9 marca 2022

Wiosenny podsiew użytków zielonych krok po kroku

Sprawdź jak skutecznie przeprowadzić podsiew łąk i pastwisk wiosną. Przedstawiamy poradnik przygotowany przez specjalistów Barenbrug, partnera programu Krowie na Zdrowie, czyli „Wiosenny podsiew użytków zielonych w 7 krokach”.

 1. OCEŃ UŻYTEK ZIELONY PO ZIMIE
  Jeśli w runi jest do 30 procent ubytków roślin szlachetnych należy wykonać podsiew. Jeżeli ubytków jest więcej lub występuje bardzo duże zachwaszczenie (szczególnie perzem) należy użytek zniszczyć i przeprowadzić pełną uprawę.
 1. ZANIECHAJ NAWOŻENIA AZOTOWEGO
  Azot pobudza rośliny do wzrostu i zwiększa konkurencyjność istniejącej darni względem podsiewanych roślin.
 1. UŻYJ BRONY ZĘBOWEJ LUB WŁÓKI
  Ma to na celu napowietrzenie gleby, usunięcie martwych roślin i kiełkujących chwastów oraz przygotowuje glebę i odsłania miejsce dla nowych roślin.
 1. PRZYGOTUJ SIEWNIK
  Podsiew wykonujemy w dwojaki sposób – umieszczając nasiona w glebie siewnikami z redlicami talerzowymi lub rozrzucając nasiona i mieszając je z wierzchnią warstwą gleby. W drugim przypadku wykorzystujemy siewniki specjalistyczne rzutowe lub siewniki do poplonów. Każda z tych metod ma swoich zwolenników, zależnie od stanowiska glebowego i warunków wilgotnościowych.
 1. WYBIERZ NASIONA DO PODSIEWU
  Dobra mieszanka do podsiewu powinna charakteryzować się wysoką siłą kiełkowania i czystością potwierdzoną świadectwem kwalifikacji. Najlepsze efekty wiosennego podsiewu uzyskujemy, gdy zastosujemy mieszanki życicowe (życica mieszańcowa i trwała). Życice bardzo szybko kiełkują i dynamicznie rosną, dzięki temu dobrze sobie radzą z konkurencją istniejącej runi. Na łąkach kośnych można zastosować dodatek koniczyny czerwonej do podsiewu, a na pastwiskach i użytkach kośno-pastwiskowych – koniczyny białej.
 1. WYKONAJ PODSIEW I WAŁOWANIE
  Wałowanie dociska nasiona do gleby, zwiększa podsiąk wody i znacząco przyspiesza kiełkowanie roślin. Ułatwia to także późniejszy zbiór.
 1. OCEŃ EFEKTY PODSIEWU
  Po upływie 2-3 tygodni należy ocenić efekty przeprowadzonych zabiegów. Jeżeli widać nowe, kiełkujące trawy i koniczyny w runi, to po upływie kolejnych dwóch tygodni można zastosować nawożenie azotowe w niewielkiej dawce w celu stymulacji wzrostu roślin. Po przeprowadzeniu pierwszego pokosu stosujemy pełne nawożenie użytku.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!