OptiGrass od nasion BesterGrass do kiszonki

 1. Analiza gleby

- trawa może rosnąć na każdym typie gleby

- analiza gleby jest bardzo niezbędna co 4 lata

- dodanie wapna (CaCO3) podwyższa pH

- nawożenie oparte na analizie gleby daje wysoki plon o możliwie najniższym koszcie

Minimalne pH gleby dla efektywnego wzrostu

 

lekka gleba

ciężka gleba

trawa

5,0 - 6,0

5,0 - 6,0

trawa/koniczyna

5,8

6,0

lucerna

5,8

6,5

2. Przygotowanie podłoża

- zniszczenie chwastów herbicydem totalnym (Glifosat)

- stosuj pług (nie bronę talerzową), aby zaorać chwasty z nasionami

- głębokość orki 20-25 cm; ustaw prawidłowo pług

- użyj wału zagęszczającego, jeśli siew nasion jest planowany 1-3 tyg. po orce

- równe przygotowanie podłoża (bez brył)

3. Siew

- najlepszą techniką siewu jest siew rzutowy (bez rzędów)
- optymalna odległość rzędów : 6-10 cm

- głębokość siewu: 1-1,5 cm

- stosując siewnik zbożowy - siej krzyżowo

- użyj walca lub zagęszczacza po siewie zapewniając lepsze ubicie gleby

- ilość nasion: Bestergrass 45-50 kg/ha, lucerna 25 kg/ha

- należy użyć bakterii Rhizobium (zaszczepione nasiona) na areał gdzie nie było lucerny

4. Kontrola chwastów

- stosuj herbicydy, jeśli jest to konieczne; pytaj swojego doradcę o dobór właściwego herbicydu mając na uwadze wiodący chwast na polu

- pierwsze koszenie trawy po siewie (15-20 cm), aby zatrzymać wzrost chwastów i poprawić krzewienie traw

- na polach o wysokim zachwaszczeniu zalecany jest jesienny siew traw

 

Nawożenia traw przy wystarczających składnikach (NPK) w glebie

okres

N ((koszenie)

N (pastwiskowanie)

P2O5

K2O

Wczesna wiosna spring

90 - 120

60 - 100

95

100-120

po 1 pokosie

80 – 100

40 – 60

 

80-100

po 2 pokosie

60 – 80

30 – 50

 

60-80

po 3 pokosie

40 – 50

20 - 30

 

60-80

po 4 pokosie

       

razem

270-350

150-240

95

300-380

5. Nawożenie


Dla uzyskania optymalnego wzrostu i jakości traw stosuj program nawożenia “OptiGrass” firmy De Heus, oparty na analizie gleby.

Obornik i gnojowica dostarczają wiele składników!

Zalecana dawka :
- obornik: 40-60 t/ha
- gnojowica : 30-40 m3/ha

 • Barenbrug Polska Sp. z o. o.
  ul. Sowia 15
  62-080 Tarnowo Podgórne Polska
 • www.barenbrug.pl
 • De Heus Sp. z o.o.
  ul.Lotnicza 21B
  99-100 Łęczyca
 • www.deheus.pl
 • Corteva Agriscience™
  ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
  00-728 Warszawa
 • www.corteva.pl
 • CLAAS Polska sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 7, Niepruszewo
  64-320 Buk
 • www.claas.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Nie czekaj, zapisz się do programu i odbierz darmowe Vademecum użytków zielonych! Dołącz do programu