Ocena wartości pokarmowej trawy – GrassMap

GrassMap jest projektem, polegającym na ocenie wartości pokarmowej świeżej trawy. Jego celem jest poprawa wartości pokarmowej kiszonek.

Analizie podlegają próbki traw, pochodzące z wybranych gospodarstw z całej Polski. Podczas trwania projektu rozpatrujemy wartość pokarmową traw, pochodzących z dwóch pierwszych pokosów. Badania rozpoczynamy 2-3 tygodnie przed pierwszym pokosem, a kończymy z chwilą skoszenia traw drugiego pokosu.

W każdym tygodniu analizujemy próbki pobrane z gospodarstw z różnych rejonów Polski. Porównujemy najważniejsze wartości pokarmowe traw, wskazując najlepszy termin koszenia, pokazując jednocześnie zmiany składników pokarmowych, jakie zachodzą w czasie. Termin koszenia jest jednym z najważniejszych czynników, mających wpływ na wysoką jakość uzyskanej  kiszonki.

Serdecznie zachęcamy do udziału w programie i tym samym do zapoznania się z danymi dostępnymi pod adresem: www.grassmap.deheus.pl