3 kwietnia 2021

Wszechstronne wykorzystanie kukurydzy w żywieniu krów mlecznych

Żywienie bydła jest oparte w dużej mierze na kukurydzy. Tendencje na Świecie zmierzają w kierunku zwiększonego udziału kukurydzy w żywieniu krów. Przemawia za tym wysoki plon z ha i doskonała przydatność żywieniowa. W USA trwają badania nad żywieniem krów opartym w prawie 80% na kukurydzy!

Gospodarze coraz większą role przykładają do doboru odpowiedniej odmiany, wysiewu, nawożenia kukurydzy na polu. W zasiewie coraz większy udział zyskują odmiany typu Dent, które cechuje większy potencjał plonotwórczy, wyższa strawność skrobi w żwaczu, większą odporność na susze oraz lepszy efekt „stay green” bardziej miękkie ziarno łatwiej jest poddawać dalszej obróbce. Doskonałej jakości materiał zebrany z pola należy jeszcze prawidłowo przygotować i zakonserwować aby korzystać z niego w okresie późniejszym. Kukurydze można zakisić, suszyć oraz chemicznie konserwować. Najbardziej popularna i za razem najtańszą metodą konserwacji jest kiszenie kukurydzy, czy to całych roślin (popularna kiszonka z kukurydzy), kolb (LKS) czy samego ziarna (CCM). Do przygotowania kiszonek należy używać odpowiednio dobranych inokulantów , które przyspiesza i ukierunkują odpowiednio procesy fermentacyjne i zapewnia stabilność tlenowa po otwarciu pryzmy. Bardzo ważne aby po otwarciu pryzmy na bieżąco dociskać folie i zabezpieczać przed podwiewaniem i penetracja powietrza woda z deszczu lub śniegu. Dostające siępowietrze i woda w głąb pryzmy inicjuje w wierzchniej warstwie rozwój drożdzy, które powodują dalszy rozwój pleśni i grzybów co wpływa na jakość kiszonki

Doskonałej jakości kiszonki z kukurydzy

Nieodpowiednie przykrycie kiszonki potrafi zepsuć cala włożoną prace w przygotowanie silosu. Najlepiej ukazuje to zdjęcie zrobione przy użyciu kamery termowizyjnej

Klimat w Polsce jest nieprzewidywalny, dlatego należałoby mieć rezerwę paszowa, gdyż nigdy nie wiemy jaki będzie kolejny rok. Rezerwa ta pozwoli na spokojne dawek żywieniowych i zbiorów w następnym sezonie. Rezerwa powinna wynosić przynajmniej ¼ całej bazy paszowej. Otwarcie nowego silosu powinno nastąpić najwcześniej po Świętach Bożego Narodzenia. Choć procesy fermentacyjne stabilizują się juz po 6-8 tygodniach od zamknięcia pryzmy, jednak „dojrzewanie skrobi” trwa nadal i kończy się w kiszonce z kukurydzy po około 4-6 miesiącach a w CCM trwać może do około 1 roku. Zawartość skrobi w kiszonce z kukurydzy wzrasta w tym okresie o koło 4%. Kukurydza na kiszonkę zebrana w odpowiedniej fazie, pociętą, zabezpieczona inokulantem, ubita i szczelnie okryta w czasie przechowywana nie zmienia swoich właściwości odżywczych nawet przez wiele lat. Zbyt wczesne otwarcie silosu zaburzy prawidłową fermentacje i obniży stabilność tlenowa kiszonki. Jeżeli na wstępnym etapie wiemy, ze mamy nie wystarczającą ilość paszy z poprzedniego sezonu to należy przygotować mniejsza pryzmę i do jej przygotowania użyć specjalnego inokulantu przyspieszającego procesy fermentacyjne.

Kukurydza może być wszechstronnie wykorzystywana w żywieniu krów, jako podstawowa pasza objętościową, jako dodatek energetyczny w postaci ziarna i jako cale suszone ziarno do stymulacji rozwoju żołądków u cieląt.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!