20 listopada 2020

Witamy nowe gospodarstwo pokazowe w programie Krowie na Zdrowie!

Do programu Krowie na Zdrowie dołączył Majątek Ziemski Stary Jaworów SA. O roli szerokiego płodozmianu, korzyściach uprawy bezorkowej i rekordach wydajności mlecznej wynikających z innowacyjnego prowadzenia gospodarstwa – rozmawiamy z Tomaszem Kosmowskim i Bogusławą Leśniak z gospodarstwa rolnego Majątek Ziemski Stary Jaworów SA mieszczącego się w Milikowicach w województwie dolnośląskim.

Krowie na Zdrowie: Na początek poprosimy o kilka słów o gospodarstwie. Na jakiej powierzchni Państwo gospodarują? Jakiej klasy są gleby? Jakie uprawy dominują? Szczególnie interesują nas uprawy, z których produkowana jest pasza dla zwierząt – na ilu hektarach uprawiają Państwo użytki zielone i kukurydzę na kiszonkę dla krów? Jakie inne rośliny Państwo uprawiają w celu żywienia nimi zwierząt? Lucerna, życica? Inne?

Tomasz Kosmowski, zarządca, Majątek Ziemski Stary Jaworów SA: Gospodarujemy na 2500 hektarów, dominują gleby ciężkie, gliniaste, głównie III klasy. Mamy bardzo szeroki płodozmian. Strukturę zasiewów tworzą: burak cukrowy (450 ha), jęczmień browarniany jary (500 ha), jęczmień ozimy browarniany (350 ha), kukurydza (300 ha). Warto zwrócić uwagę, że siejemy kukurydzę po tzw. mieszance gorzowskiej (mieszance traw poplonowych BG-13 Milkway Poplon z firmy Barenbrug). Jest to cenne uzupełnienie bazy paszowej dla naszego gospodarstwa. Ponadto, uprawiamy lucernę (100 ha), pszenicę ozimą (200 ha) i rzepak (450 ha). Użytki zielone zajmują 150-160 hektarów.

KnZ: Przejdźmy zatem do krów, bo to ich zdrowie jest najważniejsze w naszym programie Krowie na ZdrowieJ Jak duże jest gospodarstwo mleczne? Ile sztuk liczy stado? Jakie rasy są zwierzęta? Jak Pani ocenia wydajność gospodarstwa mlecznego? Ile litrów mleka dziennie/ miesięcznie Państwo uzyskują? Jakie działania Państwo podejmują, żeby utrzymać/ zwiększać tę wydajność?

Bogusława Leśniak, zootechnik, Majątek Ziemski Stary Jaworów SA: Ogółem stado liczy ponad 1250 sztuk, a tym stado krów mlecznych tworzy 460 sztuk. Są to krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Dziennie uzyskujemy średnio 37 do 40 litrów mleka od krowy. Tegoroczny wynik (12 254 litry) dał nam pierwsze miejsce w ilości uzyskanego mleka od krowy w województwie dolnośląskim i wyróżnienie dla najlepszej obory w regionie. O sukcesie wydajności mlecznej decyduje systematyczna praca i bardzo dobre, wysokiej jakości pasze. Dziennie do żywienia krów wykorzystujemy 15 ton kiszonki z kukurydzy, 10 ton sianokiszonki, 5 ton wysłodek, 700 kilogramów kiszonego ziarna kukurydzy, 1300 kilogramów śruty jęczmiennej, 2300 kg paszy De Heus. Dodatkowo krowom podaje się także dodatki mineralne, bufor, sodę.

Żywienie oparte jest o paszę z linii Optimlek Balance NGMO, która pozwala uprościć żywienie poprzez ograniczenie komponentów dawki oraz czyni ją bardziej powtarzalną. Wspólnie z firmą De Heus wdrażane są liczne koncepty żywieniowe takie jak Prelacto dla krów zasuszonych oraz Program Kaliber zapewniający prawidłowy odchów jałówek.

KnZ: Majątek Ziemski Stary Jaworów jest jednym z najbardziej innowacyjnych gospodarstw rolnych w regionie. Spółka zainwestowała ponad 8 milionów złotych w nowe technologie upraw. Czy może Pan opowiedzieć jakie nowoczesne rozwiązania Państwo wprowadzili? W jaki sposób przyczyniły się one do poprawy wydajności, wysokości plonów, jakości pracy w gospodarstwie?

