10 marca 2022

Zrównoważony rozwój w sektorze zwierzęcym

Panele fotowoltaiczne na dachu, utwardzenia ażurowe, pozyskiwanie deszczówki, pompa ciepła/ogrzewanie gazowe, dobrostan zwierząt, bioasekuracja, właściwa technologia chowu oraz odpowiednia gospodarka nawozami naturalnymi – to główne elementy zrównoważonego rozwoju w sektorze zwierzęcym wg De Heus.

Zrównoważony rozwój w hodowli zwierzęcej

Czym jest zrównoważony rozwój w hodowli zwierzęcej? To rozwijanie gospodarstw hodowlanych myślą o wpływie działań na otaczający świat, lokalną społeczność, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i z troską o dobrostan hodowanych zwierząt. Na jego osiągnięcie może składać się wiele elementów.

 

  1. W gospodarstwach skoncentrowanych na hodowli zwierząt należy zwrócić uwagę na źródło energii elektrycznej i jej zużycie. W tym przypadku bardzo dobrze sprawdza się zastosowanie popularnych paneli fotowoltaicznych na dachach budynków inwentarskich. Po pierwsze częściowo hodowcy mogą uniezależnić się od rosnących cen prądu, a po drugie wyprodukowana energia pochodzi ze słońca, dlatego nie zanieczyszcza środowiska. Zastosowanie oświetlenia LED zamiast świetlówek dodatkowo zredukuje ilość zużywanej energii.
  2. Polskie warunki klimatyczne i ubogie zasoby wodne kraju sprawiają, że należy o nie szczególnie dbać. Dlatego planując zagospodarowanie terenu działki, warto pamiętać o tym, żeby szczelne drogi dojazdowe i place manewrowe stanowiły jak najmniejszą powierzchnię. Należy wybierać utwardzenia ażurowe, które pozwolą na akumulację wody w gruncie. Dachy budynków inwentarskich również stanowią powierzchnię, z której można pozyskać znaczne ilości deszczówki. Warto zaplanować odpowiedni sposób gromadzenia wody np. w postaci:
    rowów, zbiorników podziemnych, oczek wodnych lub innych. Wodę opadową można wykorzystać wszędzie tam, gdzie może ona zastąpić wodę głębinową.
  3. Tam, gdzie utrzymywanie zwierząt wymaga ogrzewania budynków, powinno się mądrze wybierać źródła ciepła. Obecna technika z powodzeniem pozwala zastąpić tradycyjne kotły węglowe innymi, mniej emisyjnymi źródłami, takimi jak np. pompy ciepła lub ogrzewanie gazowe. Dobrze dobrany i sprawny system wentylacji również pozwoli na znaczne
    oszczędności w zakresie ogrzewania.
  4. Dbałość o dobrostan i bioasekurację. Intensywna produkcja zwierząt niesie ze sobą ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się chorób w stadzie. Polskie przepisy określają minimalną powierzchnię dla każdego gatunku zwierząt, jednak wyniki produkcyjne hodowców potwierdzają, że utrzymywanie ich w mniejszej obsadzie niż maksymalnie dozwolona
    daje lepsze efekty, zarówno jeśli chodzi o przyrosty wagowe, wydajność mleczną, jak i samą jakość produkowanego żywca. Wysoki poziom bioasekuracji w gospodarstwie realizowany jest poprzez stosowanie się do określonych wytycznych związanych m.in. z dezynfekcją
    maszyn, pojazdów, sprzętu, obuwia oraz prawidłową organizacją prac w obrębie całego gospodarstwa. Zmniejsza to współczynnik upadków w stadach i redukuje ilości podawanych leków.
  5. Wybór odpowiedniej technologii chowu zwierząt ma zasadniczy wpływ na późniejszą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności mowa tu o emisji amoniaku. Planując inwestycje, bądź rozbudowując już istniejącą, należy porównać wybraną technologię z innymi
    dostępnymi, dla których poziom emisji lub jej redukcji został wcześniej oszacowany. Warto wybierać mądrze.

Powyższe przykłady to tylko niektóre z elementów, jakie mogą przybliżyć hodowców do zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej. Tak samo istotna jest odpowiednia gospodarka nawozami naturalnymi, które można z powodzeniem przetworzyć np. we własnej biogazowni rolniczej. Produkowane odchody i inne odpadowe substraty rolnicze staną się źródłem energii dla gospodarstwa, a wytworzony poferment będzie cennym nawozem organicznym dla upraw.

Te i wiele innych przykładów składa się na całość, która sprawia, że gospodarstwa staną się nowoczesne, neutralne dla środowiska, a jednocześnie pozwolą na osiągnięcie wysokich efektów produkcyjnych, z których hodowcy będą mogli czuć się dumni.

Wsparcie Agra-Matic
Częścią De Heus jest Agra-Matic – dział rozwoju agrobiznesu, który już na etapie planowania inwestycji ma na względzie dbałość o środowisko i zasoby naturalne, uwzględniając je we wszelkich wymaganych dokumentach niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Następnie Agra-Matic wspiera inwestora w kolejnych etapach przedsięwzięcia, a także podczas prowadzenia hodowli, proponując m.in. serwis środowiskowy, w ramach którego dba o to, aby hodowla była prowadzona zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Angelika Landzińska
Specjalista ds. ochrony środowiska w De Heus

 

 

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!