25 lutego 2020

Więcej mleka, zdrowsze zwierzęta. Zastosowanie technologii SHREDLAGE®

SHREDLAGE® to technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę o długości cięcia od 26 do 30 mm. Zastosowanie tej technologii w produkcji kiszonki z kukurydzy powoduje jeszcze intensywniejsze roztarcie wzdłużne i poprzeczne materiału. Dzięki możliwości długiego cięcia kukurydzy poprawiona zostaje struktura TMR-u, a intensywne roztarcie materiału przekłada się na zwiększenie aktywnej powierzchni dla działania mikroorganizmów w żwaczu krowy, co wpływa na wzrost wydajności mlecznej stada.

  • SHREDLAGE® to szeroko stosowana już w USA metoda kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę.
  • Efektem zastosowania technologii jest większa mleczność i lepszy stan zdrowia zwierząt.
  • Technologia pozwala też na zmniejszenie kosztów słomy (belowanie, transportu, przechowywania).

SHREDLAGE® to szeroko stosowana już w USA metoda kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę. Decydujące znaczenie w tej technologii ma specjalnej konstrukcji Corncracker – MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® firmy CLAAS. Walce Corncracker z przeciwbieżnym rowkiem spiralnym całkowicie rozdrabniają kolby i rozcierają ziarna, umożliwiając ich zupełne rozgniatanie. Dodatkowo struktura łodyg zostaje bardzo skutecznie rozbita także w kierunku wzdłużnym, a specjalny kształt walców zdziera korę. Tę specjalną metodę kondycjonowania można osiągnąć wyłącznie dzięki oryginalnym walcom Corncracker SHREDLAGE®. Firma CLAAS w 2016 roku nabyła tę chronioną patentami technologię znaną na świecie pod nazwą SHREDLAGE®. Podobnie jak znane walce z zębami o profilu piły walce Corncracker SHREDLAGE® powstają w CLAAS Industrietechnik w Paderborn.

Andrzej Kulczyński, Manager ds. Produktu – Kombajny i Sieczkarnie w CLAAS Polska, mówi, że: „Technologia SHREDLAGE stanowi bardzo duży potencjał dla gospodarstwa. Pozwala na zmniejszenie kosztów słomy (belowanie, transportu, przechowywania), zapewnia również lepszą aktywność żwacza. Dzięki uzyskanej strukturze sieczki tj. dłuższemu cięciu oraz większemu rozdrobnieniu ziarniaków zwiększa się wykorzystanie składników kiszonki. Takie rozwiązanie wpływa również na większą powierzchnie natarcia dla mikroorganizmów. Te oraz wiele innych aspektów mogą wpłynąć na poprawę ekonomiczną poprzez lepsze wykorzystanie kiszonki.”

Intensywne rozgniatanie materiału wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki, co umożliwia znacznie lepszą fermentację bakteryjną w trakcie zakiszania, a przede wszystkim podczas trawienia w żwaczu krowy.

Testy przeprowadzone w 2012 r. przez Uniwersytet Wisconsin w USA wykazały, że SHREDLAGE® znacznie zwiększa efekt strukturalny kiszonki kukurydzianej w żwaczu krowy, a jednocześnie poprawia dostępność skrobi zawartej we wszystkich częściach rośliny. Dzięki temu codzienna wydajność mleczna w badanych stadach wzrosła nawet o dwa litry na krowę. Przyjazna dla krowich żołądków struktura kiszonki dodatkowo poprawia stan zdrowia zwierząt.

Oprócz większej mleczności i lepszego stanu zdrowia zwierząt SHREDLAGE® oferuje producentom mleka dodatkowe korzyści. Przez optymalne przygotowanie skrobi można zredukować użycie koncentratów paszowych przy zwiększonej wydajności mlecznej. Możliwe jest również ograniczenie lub nawet wyeliminowanie dodawania komponentów o złożonej strukturze, takich jak słoma, co prowadzi do dalszych potencjalnych oszczędności.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!