TK: Celem wszystkich inwestycji było ograniczenie kosztów produkcji zwierzęcej. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wprowadzenia technologii uprawy bezorkowej. Wyeliminowaliśmy całkowicie pług. Ma to bardzo duże znaczenie dla poprawy organizacji pracy. Kiedyś orka, siew i nawożenie były wykonywane przez kilka osób. Dziś tę samą pracę, w czasie jednego przejazdu, wykonuje jedna osoba przy pomocy jednej maszyny. To duże oszczędności nie tylko użytkowania maszyn rolniczych, ale i kosztów paliwa. Od czasu przejścia na technologię bezorkową zanotowaliśmy spadek zużycia paliwa z 30 litrów na hektar oleju napędowego do 17-18 litrów. Są to bardzo duże oszczędności. Kolejną korzyścią uprawy bezorkowej jest pozytywny wpływ na gospodarkę wodną. Coraz częściej zmagamy się z suszą i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Przy każdym przejeździe tracimy wilgoć z gleby. Uprawa bezorkowa, w której minimalizujemy liczbę wjazdów w pole, ogranicza straty wody w glebie. A każdy milimetr wody jest na wagę złota. Natomiast chciałbym mocno podkreślić, że źródłem naszego sukcesu są ludzie, z którymi współpracuje. To zespół ponad 40 osób. Na swoich współpracowników zawsze mogę liczyć.

KnZ: W jaki sposób trudne warunki zewnętrzne (zwłaszcza susza) wpływają na zarządzanie Państwa gospodarstwem rolnym? Jakie kroki Państwo podejmują, żeby zminimalizować negatywny wpływ warunków zewnętrznych na funkcjonowanie gospodarstwa?

TK: Oprócz uprawy bezorkowej dobieramy odmiany odpowiednie do specyficznych warunków klimatycznych i glebowych. Nie ma sezonu umiarkowanego, wchodzimy ze skrajności w skrajność, od suszy do śnieżycy. Dlatego musimy być elastyczni, nie bać się zmieniać decyzji, dostosowywać się do aktualnej sytuacji, która może zmienić się z dnia na dzień. Musimy szybko reagować na nagłe zachwaszczenie, czy pojawienie się chorób.

KnZ: Jaki był rok dla Państwa gospodarstwa? Czy w związku z epidemią i zagrożeniem koronawirusem pojawiły się zmiany w systemie dostaw? Czy można zaobserwować różnice w cenach mleka spowodowane koronawirusem?

TK: Rok był trudny, ekstremalny, wiosenne mrozy mocno odbyły się na plonowaniu zbóż i były widoczne w efektach żniw, które zakończyliśmy 9 sierpnia. Jesteśmy po trzecim pokosie lucerny, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo ładnie zapowiada się też plon kukurydzy (odmiany Pioneer P9363, P9911, P7529) i buraków cukrowych. Pod koniec sierpnia posialiśmy rzepak.
Czas pandemii i ryzyko zarażenia się koronawirusem wymusił na nas zmianę organizacji pracy. Wprowadziliśmy pracę zmianową, żeby ograniczyć kontakty między pracownikami. Wprowadziliśmy reżim sanitarny w postaci obowiązku korzystania z maseczek oraz dezynfekcji rąk. Natomiast współpraca z odbiorcami mleka przebiegała bezproblemowo.

KnZ: Jakie mają Państwo plany na przyszłość? Czy zapowiadają się nowe inwestycje? Jeśli tak, czy może Pan zdradzić – jakie?

TK: Nasze plany związane są głównie z rozwojem gospodarstwa mlecznego. Stado zwierząt się zwiększa, także chcemy rozwijać produkcję zwierzęcą, zwłaszcza rozbudowywać infrastrukturę, w tym obory i dojarnie.

KnZ: Partnerami programu Krowie na Zdrowie są firmy: BARENBRUG, CLAAS, PIONEER/ CORTEVA AGRISCIENCE i DE HEUS. Czy współpracują Państwo z nimi? W jakim zakresie? Czy korzystają Państwo z mieszanek traw BARENBRUG, maszyn CLAAS, nasion i inokulantów PIONEER, środków ochrony roślin CORTEVA, preparatów żywieniowych DE HEUS? Jeśli tak, jak Państwo oceniają te rozwiązania? Czy są z nich zadowoleni? Czy to produkty godne polecenia innym rolnikom?

TK: Od lat korzystamy z materiału siewnego traw Barenbrug oraz nasion rzepaku i kukurydzy Pioneer. Mamy bardzo szeroki zestaw maszyn firmy CLAAS, w tym ładowarki teleskopowe, kombajny, prasy wysokiej stopnia zgniotu, prasy rolujące i ciągniki. De Heus jest naszym głównym źródłem zaopatrzenia w paszę i dodatki żywieniowe. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, zarówno jakości produktów, jak i doradztwa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KnZ: Na koniec chcielibyśmy zapytać, czy Labirynt Kukurydziany wpłynął na wzrost zainteresowania Państwa gospodarstwem?

TK: Labirynt kukurydziany z pewnością wpłynął na promocję naszej miejscowości i zwiększenie poziomu rozpoznawalności regionu. Dzięki Labiryntowi Kukurydzianemu, zdecydowanie więcej osób będzie wiedziało gdzie są Milikowice 🙂

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!