zbioru surowca – we właściwej fazie dojrzałości ziarna. Linia mleczna powinna znajdować się na ¾ wysokości ziarniaka, co znaczy, że w ¾ jest on wypełniony skrobią. Rośliny powinny być w dobrej kondycji (stay-green). Parametry te sprawiają, że surowiec dobrze ubija się. Zawartość suchej masy zielonki w  momencie zbioru wynosi 35–37%. Materiał zebrany wcześniej cechuje się niższą zawartością skrobi oraz niższą suchą masą, co niekorzystnie wpływa na strawność kiszonki. W takim wypadku utrudnione jest także ubijanie, a wyciek soków z zakiszanego surowca jest duży, co z kolei negatywnie wpływa na jakość materiału przechowywanego do skarmiania.  Zbyt wczesny zbiór kukurydzy na kiszonkę sprawia, że potencjał produkcyjny odmiany nie zostanie w pełni wykorzystany.  Plon suchej masy z hektara – to parametr, na którym najbardziej zależy hodowcy bydła, bowiem skarmianie pokarmem o dużej zwartości skrobi gwarantuje właściwy poziom wydajności mlecznej krów.

Wcześniejszy zbiór surowca kiszonkarskiego, jeszcze przed osiągnięciem przez rośliny właściwej fazy dojrzałości, sprawia, że powstająca kiszonka ma niskie parametry żywieniowe, w tym małą zawartość skrobi, a niezabezpieczona właściwym inokulantem szybko ulega procesowi wtórnej fermentacji po otwarciu pryzmy/silosu. W warunkach ekspozycji tlenowej stanowi słabe źródło paszy. Mokry materiał trudno ubija się, ponieważ ciężko na niego wjechać, a wraz z wyciekającymi sokami tracone są cenne składniki pokarmowe.

Inokulant szybkodziałający – to jest to!

Aby uzyskać kiszonkę najwyższej jakości, zbiór surowca warto wykonać we właściwej fazie rozwoju roślin. Czas oczekiwania na zakiszenie można skrócić, dzięki dodaniu do zakiszanego materiału odpowiedniego inokulantu.

Dzięki zastosowaniu inokulantu 11C33 Rapid React™, dostęp do pełnowartościowej kiszonki uzyskujemy już po 7–10 dniach od jej przygotowania. Bakterie zawarte w inokulancie przyspieszają procesy fermentacyjne w zakiszanym materiale, podnosząc wartość odżywczą kiszonek i zwiększając ich pobieranie przez zwierzęta. Inokulant taki minimalizuje straty suchej masy oraz przedłuża stabilność kiszonki w silosach nawet w warunkach tlenowych.

Należy pamiętać, że kiszonka może być przygotowana jako pasza przejściowa lub wykorzystywana przez cały sezon. Do budowania bazy paszowej na cały sezon polecam jednak odmiany o dłuższym FAO, dzięki którym uzyskać można jeszcze więcej energetycznego surowca z hektara. Im wyższe plonowanie kukurydzy, tym wyższa jakość kiszonki. Im więcej doskonałej kiszonki, tym większa i stabilniejsza baza paszowa w gospodarstwie. A im lepszej jakości kiszonkę uzyskujemy, tym nakłady na produkcję są niższe, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i zachowaniu zdrowotności zwierząt.

Aby zbudować stabilną bazę paszową należy wysiewać odmiany dające wysoki plon wysokoskrobiowej kiszonki. W Strefie Kiszonki® znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!