17 marca 2020

Przedstawiamy pogram „Strefa kiszonki” firmy Corteva Agriscience

Program „Strefa kiszonki” zajmuje się wparciem hodowcy od momentu wyboru nasion, poprzez uprawę, zbiór i prawidłowe przygotowanie kiszonek aż po stół paszowy.

Wybór nasion kukurydzy

Corteva Agriscience oferuje na polski rynek 26 odmian kukurydzy marki Pioneer z FAO od 220-320 dopasowane dla każdego regionu i rodzaju gleby. W asortymencie są odmiany na ziarno, biogaz oraz kiszonkę. Dzięki wysoce zaawansowanej genetyce roślin uzyskujemy doskonałej jakości kiszonki, które wraz z inokulantami Pioneer stanowią znakomitą podstawę żywienia wysokowydajnych krów. Selekcję odmian kukurydzy dla najbardziej wymagających hodowców prowadzimy w kierunku jak najwyższej koncentracji energii. Na kiszonkę przede wszystkim należy wybierać odmiany ziarnowe w typie dent, charakteryzujące się wysokim udziałem kolb, w których następuje koncentracja energii i polepsza się strawność kiszonki w żwaczu.

Im później zbierana kukurydza typu dent tym wyższa strawność kiszonki dlatego, że każdego dnia wegetacji przyrasta 1% skrobi. Strawność ziarna wzrasta również o 1%, natomiast reszta rośliny pozostaje niezmienna. Miękkie ziarniaki są znacznie łatwiejsze do przetworzenia, ponieważ dzięki lepszemu efektowi stay-green lepiej nam się ugniatają w silosie. Odmiany w typie dent, co warto podkreślić, mają także lepszą odporność na okresowe niedobory wody.

Cechy Mieszaniec A ziarnowy Mieszaniec B
Plon suchej masy kg/ha 16 000 16 000
Koncentracja energii MJ/kg s. m. 7,1 6,4
Plon energii z 1 ha 113 600 102 400
Nakład energii na 1 kg mleka MJ 3,4 3,4
Wydajność mleka z 1 ha 33 412 30 118
Średnia cena skupu mleka w Polsce w 2019 PLN/Ltr 1,31 1,31
Dochód ze sprzedaży mleka 43 769,72 39 454,58

W powyższej tabelce jest porównanie dwóch odmian: odmiany z dużą koncentracją energii – mieszaniec A ziarnowy i odmiany bardzo wysokiej i mocno ulistnionej – mieszaniec B. Przy równych założeniach plonu suchej masy z ha oraz równej cenie mleka notujemy ponad 11% i 4 tys. zł zysku z hektara!

Więc warto już na początku zainwestować w dobre odmiany z wysokim udziałem kolb i ziarna, które zwiększą koncentrację energii, co ma wpływ na strawność kiszonki. Pamiętajmy, że to właśnie skrobia daje mleko!

Doskonała odmiana kukurydzy to dopiero początek drogi do przygotowania wyjątkowej kiszonki. Prawidłowy termin i gęstość wysiewu, zabiegi agrotechniczne, a następnie optymalny termin zbioru wpływają również na jakość uzyskanej kiszonki.

Na koniec, aby kiszonka była jeszcze lepsza warto zastosować innowacyjne inokulanty do zakiszania, które zawierają specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii Lactobacillus buchneri oraz kwasu mlekowego. Mikroorganizmy te wspomagają procesy fermentacji skutecznie obniżając pH kiszonki, chronią składniki odżywcze w niej zawarte i redukują straty wynikające z zagrzewania się, a co za tym idzie przedłużają jej stabilność w warunkach tlenowych. Dodatkowo, w inokulantach z linii Fiber Technology Pioneer bakterie produkują specyficzne enzymy ułatwiające trawienie włókna, przez co uzyskujemy dodatkową energię w kiszonce.

Dzięki kamerom termowizyjnym działanie inokulantu możemy zobaczyć w silosie.

Rozkład temperatur widziany przy pomocy kamery termowizyjnej pokazuje, że zastosowanie inokulantów Pioneer powstrzymuje procesy fermentacji wtórnej w warunkach tlenowych, a ściana kiszonki pozostaje niezmieniona.

Im lepszej jakości kiszonka z kukurydzy, tym więcej zawiera skrobi. Im więcej skrobi tym więcej energii. Jeśli kiszonka nie zostanie dobrze zabezpieczona inokulantem dobrej jakości tym szybciej się grzeje obniżając swoją wartość paszową.

Kiszonka nie tylko w silosie musi utrzymywać swoje parametry. Przy zastosowaniu inokulantów Pioneer pozostaje niezmienna również na stole paszowym, a to ma olbrzymi wpływ na pobieranie jej przez bydło.

Aby kiszonka była doskonałej jakości potrzeba wiedzy i doświadczenia, innowacyjności i dbałości o każdy szczegół od samego początku jej produkcji. Im lepszej jakości kiszonka tym bardziej musimy o nią zadbać, a dzięki niewielkim zmiana w jej produkcji osiągniemy wyższe zyski przy tym samym nakładzie pracy.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!