1 grudnia 2023

Strefa kiszonki – ocena kukurydzy

Ocena jakości kiszonki z kukurydzy powinna odbywać się na podstawie oceny wizualnej i oceny laboratoryjnej. Często zdarza się, że nie zauważamy problemu sami dlatego warto zaprosić naszych specjalistów do siebie by poprozmawiać o kiszonce. W czasie wizyty omówione zostaną newralgiczne momenty w czasie przygotowania kiszonki jak również sposób wybierania i zarządzania kiszonkami. Wsakazówki z procesu zbiorów i przygotowania będzie można wdrożyć dopiero w nowym sezonie natomiast uwagi na temat zarządzania od razu zastosować. Kiszonka zostanie na miejscu przebadana w mobilnym labolatorium a wyniki wydane i omówione Klientowi.

Kiszonka z kukurydzy

Wszyscy hodowcy chcą uzyskać jak najwięcej dobrego mleka o wysokiej zawartości tłuszczu i białka przy jednoczesnych niskich nakładach. Najważniejsze parametry wartości żywiniowych oceniane w kiszonce z kukurydzy to:

1. Zawartość skrobi, bo to z niej mamy mleko(powyżej 30%)

Skrobia jest głównym źródłem energii w kiszonce z kukurydzy i stanowi nawet 65%. Dlatego tak ważna jest właściwa obsada i właściwy termin zbioru roślin na kiszonkę, kiedy mamy maksymalnie wysoką zawartość skrobi (linia mleczna na ¾ wysokości ziarniaka) przy jednoczesnym dobrym stay-green, dzięki któremu jesteśmy w stanie ubić zebrany materiał. Hodowcy często cenią sobie bardziej zebraną masę od jej jakości, twierdząc, że skrobię zawsze można dodać w postaci kiszonego czy suchego ziarna, paszy czy innego korektora energetycznego. Najtańszym jednak i najwartościowszym źródłem energii jest właściwe wykorzystanie potencjału zbieranej kiszonki.

Ważne jest, aby wybierać odmiany kukurydzy o wysokim potencjale plonotwórczym, z mączystą skrobią łatwo poddającą się procesom rozdrabniania, a później z łatwością trawioną, takie kukurydze znajdziemy w typie dent. Niska obsada roślin na metrze kwadratowym sprzyja wzrostowi zawartości skrobi, a opóźniony zbiór dentów pozwala na dłuższe jej nalewanie. Inaczej wygląda sprawa w przypadku odmian typu flint, gdzie musimy uchwycić właściwy moment zbioru na kiszonkę, a opóźnienie procesu przygotowania kiszonki powoduje otoczenie strawnej skrobi niestrawnym białkiem zeiną, co prowadzi do obniżenia jej strawności. Wybór odmian mamy bogaty więc każdy może dobrać coś do swoich potrzeb klimatyczno- glebowych.

ZOBACZ, CZYM JEST STREFA KISZONKI

2. Włókno o wysokiej strawności

Należy zapamiętać że środowisko w jakim rośnie kukurydza ma trzy razy większy wpływ na strawność włókna niż genetyka w dotychczas sianych mieszańcach kukurydzy w Polsce. Strawność włókna zależy przede wszystkim od warunków wzrostu wegetatywnego, tj. od siewu do wyrzucenia wiech i znamion. Im więcej w tym etapie jest wody tym strawność włókna jest niższa, gdy wody jest mniej niż normalnie tym strawność rośnie. Przełomem w dziedzinie strawności włókna stała się najnowsza technologia BMR, na razie są to odmiany niedostępne u nas, w fazie testów w Europie.

Zawartość włókna wpływa zarówno na ilość jaką może zjeść krowa, jak i na uzyskaną energię z paszy, im wyższy udział nNDF, tym lepszej jakości struktura paszy objętościowej, co przekłada się na bezpieczniejsze żywienie krów. Najtańszym źródłem energii i białka zawsze będzie pasza objętościowa przygotowana we własnym gospodarstwie, gdzie jest prawidłowo prowadzona agronomia, właściwy dobór odmian.

Wysokie, mocne, bogato ulistnione rośliny będzie cechowała wyższa zawartość włókna, a na zawartość skrobi oprócz fazy jej dojrzałości wpływ będzie miała m.in. wysokość cięcia. Na zwiększenie strawności włókna możemy wpłynąć stosując specjalną linie produktów Fiber Technology Pioneer Corteva, które w procesie silosowania następuje rozdzielenie i osłabienie połączeń ligninowych i uwolnienie nie dostępnej inaczej energii.

Parametry przedstawiające jakość kiszonki to uzyskane w procesach fermentacji środowisko wyrażane w pH(<4,0) i wpływające na nie kwasy (kw.mlekowy, kw.octowy, kw.propionowy).

Bardzo ważnymi parametrami jest zawartość pH zakiszonej kukurydzy (świeża ma pH około 6), dzięki środowisku kwaśnemu uzyskanemu w procesie fermentacji w warunkach beztlenowych fermentacja idzie w kierunku kw.mlekowego, następuje obniżenie do pH 4,5. Na lepsze przechowywanie możemy wpłynąć dodając w procesie zakiszania dobrej jakości inokulant, dzięki któremu pH kukurydzy spadnie szybciej, bez ponoszenia dodatkowych nakładów energetycznych, a uzyskana kiszonka będzie miała finalnie 3,6-4,0 pH. Dodany właściwie dobrany inokulant dobrej jakości dostarcza oprócz pożądanego ze względu na właściwości zakwaszające środowisko i poprawiający smakowitość kwasu mlekowego (1,8-2,5%) oraz kwasu octowego i propionowego utrzymujących w ryzach kiszonkę z kukurydzy w warunkach tlenowych, zapewniając pełnowartościową i smaczną paszę dla zwierząt.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!