24 czerwca 2021

Pierwszy pokos lucerny w gospodarstwie pokazowym Krowie na Zdrowie

Pomimo zimnej wiosny, która spowodowała przesunięcie terminu zbioru w stosunku do lat ubiegłych, w gospodarstwie rolnym Państwa Ficaków w Bogaczewie zebrano bardzo dobre plony lucerny.

29 maja 2021 roku w gospodarstwie rolnym Państwa Ficaków w Bogaczewie (woj. warmińsko-mazurskie), które jest gospodarstwem pokazowym programu Krowie na Zdrowie, przeprowadzono zbiór pierwszego pokosu lucerny Barenbrug B&G-12 Lucerne Plus.

Siew 4 lata temu

Mieszanka B&G-12 Lucerne Plus na tym polu zasiana została 4 lata temu i do dziś zapewnia wysokie plony zielonki praktycznie niezależnie od pogody – jest bardzo odporna na suszę i bardzo dobrze zimuje w warunkach północnej Polski. Stanowisko glebowe jest mocne i zasobne (kl. 3), utrzymane w dobrej kulturze o bogatym płodozmianie.

Nawożenie

Nawożenie w pełni zabezpiecza lucernę w składniki pokarmowe i zapewnia bardzo dobre plony o wysokiej jakości żywieniowej. Na omawianym użytku zastosowano jesienią ubiegłego roku nawożenie przedzimowe 100 kg/ha K (+Mg+Na+S) 40 (+6+4+12,5). Jesienne nawożenie bardzo pozytywnie wpływa na odżywienie i regenerację roślin po wysokoprodukcyjnym sezonie wegetacyjnym oraz zapewnia prawidłowe zimowanie i wczesny start wiosną. Przed ruszeniem wegetacji wiosną zastosowano 250 kg/ha nawozu wieloskładnikowego NPK (S) 6-20-30(7), co pobudziło rośliny do wzrostu i zapewniło rozwój pomimo niskich temperatur tegorocznej wiosny.

Pokosy

Lucernę skoszono w fazie pączkowania (sobota 29 maja) i po przewiędnięciu przeprowadzono zbiór (poniedziałek 31 maja). Średni plon kiszonki (35% s.m.) wyniósł 14 ton z hektara. Po zakończeniu procesów fermentacyjnych gotowa kiszonka będzie poddana analizie, a uzyskane wyniki przedstawimy w dalszych relacjach. Zebrany materiał charakteryzował się bardzo bogatym ulistnieniem, które jest gwarancją wysokich plonów białka – składnika, który dziś jest jednym z najdroższych w dawce pokarmowej dla krów. Bardzo dobre pasze objętościowe o wysokiej zawartości białka pozwalają tanio i bezpiecznie żywić bydło oraz znacząco wpływają na wynik bilansu finansowego produkcji.

Fot. 3 Lucerna stanowi nie tylko bardzo dobrą paszę dla krów, ale także schronienie dla dzikich zwierząt, na które szczególnie podczas pierwszego pokosu należy uważać

Fot. 4 Pierwszy pokos to okazja dla bocianów na udane łowy

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!