21 czerwca 2023

NutriFibre, czyli innowacyjna technologia traw od Barenbrug

NutriFibre to trawa o silnym i głębokim systemie korzeniowym i strawnych, bogatych w białko liściach. NutriFibre doskonale sprawdza się na każdym rodzaju gleby, dobrze sobie radzi także w warunkach suszy. Dzięki temu zapewnia wysokie plony i gwarantuje wysoką jakość pasz dla bydła mlecznego.

NutriFibre to nowa technologia trawy na kiszonkę. Podstawę NutriFibre stanowi miękkolistna kostrzewa trzcinowa, opracowana w trakcie międzynarodowego programu hodowlanego Royal Barenbrug Groups – „Trawa dla wysokowydajnego bydła mlecznego”. Technologia NutriFibre łączy w sobie efektywne wykorzystanie minerałów, wysoki plon białka, strawne ściany komórkowe bogate w efektywne włókno i intensywne ukorzenianie. Połączenie wszystkich tych cech tworzy produkt o najwyższej wartości. Nową technologię produkcji trawy opartą na miękkolistnej kostrzewie trzcinowej gruntownie przetestowano w różnorodnych warunkach, na różnych typach gleb i w różnych systemach zarządzania gospodarstwem.

NutriFibre to trawa o silnym, okazałym systemie korzeniowym i strawnych, bogatych w białko liściach. NutriFibre oferuje przewagę nad trawami tradycyjnie uprawianymi przez producentów mleka pod względem czterech cech przedstawionych poniżej.

NutriFibre to:

  • wysokie plonowanie, ponieważ NutriFibre jest wysoko wydajna i bogata w białko;
  • odporność klimatyczna, ponieważ NutriFibre głęboko się ukorzenia;
  • wydajność mineralna, ponieważ NutriFibre wykorzystuje minerały z głębszych warstw gleby;
  • zdrowe krowy, ponieważ NutriFibre dostarcza efektywnego włókna.

Mieszanki nasion traw NutriFibre dostarczają dzisiejszym rolnikom optymalną paszę objętościową. Technologia NutriFibre oferuje farmerom rozwiązanie możliwe do zastosowania w gospodarstwie w szerokim zakresie warunków uprawy. Ogromna liczba producentów mleka w Europie wybrała już korzyści płynące z NutriFibre i karmi tą trawą bydło ku swojej pełnej satysfakcji.

NutriFibre w ofercie Barenbrug:

  • B&G 7 Milkway Water NUTRIFIBRE
  • B&G 3 Milkway Protein NUTRIFIBRE

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!