25 lutego 2020

Rynek produkcji mleka w liczbach

Ile wyniósł skup mleka w Polsce i Unii Europejskiej w ubiegłym roku? Na jakim poziomie kształtowały się ceny mleka w skupie? Jest tendencja wzrostowa.

Skup mleka w grudniu 2019 roku wyniósł 975,2 mln litrów. Oznacza to wzrost o 6,2% w porównaniu z listopadem 2019 roku oraz wzrost o 1,6% w porównaniu
z grudniem 2018 roku.

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku skupiono 11 812,1 mln l, tj. o 2% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Liderami według ilości skupionego mleka w okresie styczeń – grudzień 2019 roku (w tys. litrów) są województwa:

  1. podlaskie – 4 308 393
  2. mazowieckie – 2 279 763
  3. wielkopolskie – 1 525 889.

W okresie styczeń – listopad 2019 r. w UE skupiono 145 367,4 tys. ton mleka, tj. o 0,4% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Pięciu największych producentów mleka:

  1. Niemcy,
  2. Francja,
  3. Wielka Brytania,
  4. Holandia,
  5. Polska,

skupiło w listopadzie 2019 roku łącznie 7 716,2 tys. ton mleka tj. o 1,1% więcej niż w 2018 roku, sta- nowi to 63,4% całego mleka skupionego w UE.

W I połowie 2019 roku utrzymywała się tendencja spadkowa ceny mleka, od sierpnia natomiast trend jest wzrostowy.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2019 roku średnia cena mleka w skupie wynosiła 139,73 zł/hl i była o 1,1% wyższa niż w listopadzie 2019 r., ale o 0,3% niższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku.

W okresie dwunastu miesięcy 2019 roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 135,18 zł/hl i była o 0,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!