19 maja 2022

Zakiszanie traw

Dzięki technologii stabilizacji tlenowej w inokulancie Pioneer® 11G22, kiszonka z traw może być gotowa do podania zwierzętom już po 7 dniach od zamknięcia silosu czy pryzmy. Jeśli trawy koszone były w trudnych warunkach warto zastosować inokulant Pioneer® 1188.

Inokulanty do traw

Inokulanty do traw

Szybka reakcja…

Rapid React™ Technology to technologia szybkiego reagowania. W przypadku inokulantów Pioneer® szybka reakcja oznacza szybszą stabilizację tlenową, szybsze zwiększenie wartości paszy oraz szybszy dostęp do pełnowartościowej kiszonki. Przekłada się to na większą elastyczność w zarządzaniu zapasami i lepszą organizację pracy w gospodarstwie.

… i kiszonka z traw jest gotowa po 7 dniach!

Ta nowoczesna technologia została zastosowana w inokulancie Pioneer® 11G22. Inokulant ten zawiera unikalne szczepy Lactobacillus buchneri, które działają błyskawicznie, usprawniając fermentację w przygotowywanych kiszonkach z traw, całych roślin zbóż oraz w lucernie. Tak przygotowane kiszonki już po zaledwie siedmiu dniach od zamknięcia silosu mogą stanowić doskonałą bazę paszową.

Kluczowe zalety szybkiej stabilizacji tlenowej Rapid React™:

  • usprawnienie i większa efektywność fermentacji to ochrona cennych składników, w tym energii i białka,
  • szybszy dostęp do pełnowartościowej kiszonki,
  • minimalizacja strat suchej masy i wyższa wartość odżywcza kiszonki,
  • zwiększenie jej smakowitości i chęci pobrania przez zwierzęta,
  • zmniejszone psucie kiszonki na górze i po bokach silosu lub pryzmy.

Inokulant do traw koszonych w trudnych warunkach

Kolejny inokulant Pioneer® przeznaczony do zakiszania traw to 1188. Produkt zawiera 4 szczepy Lactobacillus plantarum oraz 2 szczepy Enterococcus faecium. Takie zestawienie mikroorganizmów pozwala zabezpieczyć zakiszany materiał w optymalny, kontrolowany sposób. Po ponad 15 latach stosowania, Pioneer® 1188 jest wciąż najczęściej stosowanym inokulantem bakteryjnym, aktywnym i skutecznym w różnych sytuacjach, polecanym do pasz o zróżnicowanym stopniu wilgotności.

Stosowanie produktu jest szczególnie rekomendowane podczas zbiorów traw w trudnych warunkach – między innymi do przygotowywania kiszonek z traw wiosennych bądź trzeciego pokosu. W przypadku trudnych warunków pogodowych, takich jak deszcz w trakcie przesuszania zielonki, warto rozważyć możliwość uzupełnienia brakującego cukru poprzez dodanie melasy.

Korzyści ze stosowania 1188:

  • większa efektywność procesu kiszenia (bardzo szybki i gwałtowny spadek pH), bez względu na zawartość suchej masy w zakiszanym materiale,
  • redukcja strat powstających w zakiszanym materiale,
  • redukcja zawartości amoniaku w zakiszanym materiale,
  • poprawa strawności zakiszanego materiału,
  • wyższa zawartość białka mikroorganizmów w żwaczu, dodatkowo 1,5 kg mleka dziennie!

Zalety te przekładają się na lepszą kondycję hodowanych zwierząt, lepsze trawienie kiszonek przez zwierzęta oraz na znaczące obniżenie kosztów produkcji mięsa i mleka.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!