29 czerwca 2022

Dzięki technologii SHREDLAGE krowy pobierają pasze o wiele lepiej, a to przekłada się na jakość mleka

SHREDLAGE wywodzi się ze Ameryki Północnej i jest koncepcją opartą na intensywnym rozpadzie materiału wielokrotnie zwiększającym powierzchnię sieczki. Poprawia to strukturę kiszonki w żwaczu krowy. Wielu żywieniowców i gospodarzy pochodziło z początku dość sceptycznie do technologii SHREDLAGE, w której długość sieczki wynosiła od 26–30 mm. Jednak po licznych testach technologia ta udowodniła swoją wartość, gdyż przygotowany w ten sposób pokarm zwiększał mleczność krów i redukował znacznie ilość skarmianej słomy.

Zadowolenie gospodarzy z użycia SHREDLAGE, którzy posiadają dużą ilość bydła, w tym także i krów mlecznych podziela Tomasz Cieślik z Pokaniewa. Jest on właścicielem około 350 ha gospodarstwa i posiada łącznie 500 krów, w tym 170 w doju. Pan Tomasz już od dłuższego czasu prowadził na własną rękę eksperymenty w skarmianiu krów coraz dłuższą sieczką. Dlatego też system SHREDLAGE zainteresował go niemal od razu. „Sieczka z JAGUARA zrobiła na mnie kosmiczne wrażenie” – komentuje właściciel gospodarstwa.

„Szukaliśmy optymalnej długości do żywienia naszych krów i ta sieczka już przez ostatnie lata, z roku na rok, była coraz dłuższa. Nie była ona jednak tak rozdrobniona jak po technologii SHREDLAGE (…) Teraz jest już rozerwana jak słoma, na wąskie, ale bardzo długie elementy, które krowa bardzo dobrze przełyka” – argumentuje pozytywy SHREDLAGE Tomasz Cieślik. Jak poinformował nas gospodarz, krowy w ogóle nie grymasiły przy pierwszych skarmianiach sieczką SHREDLAGE. „(…) jeszcze bardziej zadowolony i jeszcze bardziej przekonany do tej technologii jak ja jest nasz żywieniowiec” – dodaje.

Po skorzystaniu z usługi sieczkarnią CLAAS JAGUAR z technologią SHREDLAGE wspomniany właściciel gospodarstwa zauważył także dość widoczny wpływ ekonomiczny. Brak potrzeby dokładania kukurydzy oraz zmniejszenie ilości słomy z 1 kg na sztukę bydła do minimum 0,5 kg, przy jednoczesnym wzroście jakości mleka. „Wynik jest bardzo na plus, nie mamy strat na paszy” – mówi Pan Tomasz.

Wzrost popularności SHREDLAGE dzięki wysokiej jakości usług!

Tak dobre wyniki w przygotowaniu sieczki dla hodowców oraz w jakości pozyskanego mleka odbiły się także na popularności nowej technologii od CLAAS wśród usługodawców. Bardzo dobrym przykładem jest Adam Bruszewski, który wraz z bratem prowadzi gospodarstwo rolne w Bruszewie specjalizujące się w hodowli bydła oraz świadczeniu usług rolniczych. Jak mówi – „Po zakupie sieczkarni CLAAS JAGUAR 950 z technologią SHREDLAGE liczba naszych klientów wzrosła. Wszyscy moi nowi klienci zdecydowali się właśnie na tę technologię”.  Jak się okazuje, ponad 90% obecnych klientów GR z Bruszewa wybrało do zakupu usługi w technologii SHREDLAGE. Według usługodawcy, wielu z nich szuka bowiem rozwiązań, które pozwalają na zwiększenie opłacalności produkcji.

„Mamy bardzo dużo zapytań, ale część z zainteresowanych czeka jeszcze na opinie innych rolników” – komentuje Adam Bruszewski – „Dlatego również w swoim gospodarstwie przeszliśmy całkowicie na tę technologię. Mamy więc praktyczne informacje z własnego podwórka. Klienci mogą przyjechać zobaczyć i porozmawiać o tej technologii. To również pomaga praktycznie odnieść się do korzyści wynikających ze stosowania SHREDLAGE” – dodaje.

Pan Adam dodatkowo zwrócił uwagę na inne pozytywne aspekty rozwiązań stosowanych w CLAAS JAGUAR, które przemawiają za coraz częstszym wykorzystaniem. Są to m.in. o wiele lepsza jakość sieczki uzyskana dzięki zgniataczowi MULTI CROP CRACKER i bardzo dobry komfort pracy operatora (także wsparcie związane z funkcją AUTO FIL). Na plus nowego Jaguara można zaliczyć także to, że „(…) jest łatwa łatwa dostępność części, jest dobra obsługa posprzedażowa, co w przypadku sieczkarni jest bardzo ważne. Innym elementem, który nas przekonał to że JAGUAR utrzymuje wartość na rynku wtórnym”.

Bardzo podobne odczucia ma także Paweł Radziszewski z woj. Podlaskiego, który wraz z rodzicami i żoną prowadzi gospodarstwo rolne, a od 2012 roku prowadzi także (na terenie 3 województw podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego) usługi takie jak: siewy kukurydzy, zbiory kukurydzy na ziarno oraz produkcję kiszonki w technologii SHREDLAGE.

„Sieczkarnię CLAAS JAGUAR 950 zakupiliśmy w zeszłym roku” – informuje Pan Paweł – „Urzekła nas bardzo komfortową kabiną, wyposażeniem Premium Line oraz niskim zużyciem paliwa dzięki rozwiązaniu Dynamic Power” – dodaje. Dla gospodarza bardzo ważne było także to, że rozwiązania technologiczne oferowane przez nową sieczkarnię pozwalają bardzo szybko przygotować ją codziennie do pracy, a systemy Auto Fil oraz Autopilot znaczenie odciążają operatora w pracy. Nie bez znaczenia była także bliskość serwisu CONTRACTUS.

Jak argumentuje Pan Paweł – „Na zakup JAGUARA w dużej mierze wpłynęła duża ilość zapytań od klientów o technologię SHREDLAGE. W tym roku zebraliśmy z jej pomocą 95 proc. upraw”. Jak się okazuje na przykładzie podlaskiego gospodarstwa, klienci wynajmujący zwracają szczególną uwagę na dobre rozdrobnienie łodyg oraz roztarcie ziaren, a także na większą przyswajalność masy przez krowę. „Wielu klientów zauważyło, że bydło pobiera pasze o wiele lepiej, a to przekłada się na jakość mleka. Z informacji zwrotnej od klientów wiemy, że na pewno nie powrócą do poprzedniej technologii cięcia” – argumentuje właściciel.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!