27 kwietnia 2021

Sprawdź, jakie inokulanty polecamy na sezon traw 2021

Pierwsze pokosy zbliżają się wielkimi krokami. Zakiszanie traw to ważny element w budowaniu bazy paszowej dla zwierząt. Wiosną w roślinach jest mniej cukrów i bakterii kwasu mlekowego. Dlatego warto zadbać o dobór odpowiedniego inokulantu do materiału zebranego w czasie pierwszego pokosu, który niejednokrotnie stanowi 40 proc. zbieranej trawy w sezonie.

Jakie będą pierwsze pokosy 2021?

W tym sezonie do pozytywnych cech możemy zaliczyć większą dostępność wody niż w poprzednich latach, choć przebieg pogody, a przede wszystkim niskie temperatury dobowe i wysokie promieniowanie ultrafioletowe, spowodowały zmniejszoną ilość naturalnie występujących bakterii kwasu mlekowego w roślinach. Na poziom cukru w roślinie ma wpływ dojrzałość rośliny, warunki pogodowe w całym procesie wzrostu, jak również przebieg ostatniej fotosyntezy. A po ścięciu rośliny, temperatura otoczenia oraz czas więdnięcia, będą warunkowały o ilości cukru pozostającego w roślinie i niezbędnego do wspomagania procesów fermentacji.

Bez kwasu mlekowego nie ma dobrej kiszonki

Aby fermentacja przebiegła prawidłowo, rośliny zakiszane potrzebują odpowiedniej ilości rozpuszczalnych w wodzie węglowodanów prostych, które przy udziale bakterii kwasu mlekowego są metabolizowane. W wyniku tego procesu następuje uwolnienie kwasu mlekowego. To właśnie kwas mlekowy powoduje szybkie obniżenie pH w zakiszanym materiale roślinnym i zapewnia właściwe środowisko do działania kolejnym bakteriom np. Buchneri. Bez właściwej ilości bakterii kwasu mlekowego nie ma dobrej kiszonki z traw, a sukces w zakiszaniu zależy w dużej mierze od jego poziomu i tempa działania.  Ze względu na niską liczbę naturalnych bakterii kwasu mlekowego zalecamy stosowanie dodatków do kiszonki zawierających bakterie homofermentacyjne. Celem jest zmniejszenie ryzyka fermentacji kwasu masłowego i wysokiej degradacji białka, co skutkowałoby obniżonym poborem i niższą wydajnością paszy. Nawet przy optymalnej technologii zbioru i kiszenia fermentacja jest utrudniona i niesie ryzyko fermentacji w kierunku kwasu masłowego.

Jak wybrać najlepszy inokulant?

Aby wybrać najlepszy inokulant do traw należy odpowiedzieć sobie na pytanie jaki materiał roślinny przygotowujemy i jakie są nasze oczekiwania. Stosowanie wysoce wyspecjalizowanych bakterii kwasu mlekowego jest generalnie zalecane jako zabezpieczenie przygotowywanych kiszonek stanowiących podstawową paszę dla bydła.

Zalecenia na 2021

Warunki Polecany inokulant Korzyści
Trudne warunki kiszenia, trawy mokre, opady deszczu w trakcie przygotowywania silosu/ pryzmy Pioneer® 1188
  • Ulepszona fermentacja
Cięcie średnio wczesne Pioneer® 11G22 Rapid React®
  • Ulepszona fermentacja
  • Mniejsze straty
  • Przyspieszenie stabilności tlenowej – możemy skarmiać kiszonkę już po 7 dniach od przygotowania!
Cięcie średnio późne Pioneer® 11GFT
  • Lepsza strawność włókna – dodatkową energię uwalnianą w wyniku rozdzielenia połączeń ligninowych
  • Ulepszona fermentacja
  • Większa stabilność
Spodziewane problemy z zagrzewaniem Pioneer® 11A44
  • Większa stabilność
  • Mniejsze straty

W inokulantach marki Pioneer® doskonałą fermentację zapewnia właściwy skład bakteryjny oraz gwarantowana jakość ich pracy. Łatwy sposób mieszania (z wodą wodociągową) oraz aplikacji (dzięki zastosowaniu aplikatorów do precyzyjnego dozowania) sprawiają, że są to najchętniej stosowane inokulanty przez najlepsze gospodarstwa mleczarskie w Polsce.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!